Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach:

Imię i Nazwisko: mgr inż. Kazimierz Karkoszka 
                              Aleksander Lewandowski 
                              Grzegorz Czarnowski