ࡱ> 5@^bjbj22"xXXjjjj8.DGh~~"NPPPPPP$RlttNN(&fNr :6j~N0GHm6mNmNtt"Chojnice, 2012-12-11 KW.0632.1.2012 Pan Burmistrz Arseniusz Finster w/m PLAN PRACY WYDZIAAU KONTROLI WEWNTRZNEJ NA 2013 rok STYCZEC: Sporzdzenie INFORMACJI O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA ROK 2012 do 31 stycznia 2013; Uczniowski Klub Sportowy semka - prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych: Umowa nr 16/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 17/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 18/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 19/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 20/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 21/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 22/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 69/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 70/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 81/12 z 02.04.2012 r.; Umowa nr 82/12 z 02.04.2012 r.; Chojnickie Towarzystwo Sportowe FUTSAL-5 - prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych umowa 4/12 z 7.02.2012 r. LUTY: Przedszkole Niepubliczne z Grup {Bobkow Misiowa Akademia I. SzmagliDska wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Przedszkole Niepubliczne z Grup {Bobkow Misiowa Akademia I. SzmagliDska liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; Komisja Socjalna przy Urzdzie Miejskim w Chojnicach wydatkowanie [rodkw ZakBadowego Funduszu ZwiadczeD Socjalnych za rok 2012; Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i CzBuchowskiej prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w trybie tzw. MaBych Grantw w 2012 r. MARZEC: Przedszkole Niepubliczne WesoBe Przedszkolaki E. Stanke wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Przedszkole Niepubliczne WesoBe Przedszkolaki E. Stanke liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; Punkt Przedszkolny BRZDC Magdalenia PaBamasz, ul. San Carlos 4a, Chojnice - wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Punkt Przedszkolny BRZDC Magdalenia PaBamasz, ul. San Carlos 4a, Chojnice - liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; KWIECIEC: Gimnzajum Nr 1 w Chojnicach Urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli kontrola formalna urlopw oraz podejmowane przez dyrektora jednostki czynno[ci zmierzajce do okreslenia, czy urlopowani nauczyciele wykonuja dziaBalno[ zarobkow w trakcie urlopu; Kontrola naliczania planu finansowego wydatkw na rok 2012 i 2013 oraz jego realizacja; Przedszkole Niepubliczne BAJKA M. Szszor wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Przedszkole Niepubliczne BAJKA M. Szszor liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; MAJ: SzkoBa Podstawowa Nr 1 w Chojnicach Urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli kontrola formalna urlopw oraz podejmowane przez dyrektora jednostki czynno[ci zmierzajce do okreslenia, czy urlopowani nauczyciele wykonuja dziaBalno[ zarobkow w trakcie urlopu; Kontrola naliczania planu finansowego wydatkw na rok 2012 i 2013 oraz jego realizacja; Przedszkole Niepubliczne JARZBINKA I. Przybylak wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Przedszkole Niepubliczne JARZBINKA I. Przybylak liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; CZERWIEC: Przedszkole Niepubliczne PROMYCZEK M. Wardacka wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Przedszkole Niepubliczne PROMYCZEK M. Wardacka liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; Stowarzyszenie SZUKAM DROGI -(*,HNjl Ŵ䴢raRRCh)P5CJOJQJ^JaJh+8\5CJOJQJ^JaJ hzhMPCJOJQJ^JaJ#hzhq\5CJOJQJ^JaJhq\5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJ#hzh5CJOJQJ^JaJ hzhCJOJQJ^JaJ hzhwCJOJQJ^JaJhlkCJOJQJ^JaJhbctCJOJQJ^JaJh%CJOJQJ^JaJ*,JLVl $ & & $ & F, hdh^ha$gd dgd{ $ da$gdz dgdzgdz$a$gdz^^  $ & @  & d f 𡁡saaSsEsEh1&CJOJQJ^JaJheA>CJOJQJ^JaJ#heA>heA>5CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJhbctCJOJQJ^JaJ#hK`h%i.5CJOJQJ^JaJhK`CJOJQJ^JaJ#h{hH5CJOJQJ^JaJh{5CJOJQJ^JaJhvwCJOJQJ^JaJ#hzh5CJOJQJ^JaJhbct5CJOJQJ^JaJ& f 3 S s <>JL$ & F2 hdh^ha$gd-$ $ da$gdE dgdE $ da$gd $ & F, hdh^ha$gd)e $ & F< ^a$gd  :<>HJLxq_Q?1QhM)eCJOJQJ^JaJ#hM)ehM)e5CJOJQJ^JaJhB^iCJOJQJ^JaJ#hB^ihB^i5CJOJQJ^JaJhECJOJQJ^JaJ#h{hE5CJOJQJ^JaJhE5CJOJQJ^JaJh 5CJOJQJ^JaJ h7h)e CJOJQJ^JaJh)e CJOJQJ^JaJ#heA>h)e 5CJOJQJ^JaJh)e 5CJOJQJ^JaJ h h1&CJOJQJ^JaJxz.X\&(*:ȶ֨yhZhZyZhK<h{5CJOJQJ^JaJh$5CJOJQJ^JaJhyCJOJQJ^JaJ hHhyCJOJQJ^JaJhy5CJOJQJ^JaJh-$CJOJQJ^JaJ#hM)ehM)e5CJOJQJ^JaJhM)eCJOJQJ^JaJ#hB^ihM)e5CJOJQJ^JaJhECJOJQJ^JaJhHCJOJQJ^JaJhB^iCJOJQJ^JaJhvCJOJQJ^JaJ(*:<hDFHJ^ dgd$ dgd{ $ da$gd<%u$ & F- da$gdy$ & F- da$gd`U$ & F- da$gdM)e $ da$gd7 $ da$gdB^i$ & F2 hdh^ha$gdy :<nDF^`fh\^4ݒtffXI;hyCJOJQJ^JaJhy5CJOJQJ^JaJh`UCJOJQJ^JaJhkCJOJQJ^JaJh`U5CJOJQJ^JaJhk5CJOJQJ^JaJ#hB^ihk5CJOJQJ^JaJhHCJOJQJ^JaJhvCJOJQJ^JaJhM)eCJOJQJ^JaJhM)e5CJOJQJ^JaJ#hB^ihM)e5CJOJQJ^JaJ h7h7CJOJQJ^JaJBDFJ\^.X >bRv4Ϳޱppp^OA^OAh{CJOJQJ^JaJh{5CJOJQJ^JaJ#hB^ih{5CJOJQJ^JaJ h,phyCJOJQJ^JaJ#h$h6r5CJOJQJ^JaJh{5CJOJQJ^JaJhH5CJOJQJ^JaJh<%uCJOJQJ^JaJhyCJOJQJ^JaJ hMhyCJOJQJ^JaJhy5CJOJQJ^JaJ#hB^ihy5CJOJQJ^JaJ^\ 68:DR !$"H#J#^# $ da$gdq$ & F4 da$gd{$ & F4 da$gdy$ & F4 da$gdy dgd{$ & F@ da$gd{$ & F@ da$gdy$ & F@ da$gdy468:BD$N !!4!f!""""""V""°n_QCQ5Qn_hg hdh^hgd, dgdq dgd & F= hdh^hgd dgd{ dgd{$ & F5 da$gdb$ & F5 da$gd$ & F5 da$gd{ prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych; Towarzystwo PrzyjaciB Dzieci - prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych; LIPIEC: Sporzdzenie INFORMACJI O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA I pBrocze 2013 do 31 lipca 2013 r. Chojnickie Stowarzyszenie MiBo[nikw Zwierzt, Chojnice rozliczenie dotacji za rok 2012 z tytuBu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierzt Przytulisko mieszczcego si przy ul. Igielskiej 24 w Chojnicach. WydziaB Budowlano Inwestycyjny Urzdu Miejskiego w Chojnicach Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach (postpowanie w/s zamwieD publicznych, zawieranie umw i kontrola ich wykonania); SIERPIEC: Miejski ZakBad Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach rozliczenie dotacj za rok 2012 z tytuBu prowadzenia zadaD z zakresu komunikacji publicznej na terenie miasta Chojnice prowadzonego przez Miejski ZakBad Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach. Klub Biegacza FLORIAN - prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych; Chojnicki Klub Jezdziecki SKIBA - prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych; WRZESIEC: Akademia Przedszkolaka Smyk , ul. M. Konopnickiej, Chojnice wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Akademia Przedszkolaka Smyk , ul. M. Konopnickiej, Chojnice liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne SKRZATY , ul. MBodzie|owa, Chojnice - wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne SKRZATY , ul. MBodzie|owa, Chojnice - liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; PAyDZIERNIK: OddziaBy Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Chojnicach wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. OddziaBy Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Chojnicach liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne WSPLNA ZIEMIA - prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych; LISTOPAD: Przedszkole Niepubliczne Teddy w Chojnicach wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Przedszkole Niepubliczne Teddy w Chojnicach liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; Chojnickie Stowarzyszenie Partnerswa Miast - prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych; GRUDZIEC: Punkt Przedszkolny Ba[niowa Kraina w Chojnicach wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Punkt Przedszkolny Ba[niowa Kraina w Chojnicach liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; Midzyszkolny Klub Sportowy SzkB Podstawowych i Gimnazjalnych - prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w trybie tzw. MaBych Grantw w 2012 r. Plan zostaB opracowany przez: Dyrektora WydziaBu Kontroli Wewntrznej mgr Wiolett Szreder Zatwierdzam do realizacji: Otrzymuj: Burmistrz w/m a/a PAGE PAGE 3 CDCFCNDPD`DzDDDDDEExEEEEE@F³ucUGU9hUCJOJQJ^JaJhg hdh^ha$gdbNNN N&N(NN&O(O`OOOOOOOPPPPQQQĵ䦕qbQCh~=CJOJQJ^JaJ hvh~=CJOJQJ^JaJh~=5CJOJQJ^JaJ#hB^ihv5CJOJQJ^JaJ#h~=hv5CJOJQJ^JaJ hvhvCJOJQJ^JaJhv5CJOJQJ^JaJhO5CJOJQJ^JaJ#hB^ihO5CJOJQJ^JaJh<CJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJhvCJOJQJ^JaJQFQJQLQQQRRR"R4RHRJRNRRHSJSbSdSjSlS~SSSSS~TTTT߲sseeessseeVh+5CJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ#hB^ihO5CJOJQJ^JaJhO5CJOJQJ^JaJh{5CJOJQJ^JaJh$5CJOJQJ^JaJhvCJOJQJ^JaJh<CJOJQJ^JaJ h~=h~=CJOJQJ^JaJh~=CJOJQJ^JaJ#h~=h~=5CJOJQJ^JaJT(U4V6VJVzV|VV>W@WXWZW`WbWWWWBXDX|XXX;rddUD hu*hu*CJOJQJ^JaJhu*5CJOJQJ^JaJh<CJOJQJ^JaJhvCJOJQJ^JaJhCCJOJQJ^JaJhC5CJOJQJ^JaJ#hB^ihC5CJOJQJ^JaJhxu5CJOJQJ^JaJh{5CJOJQJ^JaJ#h{h^5CJOJQJ^JaJh+CJOJQJ^JaJ#h+h+5CJOJQJ^JaJbW|XYYY[4\~]]]]]^:^<^t^v^x^z^|^~^^ $ da$gdz$ dh^ha$gdz$ & F9 da$gdO dgd{$ & F: da$gdCXYYYYYYZZZTZZZ[ [[[[2[6[8[t[[[4\8\:\\ñtffWHWhA5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJh<CJOJQJ^JaJhvCJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJ#hB^ihO5CJOJQJ^JaJhO5CJOJQJ^JaJ#h{h{5CJOJQJ^JaJh{5CJOJQJ^JaJh$5CJOJQJ^JaJ hthu*CJOJQJ^JaJhu*CJOJQJ^JaJ\\~]]]]]]]]]]^^^&^:^>^пucQc?cQc. hzh\jCJOJQJ^JaJ#hGThjMD6CJOJQJ^JaJ#hGTh$6CJOJQJ^JaJ#hGTh\j6CJOJQJ^JaJ&hGTh\j6>*CJOJQJ^JaJ hGT6>*CJOJQJ^JaJ hA06>*CJOJQJ^JaJ&hGTh$6>*CJOJQJ^JaJ hzh_`CJOJQJ^JaJ hzhzCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ>^t^^^^^^^^^^^^^^^^^ɸhA00JmHnHuhA0 hA00JjhA00JU hzh_CJOJQJ^JaJ#hzh_>*CJOJQJ^JaJ#hzh_5CJOJQJ^JaJ#hzh\j5CJOJQJ^JaJ^^^^^^^^^^^^ &`#$gd)e $ & F da$gdz $ da$gdz 1h. A!"#$%D@D WTNormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listyF@F " Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ4 @4 )e Stopka p#0)@0 )e Numer strony x %&+6IKPQR^|3Ssn45=>k & ; < = B f I 2 ^45=s78B6z{|!fi'(2K'*+GHIJKLMXfjstu00000000000000000, 0, 0< 0< 0< 0< 0< 0< 0< 0< 0< 0< 0 < 0 , 00002 02 02 02 0000- 0- 0- 0- 00000@ 0@ 0@ 0@ 0@ 00004 04 0B 4 0B 4 04 0005 05 05 05 000= 0= 0= 000> 0> 0> 00008 08 0p8 0p8 0p00? 0? 0p? 000: 0p: 0p: 0p009 09 09 0000000000000000 0 0@0@0@0@0@0@00Lq%&+IPQR^|4=>B 0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h0h@0hC 0h0h0h 0h0h04w x:4"C@FHNQTX\>^^01245689:& ^^#KbW^^ 37;^ !!LM/0OPopef$%'()fgj&7JLQR^|45>= f 5=8B|(2,^ijjOEM UMCHOJNICEAM=$i8Tod~A"UeҠ"REzS& ^j0# tl*6 fZq'7 "tj 0 -S6K.Dz 0{f @'A$ dbP'̙2<(\ O(z TF)`6.0LV/:h*0}4bVeA?CjMDTEFvEv{I J VM OLO)PD0P`P(RGTTTg ? @ Oh+'0  < H T `lt|Chojnice, 2005-11-021hojOEMEMEMNormale UMCHOJNICE0111Microsoft Word 10.0@L@n21@r .@_37՜.+,0 hp| i5[A Chojnice, 2005-11-02 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FpDData =1TableE}WordDocument"xSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q