ŠĻą”±į>ž’ ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į5@šæd}bjbjĻ2Ļ2"¤­X­X²#ę’’’’’’ˆīīīīŹŹŹŽĘ=Ę=Ę=8ž=¬Ŗ>œŽ}NhR?R?"t?t?t?’E’E’EØMŖMŖMŖMŖMŖMŖM$åOR7RlĪMiŹ’E“Dl’E’E’EĪMīīt?t?7N]K]K]K’EīVt?Źt?ØM]K’EØM]K(]K…K¾ Ģ6ųD†Ź4Ht?F? ąģ’a ŠĘ=’E@Ä=øØMMN0}N|>ø £R?I£Rp4HŽŽīīīī£RŹ4Ht’E’E]K’E’E’E’E’EĪMĪMŽŽd"B&„AKŽŽB&Chojnice, 2014-12-08 WYDZIAA KONTROLI WEWNTRZNEJ Pan Burmistrz Arseniusz Finster w/m PLAN PRACY WYDZIAAU KONTROLI WEWNTRZNEJ NA 2015 rok INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA ROK 2014 (do 31 stycznia 2015); WYDZIAA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOZCIAMI Kontrola kompletno[ci ewidencji umów z tytuBu wynajmu i dzier|awy u|ytkowania wieczystego w elektronicznym systemie komputerowym; KLUB BIEGACZA FLORIAN prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y, w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie piBka no|na umowa nr 4/14 - kwota dotacji 14.000,00 zB; CHOJNICKI DOM KULTURY KONTROLA FINANSOWA - wykorzystanie dotacji podmiotowej w latach 2011 2012; UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OGÓLNIAK prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadaD publicznych: Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki koszykowej umowa nr 5/14 - kwota dotacji 1.000,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki siatkowej umowa nr 6/14 - kwota dotacji 1.000,00 zB; CHOJNICKIE STOWARZYSZENIE MIAOZNIKÓW ZWIERZT prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego Plener plastyczny dla mBodzie|y szkolnej nt. przyroda i zwierzta zakoDczony wystaw wykonanych prac umowa nr 41/14 - kwota dotacji 1.500,00 zB; CHOJNICKI DOM KULTURY KONTROLA FINANSOWA - wykorzystanie dotacji podmiotowej w latach 2013 2014; KLUB SPORTOWY OSiR prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadaD publicznych: Szkolenie dzieci i mBodzie|y uzdolnionej ruchowo w pBywaniu umowa nr 10/14 - kwota dotacji 8.000,00 zB; Szkolenie dzieci i mBodzie|y uzolnionej ruchowo z zakresu piBki siatkowej. Zorganizowanie cyklu turniejów o puchar Burmistrza Chojnic w mini piBce siatkowej majcych na celu rozwijanie umiejtno[ci siatkarskich poprzez rywalizacj na szczeblu miasta, gminy i województwa umowa nr 12/14 - kwota dotacji 4.000,00 zB; STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTPCZYCH FAMILIA prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego SpByw kajakowy umowa nr 60/14 - kwota dotacji 1.500,00 zB; PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z GRUP {AOBKOW MISIOWA AKADEMIA I. SZMAGLICSKA wykorzystanie przez placówk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2014 r. liczba dzieci w przedszkolu porównanie podanych informacji w 2014 roku ze stanem faktycznym; NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE SKRZATY , CHOJNICE wykorzystanie przez placówk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2014 r. liczba dzieci w przedszkolu porównanie podanych informacji w 2014 roku ze stanem faktycznym; MIEJSKI KLUB SPORTOWY Chojniczanka 1930 prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadaD publicznych: Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej umowa nr 22/14 - kwota dotacji 90.000,00 zB; Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie lekkoatletyki umowa nr 23/14 - kwota dotacji 15.000,00 zB; WYDZIAA BUDOWLANO INWESTYCYJNY URZDU MIEJSKIEGO W CHOJNICACH Przebudowa wej[cia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budow boiska z bie|ni. DZIECICO MAODZIE{OWY ZESPÓA FOLKLORYSTYCZNY KASZEBE PrawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y zespoBu Kaszebe z Chojnic w 2014 roku oraz promocja kultury kaszubskiej i narodowej w kraju i za granic umowa nr 45/14 - kwota dotacji 20.000,00 zB; KLUB SPORTOWY BOXING TEAM PrawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego: UdziaB w zawodach w ramach wspóBzawodnictwa sportowego umowa nr 28/14 - kwota dotacji 6.000,00 zB TOWARZYSTWO PRZYJACIÓA DZIECI ODDZIAA POWIATOWY CHOJNICE prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadaD publicznych: Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej umowa nr 57/14 - kwota dotacji 2.500,00 zB; Kolonia letnia z programem rekreacyjnym umowa nr 61/14 - kwota dotacji 2.000,00 zB; Kolonia letnia z programem rekreacyjnym umowa nr 62/14 - kwota dotacji 2.000,00 zB; PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE TEDDY W CHOJNICACH wykorzystanie przez placówk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2014 r. liczba dzieci w przedszkolu porównanie podanych informacji w 2014 roku ze st(*JLdfhjlˆŠ®°ņäÖÅ·©·›|kYJ;)#h­zhķq\5CJOJQJ^JaJhķq\5CJOJQJ^JaJhĘ5CJOJQJ^JaJ#h­zhĘ5CJOJQJ^JaJ h­zhĘCJOJQJ^JaJ h­zhź.CJOJQJ^JaJhź.CJOJQJ^JaJhĘCJOJQJ^JaJhīJ×hĘ5OJQJ^JhīJ×hīJ×5OJQJ^J h­zhšw“CJOJQJ^JaJh$|CJOJQJ^JaJhõMŖCJOJQJ^JaJhī%†CJOJQJ^JaJ*LdfhjtŠ°“¾ĄĀÄĘÜ 2 4 6 : < > ÷ņņķķķäääääääääŃŃŃČČČČČ ĘdgdĒ{Į$ Ęd„hdh^„ha$gdJ]+ Ędgd­zgd­zgdīJ×$a$gd­zd{–{b}žžž°²¶¾ĄĘŠŚÜ  $ & ( 0 2 6 ķŽķŠĀ°žŒ~peWI>W3Āh_ro5OJQJ^Jh$|5OJQJ^JhõMŖhÕ)P5OJQJ^JhõMŖhĘ5OJQJ^JhJ]+5OJQJ^JhõMŖhõMŖ5OJQJ^JhõMŖh+8\5OJQJ^J#hJ]+hJ]+5CJ OJQJ^JaJ #hJ]+h+8\5CJ OJQJ^JaJ #hJ]+hĘ5CJ OJQJ^JaJ hN~CJOJQJ^JaJhMPŸCJOJQJ^JaJhķq\5CJOJQJ^JaJ#h­zhĘ5CJOJQJ^JaJ6 8 : < > B D X ® ° ² “ Ų Ś Ü Ž ą čŚĖ¼­›Œzk]O]AO]3h ŅCJOJQJ^JaJhĆpCJOJQJ^JaJhĀ ćCJOJQJ^JaJh›K`CJOJQJ^JaJhĆp5CJOJQJ^JaJ#h›K`h%i.5CJOJQJ^JaJhĀ ć5CJOJQJ^JaJ#hĒ{ĮhN~5CJOJQJ^JaJh‘Œ5CJOJQJ^JaJh_ro5CJOJQJ^JaJh»H”5CJOJQJ^JaJhövwCJOJQJ^JaJ.jh_roCJOJQJU^JaJmHnHu> @ B D ą ā 2 6 8 j r Š Œ öööąŌ¾Æ£vj $ Ęda$gd! „ $ & FQa$gd! „ $„Į^„Įa$gd! „$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd! „ $ Ęda$gd&~r$ & FY Ęda$gd•9)$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd•9) $ Ęda$gd•9)$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd Ņ ĘdgdĒ{Į ą ā 2 6 8 R V d f Š Œ Ž  ’ ” – ņąņŅƱƱ£’„s[L=hQS÷5CJOJQJ^JaJh Ņ5CJOJQJ^JaJ.jh_roCJOJQJU^JaJmHnHu hch! „CJOJQJ^JaJh_roCJOJQJ^JaJ h! „h! „CJOJQJ^JaJh! „CJOJQJ^JaJ#heA>h! „5CJOJQJ^JaJh! „5CJOJQJ^JaJh&~rCJOJQJ^JaJ#hÕ=Øh•9)5CJOJQJ^JaJh•9)CJOJQJ^JaJŒ Ž  ” – ˜ š œ ž Ź dfh²øóóēēŽŅŅŅ¼­””‹ $„Į^„Įa$gdyC$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdyC $ Ęda$gd^$ & FH Ęh@a$gdV $ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdV $ Ęda$gdąEĪ ĘdgdąEĪ $ Ęda$gd Ņ $„h^„ha$gd_ro– ˜ š œ ž Č Ź ī š ō PR^`dfh˜œ¬®€ģŽŠĀ³„—„—„—„‰„‰„{m^L^L>hyCCJOJQJ^JaJ#heA>hyC5CJOJQJ^JaJhyC5CJOJQJ^JaJh^bCJOJQJ^JaJhQS÷CJOJQJ^JaJh•9)CJOJQJ^JaJhÕ=ØCJOJQJ^JaJhV CJOJQJ^JaJhV 5CJOJQJ^JaJhN~CJOJQJ^JaJh$>"CJOJQJ^JaJhąEĪCJOJQJ^JaJ&h3”hąEĪ5>*CJOJQJ^JaJøœ~€Üä LęōōčŅĘ»ÆÆÆÆÆÆÆƙŠ$ & FH Ęh@a$gd•9)$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd•9) $ Ęda$gdB^i $ & FQa$gdČ~– $„Į^„Įa$gdČ~–$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdČ~– $„h^„ha$gdyC $ & FQa$gdyC€Ś JęčźšāÓÄ«œÓ~oaÓSD6h3”CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJh1CJOJQJ^JaJh•9)CJOJQJ^JaJh•9)5CJOJQJ^JaJhŖn¢5CJOJQJ^JaJh_ro5CJOJQJ^JaJhQS÷5CJOJQJ^JaJ1jh_ro5CJOJQJU^JaJmHnHuhN~5CJOJQJ^JaJh$>"5CJOJQJ^JaJhČ~–CJOJQJ^JaJhČ~–5CJOJQJ^JaJęčźīhjlÄĢFHJNóćĶĮ¶¶©©“‡|©©© $ & FQa$gdK, $„Į^„Įa$gdK,$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdK, $ Ę da$gd<%u $ & FQa$gd $„Į^„Įa$gd$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd3”$ Ęd„8^„8a$gd1 $ Ęda$gdB^ihjlĀFHJLNPRVŹņäÖĒ¹«‚teQB0#hB^ih•9)5CJOJQJ^JaJhc5CJOJQJ^JaJ&h3”h_ro5>*CJOJQJ^JaJh6r5CJOJQJ^JaJh3”CJOJQJ^JaJ4jh_ro5>*CJOJQJU^JaJmHnHuhošCJOJQJ^JaJhN~CJOJQJ^JaJhK,CJOJQJ^JaJhK,5CJOJQJ^JaJh$>"CJOJQJ^JaJh \‘CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ NPRTVģ¤^`ÖŽHJöööźŌÅż¦—ˆ| $ Ęda$gdÕ=Ø$ & FH Ęda$gdN~$ & FF Ęda$gdN~$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdN~ Ędgdc$ & F2 Ęda$gd•9)$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd•9) $ Ęda$gdc Ędgd“$Ū ŹĢč^`Ö„†HJœT V ¤ "!:!>!B!D!f!j!‚! !ņąņŃæ® ® ®€rdrVrVrVrVrHhŽpECJOJQJ^JaJh9UCJOJQJ^JaJh_'CJOJQJ^JaJh>[CJOJQJ^JaJh_'5CJOJQJ^JaJ h~(hÕ=ØCJOJQJ^JaJhN~CJOJQJ^JaJ hlp\hN~CJOJQJ^JaJ#hlp\hN~5CJOJQJ^JaJhc5CJOJQJ^JaJ#hM)eh•9)5CJOJQJ^JaJh•9)CJOJQJ^JaJJž¤ ‚!d"h"j"l"n"p"š"Ą#Ā#4$éŻŅĒ¾¾¾²²œ²w$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdŖ}$ & FH Ęda$gdc$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdc $ Ęda$gdc Ędgdc $ & FSa$gdoš $ & FQa$gd>[ $„Į^„Įa$gd>[$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd>[  !¢!"""""$"F"J"L"N"b"d"f"h"j"l"n"p"ī"š"ņäÖäÖäÖäÖäÖŬŽzl^O> hchcCJOJQJ^JaJhWoø5CJOJQJ^JaJh$>"CJOJQJ^JaJhcCJOJQJ^JaJ&h3”h}N5>*CJOJQJ^JaJh}N5CJOJQJ^JaJhc5CJOJQJ^JaJ1jh}N5CJOJQJU^JaJmHnHu hošh$>"CJOJQJ^JaJh>[CJOJQJ^JaJhŽpECJOJQJ^JaJh/ICJOJQJ^JaJš"¾#Ą#Ā#2$6$ź$ģ$%"%4%:%>%`&x&‚&¤&¦&¬&Ą&Ā&ų&Ģ(Š(ņäŅƵ§ņ§™§™§ņ§ņµņµ§‡xjX#hN~B*CJOJQJ^JaJph’hN~CJOJQJ^JaJhN~5CJOJQJ^JaJ#h$>"B*CJOJQJ^JaJph’hE ’CJOJQJ^JaJhŖ}CJOJQJ^JaJh+CJOJQJ^JaJhWoø5CJOJQJ^JaJ#hBlbB*CJOJQJ^JaJph’hcCJOJQJ^JaJhWoøCJOJQJ^JaJ4$>%Ą&Ā&ü&(Ī(Š(Ō(Ö(Ų(Ś(Ü(N)óčÜĘŗ«ÜÜÜÜ¢–€$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdZg„ $ Ęda$gdWoø ĘdgdĒ{Į$ & FQ Ęda$gdN~ $„h^„ha$gdN~$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdN~ $ Ęda$gdØqĻ $ & FQa$gdŖ} $„h^„ha$gd+ Š(Ņ(Ö(Ų(Ś(Ü(L)ō*ö*\+`+d+f+ˆ+Š+¢+N,P,R,ćŃ¼Ŗ™Š|k|]|]|]|]OAhœ'tCJOJQJ^JaJh«,žCJOJQJ^JaJh9CJOJQJ^JaJ hchZg„CJOJQJ^JaJhZg„CJOJQJ^JaJhZg„5CJOJQJ^JaJ hWoøhWoøCJOJQJ^JaJ#hĒ{Įh \‘5CJOJQJ^JaJ)h@ Žhœ'tB*CJOJQJ^JaJph’#hcB*CJOJQJ^JaJph’7jhų1'B*CJOJQJU^JaJmHnHph’uN)T*ö*¢+N,P,R,°,h-"Z$Z(Z*Z,Z.Z0ZóččŻÕɳ¤•ŒŒŒŒƒƒ ĘdgdĒ{Į Ędgdß{ž$ & FH Ęda$gdN~$ & FF Ęda$gdN~$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdN~ $ Ęda$gdœ't$a$gdæ $ & FSa$gd9 $ & FSa$gdZg„ $„Į^„Įa$gdZg„R,°,^-`-č-ģ-.Z Z"Z$Z&Z(Z,Z.Z0ZFZŒZ ZØZŖZĢZķÜĪÜĪÜĢÜĪ½¤•†whwVwVG9hœ'tCJOJQJ^JaJhŌ(5CJOJQJ^JaJ#h›K`hœ't5CJOJQJ^JaJhN~5CJOJQJ^JaJhœ't5CJOJQJ^JaJh \‘5CJOJQJ^JaJh§ 05CJOJQJ^JaJ1jh \‘5CJOJQJU^JaJmHnHuhį Ł5CJOJQJ^JaJUhN~CJOJQJ^JaJ hlp\hN~CJOJQJ^JaJ#hlp\hN~5CJOJQJ^JaJanem faktycznym; INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA I póBrocze 2014 (do 31 lipca 2015r.) STOWARZYSZENIE KLUB MOTOCYKLOWY AUROCHS PrawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja wystpów artystycznych, konkursów w akcji MOTO SERCE w 2014 roku umowa nr 46/14 - kwota dotacji 2.500,00 zB; RED DEVILS FUTSAL CLUB PrawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego: Szkolenie dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej halowej (futsal), koszykówki i beach soccer. Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y, w tym uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepeBnosprawnych, organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych, promocja sportu dzieci i mBodzie|y, organizacja imprez sportowych ka|dego szczebla (szkolne, midzyszkolne, ogólnomiejskie, regionalne, ogólnokrajowe, midzynarodowe) w zakresie piBki no|nej halowej (futsal), koszykówki i beach soccer umowa nr 21/14 - kwota dotacji 26.000,00 zB; ZESPÓA PIEZNI I TACCA ZIEMI CHOJNICKIEJ KASZUBY prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadaD publicznych: DzieD festiwalowy w Chojnicach Kaszubskich SpotkaD z Folklorem Zwiata umowa nr 43/14 - kwota dotacji 5.000,00 zB; Poznajemy jzyk i kultur kaszubsk umowa nr 44/14 - kwota dotacji 22.000,00 zB; AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA SMYK , UL. KONOPNICKIEJ, CHOJNICE wykorzystanie przez placówk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2014 r. liczba dzieci w przedszkolu porównanie podanych informacji w 2014 roku ze stanem faktycznym; SZKOAA PODSTAWOWA NR 5 W CHOJNICACH realizacja dochodów jednostki w 2015 r.; realizacja wydatków jednostki w 2015 r.; ZakBadowy Fundusz ZwiadczeD Socjalnych; EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE POMERANIA PrawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego: Inscenizacja obl|enia Chojnic z 1466 r. w dniu 30 sierpnia 2014 umowa nr 55/14 - kwota dotacji 4.000,00 zB; GIMNAZJUM NR 2 W CHOJNICACH realizacja dochodów jednostki w 2015 r.; realizacja wydatków jednostki w 2015 r.; ZakBadowy Fundusz ZwiadczeD Socjalnych; UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BOKSER PrawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych umowa nr 17/14 - kwota dotacji 6.000,00 zB; PrawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w trybie tzw. maBych grantów w 2014 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja VII Midzynarodowego Turnieju im. Tadeusza Kiedrowskiego umowa nr 69/14 - kwota dotacji 4.000,00 zB; KATOLICKIE GIMNAZJUM W CHOJNICACH; wykorzystanie przez placówk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2014 r. liczba dzieci w szkole porównanie podanych informacji w 2014 roku ze stanem faktycznym; KATOLICKA SZKOAA PODSTAWOWA W CHOJNICACH wykorzystanie przez placówk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2014 r. liczba dzieci w szkole porównanie podanych informacji w 2014 roku ze stanem faktycznym; ODDZIAAY PRZEDSZKOLNE PRZY KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOJNICACH wykorzystanie przez placówk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porównanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; STOWARZYSZENIE MUZYCZNE CANTABILE W CHOJNICACH PrawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja III Ogólnopolskiego Festiwalu Pie[ni Maryjnej Ave Maria Chojnice 2014 umowa nr 36/14 - kwota dotacji 1.000,00 zB; PUNKT PRZEDSZKOLNY TCZOWE MISIE W CHOJNICACH wykorzystanie przez placówk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2014 r. liczba dzieci w przedszkolu porównanie podanych informacji w 2014 roku ze stanem faktycznym ZATWIERDZAM DO REALIZACJI: PAGE PAGE 5 S T Y C Z E C : L U T Y : M A R Z E C : K W I E C I E C : M A J : C Z E R W I E C : L I P I E C : S I E R P I E C : W R Z E S I E C : P A y D Z I E R N I K : L I S T O P A D : G R U D Z I E C: ĢZĪZŌZÖZŲZ*[,].]Z]^^f^ŠbōböbcccccņäÓĵ§˜‰{m{m{m{_Q6m4jhN½5>*CJOJQJU^JaJmHnHuhN½CJOJQJ^JaJhl&CJOJQJ^JaJhmAQCJOJQJ^JaJhå žCJOJQJ^JaJhå ž5CJOJQJ^JaJhęŹ5CJOJQJ^JaJh†E CJOJQJ^JaJh†E 5CJOJQJ^JaJhœ't5CJOJQJ^JaJ hchœ'tCJOJQJ^JaJhœ'tCJOJQJ^JaJhŌ(CJOJQJ^JaJ0ZÖZŲZ,[6\,].]\]f^ccc鹏¾³Ŗ”ˆ}qq $„h^„ha$gdl& $ & FQa$gd$>" $„h^„ha$gdå ž$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdå ž ĘdgdęŹ $ & FQa$gd†E $„h^„ha$gd†E $ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd†E ĘdgdĒ{Į$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdœ't cccccc‚cˆdveff f–fNgh hóóźźźŌČ½½źź§˜‰ź$ & FH Ęda$gd9ŗ$ & FF Ęda$gd9ŗ$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd9ŗ $ & FSa$gdl& $„Į^„Įa$gdl&$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdl& ĘdgdØqĻ $„h^„ha$gdmAQccccc€ctevef f–fDgFgĪgŠgh h hļŽĶ¼­ŸŽŸ}kZLZLZ}=h“$Ū5CJOJQJ^JaJhŃy+CJOJQJ^JaJ hŽh9ŗCJOJQJ^JaJ#hŽh9ŗ5CJOJQJ^JaJ h9ŗ5>*CJOJQJ^JaJ hchl&CJOJQJ^JaJhl&CJOJQJ^JaJhl&5CJOJQJ^JaJ hN½5>*CJOJQJ^JaJ h \‘5>*CJOJQJ^JaJ hÅ5>*CJOJQJ^JaJ h$>"hN½CJOJQJ^JaJ h hhhhh`h²hiTiViXi¦i°jŽköööööąŃŃĀö²œ… $ & FQa$gdN½ $„h^„ha$gdN½$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdN½$ Ęd„)^„)a$gd9ŗ$ & FH Ęda$gdN~$ & FF Ęda$gdN~$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdN~ ĘdgdĒ{Į hhhhhBh`h®h°hiiiPiRiTiViXi¤iåŌĆ²£‘€r€r€rarP?0hN½5CJOJQJ^JaJ hlp\h9ŗCJOJQJ^JaJ hN½5>*CJOJQJ^JaJ hlp\hN~CJOJQJ^JaJhN~CJOJQJ^JaJ hN~hN~CJOJQJ^JaJ#hlp\hN~5CJOJQJ^JaJhN~5CJOJQJ^JaJ hN~5>*CJOJQJ^JaJ h6$25>*CJOJQJ^JaJ h9ŗ5>*CJOJQJ^JaJ4jh6$25>*CJOJQJU^JaJmHnHu¤iŽkk’k”k˜kœkžkŗkŲk&l(lxlzl|lČlŹlĢlņäÓŗ«œ‹|jYKYKYK:K hlp\hN~CJOJQJ^JaJhN~CJOJQJ^JaJ hN~hN~CJOJQJ^JaJ#hlp\hN~5CJOJQJ^JaJhN~5CJOJQJ^JaJ h,2µ5>*CJOJQJ^JaJh6¹5CJOJQJ^JaJhDź5CJOJQJ^JaJ1jh6¹5CJOJQJU^JaJmHnHu h$>"hN~CJOJQJ^JaJh$>"CJOJQJ^JaJhN½CJOJQJ^JaJŽkk’k–k˜kškœkžkŲk*l|lĢlĪlŠlmm n÷÷īīīīīŲÉÉŗ®®˜ŒŒ $„h^„ha$gd1Xż$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd1Xż $ Ęda$gd1Xż$ & FH Ęda$gdN~$ & FF Ęda$gdN~$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdN~ ĘdgdĒ{Į$a$gd$>"ĢlĪlŠlmmmXoZoRqTqVqXqZq\q^q`qņįŅņÄņÆ”dRA0Ņ h[5>*CJOJQJ^JaJ h,2µ5>*CJOJQJ^JaJ#hĒ{ĮhŪ^ģ5CJOJQJ^JaJ4jh[5>*CJOJQJU^JaJmHnHu hlp\h¶CJOJQJ^JaJ h$>"5>*CJOJQJ^JaJhBaĢCJOJQJ^JaJ)h:ūhB.[B*CJOJQJ^JaJph’h¶CJOJQJ^JaJh1Xż5CJOJQJ^JaJ h1XżhN~CJOJQJ^JaJh1XżCJOJQJ^JaJ nXoZolpRqTqVqZq\q^q`q¦q^rsōäŲĶÄ“ÄÄÄؒƒt$ & FH Ęda$gd1Xż$ & FF Ęda$gd1Xż$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd1Xż $ Ęda$gd1Xż$ Ęd„)^„)a$gd¶ ĘdgdĒ{Į $ & FQa$gdBaĢ $„h^„ha$gdBaĢ$ Ęd„)^„)a$gdB.[ $ & FQa$gd1Xż `q¦qTrVrŌrÖrsbsttt’tĢtZuĢvĪvŠvŅvŌvÖvŲv:wLyķÜĪÜĪÜķÜĪÜĪÜķܽ¢“‚qbSEhBfCJOJQJ^JaJhBf5CJOJQJ^JaJh©d¹5CJOJQJ^JaJ hÓ]K5>*CJOJQJ^JaJ hĒ{Į5>*CJOJQJ^JaJh“$Ū5CJOJQJ^JaJ4jhÓ]K5>*CJOJQJU^JaJmHnHu hlp\hC”CJOJQJ^JaJh1XżCJOJQJ^JaJ hŃy+h1XżCJOJQJ^JaJ#hŃy+h1Xż5CJOJQJ^JaJssbstŹtĢtZuvĢvĪvŅvŌvÖvŲvŚvwHxLyNyPy²yjz"{${&{({*{,{.{d{v{óóčÜÜĘ··Ü§§§§§—‹ „ü’„&`#$gd)e $ Ęd„h^„ha$gdöK$ Ęd„h^„ha$gd­z$ & FF Ęda$gdń‡$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdń‡ $ Ęda$gd©d¹ $ & FQa$gdBf $„h^„ha$gdBfLyNyPy²y`zbzźzģz"{${&{*{.{`{b{d{f{r{t{v{ģÕĆ²¤²¤²qcQBQ8282 hŽ0JjhŽ0JUhöK5CJOJQJ^JaJ#höKhöK5CJOJQJ^JaJhöKCJOJQJ^JaJhõtCJOJQJ^JaJh­zCJOJQJ^JaJ,h:ūhń‡5B*CJOJQJ^JaJph’h“vŃCJOJQJ^JaJ hlp\hń‡CJOJQJ^JaJ#hlp\hń‡5CJOJQJ^JaJ,h:ūhBf5B*CJOJQJ^JaJph’&h©d¹5B*CJOJQJ^JaJph’v{x{z{{’{”{–{¶{ø{ŗ{Ī{Š{Ņ{š{ņ{ō{|||6|8|:|`|żūļżūūćūūćŽūćŽūćŽūŅĶūĮ $ Ęda$gdų1'gd}N $ Ęda$gd}Ngd_ro $ Ęda$gd_ro „ü’„&`#$gd)e v{z{|{ˆ{Š{Œ{Ž{{”{–{˜{š{œ{ž{ {¢{¤{¦{Ø{Ŗ{¬{®{°{²{¶{ŗ{Ź{Ī{Ņ{ģ{š{ō{|||2|6|:|\|`|d|~|‚|üņģņįņģüŻĻÄĻÄĻÄĻÄĻÄĻÄĻÄĻĄÄĻĄÄĻĄÄĻĄµ§£˜Š†{mh_roh \‘5OJQJ^Jh \‘5OJQJ^Jhų1'h_rohų1'5OJQJ^Jhų1'5OJQJ^Jh}Nh_roh}N5OJQJ^Jh}N5OJQJ^Jh_roh_ro5OJQJ^Jh_roh_ro5OJQJ^JhöKhöK0JmHnHu hŽ0JjhŽ0JUhŽ*`|b|d|‚|„|†|¬|®|°|Ö|Ų|Ś| }}}6}8}:}\}śųģēųģēųŪÖųŹÅų¹“ųØ $ Ęda$gdÓ]Kgd[ $ Ęda$gd[gd6¹ $ Ęda$gd6¹gd6$2 $ Ęda$gd6$2gd \‘ $ Ęda$gd \‘gdų1'‚|†|Ø|¬|°|Ņ|Ö|Ś|} }}2}6}:}X}\}`}b}d}üńćüŲŹĘ»­©žŒsokY#höKhöK5CJOJQJ^JaJhÉ>hÓ]Kh_rohÓ]K5OJQJ^JhÓ]K5OJQJ^Jh[h_roh[5OJQJ^Jh[5OJQJ^Jh6¹h_roh6¹5OJQJ^Jh6¹5OJQJ^Jh6$2h_roh6$25OJQJ^Jh6$25OJQJ^Jh_roh \‘5OJQJ^Jh \‘5OJQJ^Jh \‘\}^}`}b}d}śųųč$ Ęd„h^„ha$gdöKgdÓ]K 1h°‚. °ĘA!°‰"°‰#‰$‰%°œD@ń’D 3”NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@ņ’”J Domy[lna czcionka akapituPió’³P Standardowyö4Ö l4Öaö ,kō’Į, Bez listyF™ņF "ų Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ4 @4 )e Stopka Ęøp#0)@¢0 )e Numer strony/DRgx¢½Ņå²$’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’’’’’’’’’/DRgx¢½Ņåč  ’’²$¤’’’’&2345:EXZ_`abcn™š›žŸ ”¢šń›œµ9ÅĘĒČŹĖĢĶĪĻå234YÜNæĄīr  &stuŠ w“µ¶āf £ ¤ „ § Ø © Ŗ « ö R Æ ° ė G ¤ „ Ļ R Į 2 4 5 6 7 8 x ą į Ÿ`a~ghjklmn§*{Ń'()X“kl––—®3‡ˆ‰‹ŒŽĮD»K§  0Y‚Ŗ«¬ÓXĒČÉĖĢĶĪĻģ>fghŠ‹¬­6©Ŗ«­®Æ°Ó/‡ˆ± e f ­ !f!g!i!j!k!l!m!ž!Ÿ!$"¦"§"Ø"Ł"5#‘#’#“#”#•#–#—#²#»#¼#½#Č#É#Ź#Ė#Ū#Ü#Ż#ē#č#é#ų#ł#ś# $$$$$$0$1$2$A$B$C$V$W$X$k$l$m$†$‡$ˆ$›$œ$$®$Æ$°$³$˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€€˜0€€€˜, 0€€€˜Y 0€€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜Q 0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜H 0€€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜Q 0€€€˜Q 0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜Q 0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜H 0€€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜Q 0€€€˜Q 0€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜Q 0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜, 0 €€˜2 0€€€˜2 0€€˜0€€˜, 0 €€€˜F 0€€˜H 0€€˜0€€˜, 0 €€˜0€€€˜Q 0€€€˜S 0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜, 0 €€˜H 0€€€˜0€€˜, 0 €€˜0€€€˜Q 0€€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜Q 0 €€€˜0€€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜S 0€€€˜S 0€€˜S 0€€˜0€€€˜0€€˜, 0€€˜F 0€€€˜H 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜, 0€€€˜0€€€˜Q 0 €€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜Q 0 €€Ų˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€˜, 0€€p˜0€€ˆ˜S 0€€p˜S 0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€p˜, 0€€p˜F 0€€˜H 0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€˜0€€€˜, 0€€€˜F 0€€ˆ˜F 0€€ˆ˜H 0€€ˆ˜0€€€˜0€€€˜, 0€€ˆ˜0€€ˆ˜Q 0 €€ˆ˜0€€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜, 0€€ˆ˜F 0€€ˆ˜F 0€€ €˜H 0€€ˆ˜0€€ €˜0€€p˜, 0€€˜0€€p˜0€€p˜Q 0 €€p˜0€€p˜0€€p˜Q 0€€p˜0€€˜0€€€˜0€€p˜0€€˜0€€p˜0€€p˜, 0€€p˜F 0€€˜H 0€€p˜0€€ˆ˜, 0€€˜F 0€€p˜H 0 €€˜0€€p˜, 0€€p˜F 0 €€p˜H 0 €€p˜0€€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜, 0€€˜0€€ˆ˜0€€p˜Q 0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜, 0€€ˆ˜F 0€€ˆ˜F 0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€ ˜0€€˜0€€˜0€€˜@0€€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€0 ō} ˜0€€H˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€H˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€H˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜€€³›0&2345:EXZ_cžŸ ¢ńœµ9ÅČŹĖĢĶĻå24YÜĄīr  &stuŠ µ¶āf £ „ § Ø © Ŗ « ö R ° ė G ¤ Ļ R Į 2 4 5 6 7 8 x ą į Ÿ`a~jklm§*{Ń'()X“kl––—®3ŒĮD»K§  0‚«¬ÓXĒÉĖĢĶĪĻģ>Š¬­6©«­®ÆÓ/‡ˆ± e f ­ !f!g!i!j!k!m!ž!$"¦"Ø"Ł"5#‘#’#“#Ė#$$0$A$V$k$†$›$®$³$š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š, 0€€š0€€š@, 0 €€š@0€€š@Q 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€š@H 0€€š0€€š@, 0 €€š@0€€š@Q 0€€š@, 0 €€š@0€€š@Q 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€š@H 0€€š0€€šA2 0€€š, 0€€š@0€€š0€€š0€€š@, 0 €€š@0€€š@Q 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€šA2 0€€š0€€š@, 0€€š@F 0€€š@H 0 €€š, 0 €€š0€€šQ 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š, 0 €€šH 0€€š0€€š, 0€€š0€€šQ 0€€š0€€š@, 0€€š@0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0 €€š@0€€š@S 0€€š@Q 0€€š@Q 0€€šQ 0€€š0€€š@, 0 €€š@F 0 €€š0€€š0€€š0€€š0€€š, 0€€š0€€š@, 0€€š@0€€š@Q 0€€š0€€š, 0€€š0€€šQ 0€€š0€€š0€€š@, 0 €€š@0€€š@S 0€€š@Q 0€€š0€€š0€€š, 0€€šF 0€€šH 0 €€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0 €€š@F 0 €€š0€€š0€€š@, 0€€š@0€€š@Q 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0 €€š@F 0 €€š@, 0€€š@0€€š@Q 0€€š0€€š@0€€š@Q 0€€š@H 0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€š@F 0€€š@H 0 €€š@0€€š@, 0€€š@F 0€€š@H 0€€š@0€€š@, 0€€š@F 0 €€š@H 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€š@0€€š@Q 0€€š0€€š, 0$€€šF 0 €€šF 0 €€š0€€š0€€˜š0€€³›0O900ä©tŒV0Š€@V0Š€@V0Š€@V0Š€@V0Š€@V0Š€@V0Š€@V0Š€š€€³›0 °6 ą – €Ź !š"Š(R,ĢZc h¤iĢl`qLyv{‚|d}!#%'(*,?BDEGILNP> Œ øęNJ4$N)0Zc hŽk nsfhŠö6ˆ±m!Ÿ!–#—#±#²#Ź#Ė#Ū#Ż#ē#é#ų#ś# $$$$0$2$A$C$V$X$k$ˆ$›$$®$³$²#Ź#Ė#³$’’OEM UMCHOJNICEYęM=$i8T’’’’’’’’’“odś~A’’’’’’’’’"Ue˜Ņ "’’’’’’’’’REžz›’’’’’’’’’S& ^Ŗj0’’’’’’’’’# ‰ tl*¤’’’’’’’’’nT³ üśõ’’’’’’’’’ Ž bĒ–Ć’’’’’’’’’ń6 fćZŃ’’’’’’’’’q'7 "ƒØ¢’’’’’’’’’łāōŅtĆ’’’’’’’’’¶jü ן0’’’’’’’’’ -Só6Ņ’’’’’’’’’ÄKŠ.„ĢŚ’’’’’’’’’Dz ן0’’’’’’’’’˜{f»°š’’’’’’’’’ u|Ä-’’’’’’’’’Ÿī Źä@’’’’’’’’’/s!: öx’’’’’’’’’'A$ ”dŠ’’’’’’’’’w&(eĪ/’’’’’’’’’čbP'Ģ™2<’’’’’’’’’¢O(`¤b€’’’’’’’’’ęœ(\ū Ą’’’’’’’’’ĆOÓ(–zČ ’’’’’’’’’™])bĒ–Ć’’’’’’’’’TF—)`«’’’’’’’’’YgÉ+œÜŽ2’’’’’’’’’ T5.n³–Ö’’’’’’’’’¤6.–0²³’’’’’’’’’ A/H†™’’’’’’’’’LVÖ/:›’’’’’’’’’h*0Ä}4’’’’’’’’’b¹Q–!$>"`#-$¼$¦V%l&¦Q&1&ų1' (~(•9)š\*n*éu* +J]+Ńy+ź.%i.W/£(/§ 0ōA0Z?1Ģ2Ē"26$2[i2t3?y3+4ō5Ō$89t*9¾e9:i;|=eA>VeAĖ?CyCjMDåTEŽpEFvEv{IÓ JöKÓ]K[>LO@M VMŲiMuuN OLOÕ)PD0P§`PmAQ(R„GTźTTŁMVg[‡E[+8\ų:\lp\ķq\^$^r `°F`›K`^bBlb÷cB eM)e)QeBfTfB^i\jĄ_klkV8meo_roĆp‹,po6pqwpVq6r&~rõtœ't€;tbct‡ft<%uµxu±5v-wövwÓNylz.Dz©jzĒ{ |ł}Ŗ}$j}N~ŌNå€ol‚ŪZƒbmƒ! „ĄP„Zg„ŚT…² †ī%†E†ń‡<‡HLˆEO‰U`‰U‹o-‹"X‹‘ŒŽ@ ŽŽF?Ž[JŽI..[éjĄ‘ \‘¤m’3”ø•Č~–Ūf—t5˜ĶQ™ōšošād›«,žā@žĢnžMPŸ™ ®R [ ”C”a.”»H”Ŗn¢ÉN££C¤Ō§Õ=ØhRØŃD©õMŖi2¬T¬“®€,®ŅW²,³s³f“N“šw“,2µmwµ¶æ·Woø6¹D#¹©d¹9ŗ¶aŗ‘0¼N½æEĄ1ĮyPĮĒ{ĮČĀ7Āć%ĀćWĀDkĆKlÄyCÅčNÅęŹæŹĢfŹÜĖ’AĢŠCĢBaĢv4ĪąEĪkĪ¬ĻØqĻ“vŃ ŅŠ,ŅĢtŅ‘Ó°+ŌņCŌ~=Õń×īJ×ZŲį Ł“$Ū8NŪśTŪEŻŹ^Ž’bŽmąń<ą’_ą—uį‹ā9āĀ ćģoåyę/čv6é('ź©CźDźč\źB?ė™ZėŪ^ģįyķ_$ī¬Yī\dīč+ļ‡vļž.š"Sņ}\õĢö®%ö7÷QS÷še÷€f÷"ųÅ*ų{ł_&ś:ūģ)ūMū@Qüņż1Xżå žß{žE ’‰’’@€–#–#”u–#–#d ²$PPPP P"P$P(PZ’’Unknown’’’’’’’’’’’’Gī‡z €’Times New Roman5€Symbol3&ī ‡z €’Arial5&ī ‡za€’Tahoma;€Wingdings?5ī ‡z €’Courier New"1ˆšÄ©#į&xZ,‡#j§ģ ™A™A!š‰‰““24 # # 3ƒQšH)š’?ā’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’KM’’Chojnice, 2005-11-02OEM UMCHOJNICEpY              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0Œ˜ ĄĢŲäš  < H T `lt|„āChojnice, 2005-11-021hojOEMEMEMNormale UMCHOJNICE0261Microsoft Word 10.0@ˆ\Ŗ@ź*ŌÕ÷Ī@¢r .Ź@PēH Š™ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0ü hp|„Œ” œ¤¬“ ¼ ŻāiA #A Chojnice, 2005-11-02 Tytu³ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRž’’’TUVWXYZž’’’\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ųłśūüżž’ž’’’   ž’’’ž’’’ż’’’ż’’’ż’’’ž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFĄµ£a Š€Data ’’’’’’’’’’’’S1Table’’’’[TWordDocument’’’’"¤SummaryInformation(’’’’’’’’’’’’DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’CompObj’’’’’’’’’’’’j’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8ō9²qRoot Entry’’’’’’’’ ĄFąPæRŠ"€Data ’’’’’’’’’’’’S1Table’’’’[TWordDocument’’’’"¤ž’’’   ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ż’’’ż’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’!ż’’’ž’’’ž’’’ž’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’’’ ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName°”€PAdo zamieszczenia w BIP#wioletta.szreder@miastochojnice.plWioletta SzrederSummaryInformation(’’’’’’’’’’’’DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’CompObj’’’’’’’’’’’’j’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8ō9²qž’ÕĶ՜.“—+,ł®DÕĶ՜.“—+,ł®@ü hp|„Œ” œ¤¬“ ¼ ŻāiA #A Chojnice, 2005-11-02 Tytu³Ą@ō€ü D”