ࡱ> 5@bjbj22+lXXh&bbb8b$d @ B D F J n {tm hQh)M hQhQh h3ye5 h(5h ha95h h(5 h h* h h7Jh-6 h h h h7J5h h*5h h 5 hQh* hQh[hs hQhh h5h h 5 h 5h h^5)n t v > z ~ "(*>^lz0268ּˇˇˀ h!!h % h!!hK h!!h1[ h!!h( h!!h<\ h!!h)M h!!hJ< h!!hQh3ye hQh(hhph5 hQhpvL hQh@BVx68ƿƗƆ~slaZlRJh`nCJaJhcCJaJ hbZ(hb*hbZ(hbZ(CJaJ h~Hh'Nh~Hh'NCJaJhifCJaJh~Hh'N5CJaJ h3*N5 h5 hif5h~Hh<\5 h'N5h~Hh'N5>* h'N5>* h<\5>*h~Hh'N5 h eZh h eZh#hdbhnki5B*ph3fhdbhdB*ph3fhdbh?PB*ph3fy___$ d$If^`a$gdbZ( $Ifgdb*|kd$$IfFN0T% t0d&644 la6ym $$Ifa$gdwd/ $Ifgdb*|kdi$$IfF\0T% t0d&644 la H\~$z|~渳wogow\TTh4CJaJh4h4CJaJh CJaJhoCJaJhohoCJaJ h~Hh h4h CJaJh4hoCJaJh~Hh 5CJaJh~Hh 5 h 5 h 5>*h~Hh'NCJaJhcCJaJh|lCJaJh~Hh'N5CJaJ h~Hh'Nh`nCJaJhuhUCJaJ yl $If^gd|l $Ifgd'N|kd$$IfF0T% t0d&644 la\~}ull $IfgdL, & FgdvMgd|kd;$$IfFU0T% t0d&644 laby_K_$ d$If^a$gdo$ d$If^`a$gdL, $IfgdL,|kd$$IfFN0T% t0d&644 la|ym $$Ifa$gdL, $IfgdL,|kd $$IfF\0T% t0d&644 la|~yl $If^gdL, $IfgdL,|kdv$$IfF0T% t0d&644 laB D !T!}}}}ud[[ $IfgdAN hh^h`gd & FgdvMgd|kd$$IfFU0T% t0d&644 la > B D !R!T!V!~!$$$$*&*ǽqeTC h/^h/^CJOJQJ^JaJ h/^h0DCJOJQJ^JaJh) h5CJaJh5[6hCJaJnH tH hphpCJaJnH tH hihhihCJaJh;CJaJhih5CJaJhih 5 h5 h 5hihi5 h!5 h;5h~Hh5h~Hh5>* h5>* h 5>* h~Hh T!V!~!$yb$ dhd$If^ha$gd5[6 $IfgdAN|kdH$$IfFN0 t"` t0644 la$$$.&^)*yii] $$Ifa$gd/^$h$If`ha$gd/^ $IfgdAN|kd$$IfF\0 t"` t0644 la******++++++,,,:,x-z-|--x4ƻݭzn_zSEh,JCJOJQJ^JaJh) h 5CJaJh5[6h CJaJnH tH h CJaJnH tH hih hih CJaJh CJaJhih 5CJaJhih 5 h 5hK[h'N5>*B*phh) hCJaJh) hL,,CJaJh) h5CJaJhK[hB*ph h/^h) CJOJQJ^JaJ h/^h/^****+ylc $Ifgdc $If^gdL,, $IfgdAN|kd$$IfF0 t"` t0644 la++++++,}ud[[ $IfgdL, ^`gd & FgdvMgd'N|kd$$IfFU0 t"` t0644 la,,:,z-yb$ dhd$If^ha$gdL, $IfgdL,|kd$$IfFN0 t"` t0644 laz-|--z4ym $$Ifa$gdL, $IfgdL,|kdU$$IfF\0 t"` t0644 lax4z4|4444444444 5$5&5L55555555556䷭}ui^SHihK[h'NB*phh9h'NCJaJh9hkCJaJh9h'N5CJaJh6oWh65 h3*N5 h 5 hi 5hK[h'N5B*phh#h65>*h#h5>*h#h'N5>*hK[hO5>*B*phh,JCJaJh) h CJaJh) h 5CJaJhK[h B*ph h/^h CJOJQJ^JaJz4|4444yly $If^gdL, $IfgdL,|kd$$IfF0 t"` t0644 la4444$5&5555}}}}ull $Ifgd8&| & FgdvMgd'N|kd'$$IfFU0 t"` t0644 la5567t89v:yiQQE $$Ifa$gd t$ $If^`a$gdX/R$ d$Ifa$gdX $Ifgd8&||kd$$IfFM0 t"` t0644 la6667r8t8;;;; <<<D<`<b<d<h<<<<<<<<=ûûϘ}q`TLhCJaJh)^h'N5CJaJ h]Ah+#5B*mH phsH h]Ah'N5mH sH h3*N5mH sH h 5mH sH h4t5mH sH hK[h'5B*phh9hjCJaJh9h\CJaJhYThCJaJh9h'N5CJaJhK[h'NB*phh9h tCJaJh'NCJaJh tCJaJh9hXCJaJv:;;;<lcZ $Ifgdc $Ifgd8&|zkd$$IfF0 t"` t0644 la$ $If^`a$gd t<<D<b<yp $Ifgdc $Ifgd8&||kd^$$IfF)0 t"` t0644 lab<d<f<h<<<<=}}ulcc $Ifgd'Nh^hgd+# & FgdvMgd'N|kd$$IfF^0 t"` t0644 la===0===6>$?&?<@>@@@b@@@@@@@@@AAAAAAA袚uphcp[NhK[h+#5B*phh!h'N5 h3*N5h!h K5 h_n5hK[hH 5B*phhK[hs{5B*phh9hs{CJaJhs{CJaJh)^hs{5CJaJh)^hFCJaJhM'CJaJhFCJaJhuCJaJh9huCJaJh)^h'N5CJaJhK[h'N5B*phh)^h'NCJaJ==0=6>&?>@yiTT $If^`gdu$ d$Ifa$gdu $Ifgd'N|kd0$$IfF.0 t"` t0644 la>@@@b@@yp $Ifgdc $Ifgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la@@@@yp $Ifgdc $Ifgd'N|kd $$IfF40 t"` t0644 la@@@AAAAA}}ulcc $Ifgd'Nh^hgd+# & FgdvMgd'N|kdk $$IfFo0 t"` t0644 laAAAAABBBBBC CCDDDDDDD"E>E@EBEDEFEEEEEF»կwrjbVNhCJaJh/Gh'N5CJaJh/Gh+#5h/Gh'N5 hn95hK[hH 5B*phhK[h'N5B*phhK[hn9B*phh9hn9CJaJhn9CJaJh!hn95CJaJ hJ.h'Nh1CJaJh9h_nCJaJhK[h'NB*phhJ.h'NCJaJh_nCJaJh!h'N5CJaJAABCDyii$ d$Ifa$gd_n $Ifgd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 laDDDDyp $Ifgdc $Ifgd'N|kd= $$IfF0 t"` t0644 laDD"E@Eyp $Ifgdc $Ifgd'N|kd $$IfF,0 t"` t0644 la@EBEDEFEEEE F}}ulcc $Ifgd'Nh^hgd+# & FgdvMgd'N|kd $$IfFr0 t"` t0644 laF F"FJFFFtGGGGGGIIIIIIIIII8J:J\Jö᫶Έ{pe`[SGh 6h,Yp5CJaJh 6h,Yp5 h 5 hEO5hK[hH B*phhK[h,YpB*phhK[h'N5B*phhK[hB*CJaJphhcCJaJhrh'N5CJaJh[hCJaJhK[h5B*phhhCJaJhCJaJh 6hCJaJhrh5CJaJh/Gh'N5h/Gh'NCJaJ F"FJFGGy__$ d$If^`a$gdT $Ifgd'N|kdx $$IfF0 t"` t0644 laGGGHIydd $If^`gdX/R $Ifgd'N|kd $$IfFT0 t"` t0644 laIIII{r $Ifgd $Ifgd'NzkdJ $$IfF0 t"` t0644 laIIII:J\J|J}}ull $Ifgdpua & FgdvMgd,Yp|kd $$IfF0 t"` t0644 la\JzJ|J~JJpKNMMM&N(N*NLNPLRNRPRRRRRSSSSνεΪ垍zme]UJm@hk5B*phh[hq5CCJaJhq5CCJaJh,YpCJaJhcCJaJhK[h,Yp5B*phh[h 6CJaJh0&CJaJ hywhywCJOJQJ^JaJh[h,Yp5CJaJhS3h,YpCJaJhP^CJaJ hS3hS3CJOJQJ^JaJhS3hS3CJaJh 6h,Yp5CJaJh 6h,Yp5h 6h,YpCJaJhYCJaJ|J~JJpKlLNM(Nyp^^pd$If`gdS3 $IfgdS3 $Ifgdpua|kd $$IfF0 t"` t0644 la(N*NLNPNRy]H $If^`gdX/R$ & F $If^`a$gdX/R $Ifgdpua|kd $$IfFT0 t"` t0644 laNRPRRRSS{nne $Ifgdc & F$Ifgdq5C $Ifgdpuazkd $$IfF0 t"` t0644 laSSS SSSS}}ull $Ifgd & FgdvMgd'N|kdO$$IfF0 t"` t0644 laS S*B*ph3fhJJbh NLCJaJh CJaJhz5CJaJh NLCJaJhM'CJaJhJJbhz5CJaJ$hJJbhJJbCJOJPJQJ^JaJhJJbhJJbCJaJhJJbhz5CJaJhJJbhqICJaJhJJbhz55CJaJhJJbhz55hJJbhqI5hmh1`5B*ph3f VbXbbcc8dddypp^^N$ d$Ifa$gd d$If`gdJJb $IfgdJJb $Ifgd |kdH$$IfF0 t"` t0644 ladddjfyp $IfgdM' $Ifgd |kd$$IfFT0 t"` t0644 lajflfffng\hyccc & F $If^gd NL $Ifgd |kd$$IfFp0 t"` t0644 la\h^h`hhiNi}ull $Ifgd & FgdvMgd'N|kd$$IfF@0 t"` t0644 lahi*B*ph3fhM'CJaJhmhSB*ph3fUhMh6/CJaJ hMhShMhSCJaJhi:CJaJhMhS5CJaJhMhS5hMh"5hmh>*B*ph3fhcCJaJh"D$h5h"D$hCJaJh+tCJaJh"D$h5CJaJ&NiPixi2jjy__$ d$If^`a$gd $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 lajjkklydd $If^`gdX/R $Ifgd|kdU$$IfFT0 t"` t0644 lalll myy $Ifgd|kd$$IfFX0 t"` t0644 la m mmfmhmmm}ulcc $Ifgd h^hgdS & FgdvMgd'N|kd'$$IfF@0 t"` t0644 lammmnpyiQQA$ d$Ifa$gd $ $If^`a$gd6/$H$If^Ha$gd6/ $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 laOrganizacja szkolenia zawodnikw UKS semka Chojnice w sekcjach szachowej oraz tenisa stoBowego, ich udziaBu w rozgrywkach ligowych i zawodach wyjazdowych umo|liwiajcych wspBzawodnictwo sportowe umowa nr 64/13 - kwota dotacji 7.500,00 zB; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Przedszkole Niepubliczne JARZBINKA , Chojnice Termin kontroli:12 i 15 maja 2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 , Chojnice Termin kontroli:5 28 maja 2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej umowa nr 40/13 - kwota dotacji 100.000,00 zB; Stypendia sportowe przyznane w 2013 r. speBnianie wymogw formalnych oraz kontrola ich wypBaty zawodnikom;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Ludowy Klub Sportowy, Charzykowy Termin kontroli:14 - 22 maja 2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionych sportowo. Szkolenie dzieci i mBodzie|y w |eglarstwie lodowym i |eglarstwie letnim umowa nr 37/13 - kwota dotacji 10.000,00 zB;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Punkt Przedszkolny BRZDC , Chojnice Termin kontroli:7 maja 2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Przedszkole Niepubliczne PROMYCZEK , Chojnice Termin kontroli:27 sierpnia 2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Chojnicki Klub {eglarski, Charzykowy Termin kontroli:10 12 czerwca 2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y uzdolnionej sportowo wraz z udziaBem w regatach krajowych i zagranicznych umowa nr 30/13 - kwota dotacji 70.000,00 zB;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Uczniowski Klub Sportowy KET przy Chojnickim Klubie {eglarskim, Charzykowy Termin kontroli: 5 czerwca 2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych i oglnopolskich imprezach sportowych umowa nr 7/13 - kwota dotacji 2.000,00 zB;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Red Devils FUTSAL CLUB, Chojnice Termin kontroli:31.07-06.08.2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu umowa nr 61/13 - kwota dotacji 29.000,00 zB;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Klub Biegacza Florian, Chojnice Termin kontroli: 21-31.07.2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie piBka no|na umowa nr 10/13 - kwota dotacji 20.000,00 zB;Wyniki kontroli:W wyniku kontroli stwierdzono bBdy w rozliczeniu imiennych deklaracji ZUS RZA.Postpowanie pokontrolne:Wydano zalecenia pokontrolne. Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, Chojnice Termin kontroli:16-25.07.2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Amatorski Kaszubski Teatr jako forma aktywnego i twrczego odkrywania Kaszub umowa nr 44/13 - kwota dotacji 2.500,00 zB;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Klub Sportowy OSiR, Chojnice Termin kontroli:21-25.11.2014.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Szkolenie dzieci i mBodzie|y uzdolnionej ruchowo zakresu piBki siatkowej. Zorganizowanie cyklu Turniejw o Puchar Burmistrza Chojnic w mini piBce siatkowej majcych na celu rozwijanie umiejtno[ci siatkarskich poprzez rywalizacj na szczeblu miasta, gminy i wojewdztwa umowa nr 15/13 kwota dotacji 5.000,00 zB.Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Akademia Przedszkolaka SMYK, Chojnice Termin kontroli:10.09.2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Niepubliczne Przedszkole Integracyjne SKRZATY, Chojnice Termin kontroli:10, 16, 24 wrze[nia 2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa niezgodna z informacjami podanymi do Urzdu stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysoko[ci; placwka w roku 2013 prowadziBa podatkow ksi|k przychodw i rozchodw zamiast ksig rachunkowych wymaganych przepisami z art. 5 ust.7 pkt.3 ustawy o systemie o[wiaty w zwizku z art. 4 ust. 3 pkt.2 ustawy o rachunkowo[ci; brak rzetelnie prowadzonej dokumentacji potwierdzajcej dat przyjcia i skre[lenia z listy uczniw. Dzienniki lekcyjne udostpnione do kontroli zawieraBy w kilku przypadkach sprzeczne informacje dotyczce uczszczania i daty skre[lenia z listy uczniw (6 pkt.1 uchwaBy Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie trybu udzielania i rozliczania datacji& ).Postpowanie pokontrolne:Wydano zalecenia pokontrolne zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysoko[ci IV-VI 2013; Prowadzca Przedzkole zwrciBa dotacj pobran w nadmiernej wysoko[ci; Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie, Chojnice Termin kontroli:04-05.09.2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Mistrzostwa Polski Juniorw w Petangue triplety, Mistrzostwa polski Juniorw  strzaB precyzyjny umowa nr 3/13, kwota dotacji 4.000,00 zB. 27 lecie Chojnickiego Towarzystwa Polsko Francuskiego oraz XIX Dni Kultury Francuskiej umowa nr 69/13, kwota dotacji 4.000,00 zB.Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Wojskowy Klub Sportowy Chojnice Termin kontroli:25-29.09.2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Midzynarodowe Mistrzostwa Polski Radioorientacji Sportowej umowa nr 28/13, kwota dotacji 2.500,00 zB.Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Katolickie Gimnazjum w Chojnicach Termin kontroli:12-25.11.2014 r.Przedmiot kontroli:liczba uczniw w szkole - porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Katolicka SzkoBa Podstawowa im. Piotra Dunina, Chojnice Termin kontroli:12-25.11.2014 r.Przedmiot kontroli:liczba uczniw w szkole - porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono OddziaBy Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej, Chojnice Termin kontroli:12-25.11.2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w oddziaBach przedszkolnych - porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Klub Sportowy Boxing Team Chojnice Termin kontroli:29-30.09.2014 r.Przedmiot kontroli:stypendia sportowe przyznane w 2013 r. speBnianie wymogw formalnych oraz kontrola ich wypBaty zawodnikom, umowy nr: 3/SS/2013 kwota stypendium 12.000,00 zB. 4/SS/2013 kwota stypendium 24.000,00 zB., 11/SS/2013 kwota stypendium 3.200,00 zB.Wyniki kontroli: W miesicu pazdzierniku 2013r. Klub przekazaB stypendium wszystkim uprawnionym zawodnikom z 8-dniowym opznieniem Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Uczniowski Klub Sportowy semka , Chojnice Termin kontroli:27.09.2014 r.Przedmiot kontroli:stan realizacji umw zawartych w wyniku rozstrzygnicia Otwartego Konkursu Ofert w 2014 roku (umowy: 30/14, 31/14, 32/14, 33/14 z 17 lutego 2014r.).Wyniki kontroli:UKS semka zBo|yB w terminie sprawozdanie z wykonanego zadania 32/14, jednak|e stwierdzono, i| zawiera ono bBdy dotyczce terminu realizacji zadania (wpisano termin 14.02.2014 31.05.2014, zamiast 17.02.2014 31.05.2014) oraz nie zawiera rozliczenia finansowego.Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Przedszkole Niepubliczne TEDDY , Chojnice Termin kontroli:04.11.2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Punkt Przedszkolny Ba[niowa Kraina , Chojnice Termin kontroli:28.10.2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w punkcie przedszkolnym porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Punkt Przedszkolny Tczowe Misie , Chojnice Termin kontroli:21.10.2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w punkcie przedszkolnym porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Liga Obrony Kraju, Chojnice Termin kontroli:15-20.10.2014 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego. zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla mBodzie|y szkolnej umowa nr 1/13. Wyniki kontroli:W trakcie kontroli stwierdzono, i| od wypBacanych diet sdziowskich nie naliczano, nie pobrano i nie odprowadzono na rachunek wBa[ciwego urzdu skarbowego podatku dochodowego od osb fizycznych. W tym zakresie Prezes Stowarzyszenia wyja[niB, i| w/w podatku nie pobierano, poniewa| sdziowanie powierzono osobom maBoletnim, dla ktrych dochody te byBy jedynymi i po uwzgldnieniu nale|nej im kwoty wolnej podatek nie wystpiB.Postpowanie pokontrolne:Wydano zalecenia pokontrolne; Stowarzyszenie przekazaBo sprawozdanie z wykonania zaleceD; Opracowanie sprawozdania: Wioletta Szreder Dyrektor WydziaBu Kontroli Wewntrznej Monika Grubicka GBwny Specjalista w Wydziale Kontroli Wewntrznej Do wiadomo[ci: Burmistrz Miasta Chojnice a/a   PAGE PAGE 12 Tyy $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 laTVyp $Ifgdw $Ifgd |kdb$$IfF0 t"` t0644 la0\}}ull $Ifgd & FgdvMgd'N|kd$$IfFS0 t"` t0644 la0HJ\^dn!!"ʿڿڿڷ뭣}rk`X`hfCJaJhv+hv+CJaJ hMhu>hMhu>CJaJhu>CJaJhMhu>5CJaJhMhu>5 h735 hu>5h5>*B*phh|+>*B*phhcCJaJh"D$h=CJaJh=CJaJhtwCJaJh"D$h=5CJaJ h=5h"D$h=5hmh5>*B*ph3f \^@y__$ d$If^`a$gd $Ifgd|kd4$$IfF0 t"` t0644 laydd $If^`gdX/R $Ifgd|kd$$IfFT0 t"` t0644 layy $Ifgd|kd$$IfFX0 t"` t0644 la}}ulcc $Ifgdh^hgdu> & FgdvMgd'N|kdo$$IfF@0 t"` t0644 la!!"yiQQ$ $If^`a$gdf$H$If^Ha$gdv+ $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 la"""""$#&#(#\#^#x#z#|#~#######$$$:$$$&&&&&"'$'&'Z'깯|qmqbW֎Whmh7)B*ph3fhv+h7)CJaJhQhQhQCJaJ hMh7)hMh7)CJaJh7)CJaJhMh7)5CJaJhMh7)5 h7)5h5>*B*phh|+>*B*phhMhu>CJaJhfCJaJhcCJaJhMhu>5CJaJhmhu>B*ph3fhv+hu>CJaJ""""&#yy $Ifgd|kdA$$IfF0 t"` t0644 la&#(#\#z#yy $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 laz#|#~#####$}}ulcc $Ifgdh^hgd7) & FgdvMgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la$$:$D%&yiQ$ $If^`a$gdQ$H$If^Ha$gdQ $Ifgd|kd|$$IfF0 t"` t0644 la&&&$'yy $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 la$'&'Z'x'yy $Ifgd|kdN$$IfF0 t"` t0644 laZ'\'v'x'z'|'~''''''''((8()))v+x+++++++,,,,.,0,R,x,z,|,Ј{{og\h"D$h(!CJaJhQkCJaJh"D$h(!5CJaJ h(!5h"D$h(!5he.>*B*phh"D$he.CJaJhe.CJaJh(!CJaJh"D$he.5CJaJh"D$he.5 he.5h5>*B*phhu>>*B*phhmh7)B*ph3fhMh7)CJaJh7)CJaJhcCJaJ$x'z'|'~''''(}}ulcc $Ifgdph^hgde. & FgdvMgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la((8(()y__$ d$If^`a$gdp $Ifgdp|kd $$IfF0 t"` t0644 la)))p*v+ydd $If^`gdX/R $Ifgdp|kd$$IfFT0 t"` t0644 lav+x+++yy $Ifgdp|kd$$IfFX0 t"` t0644 la++++.,0,R,z,}}ulcc $Ifgdph^hgd(! & FgdvMgd'N|kd[ $$IfF@0 t"` t0644 laz,|,,^-.y__$ d$If^`a$gdp $Ifgdp|kd $$IfF0 t"` t0644 la|,,..:.//0406080<0l0t000000001P3R3T3v3x3333Թ{ti^SK{ShcCJaJhmh?B*ph3fhv+h?CJaJhVcehVceCJaJ hMh?hMh?CJaJh?CJaJhzCJaJhMh?5CJaJhMh?5 h?5he.>*B*phhQkCJaJh"D$hQk5h"D$hQkCJaJh"D$hQk5CJaJh"D$h(!5h"D$h(!CJaJh"D$h(!5CJaJ..:../y_J $If^`gdX/R & F 8$If^`gdX/R $Ifgdp|kd-!$$IfFT0 t"` t0644 la//060yy $Ifgdp|kd!$$IfFX0 t"` t0644 la6080:0<00000}}ulcc $Ifgdph^hgd? & FgdvMgd'N|kd!$$IfF@0 t"` t0644 la0012R3yiQ$ $If^`a$gdVce$h$If^ha$gdVce $Ifgdp|kdh"$$IfF0 t"` t0644 laR3T3v33yy $Ifgdp|kd"$$IfF0 t"` t0644 la333 4yy $Ifgdp|kd:#$$IfF0 t"` t0644 la333 4 4444N4444444444 5:7<7>7`7b7777777777<8ùyng\닀\닀\W h>s5hmhWB*ph3f h-m>hWh-m>h-m>CJaJ hMhWhMhWCJaJhWCJaJhzCJaJhMhW5CJaJhMhW5 h-m>5 hW5hW>*B*phhe.>*B*phhmh?B*ph3fhMh?CJaJh?CJaJhcCJaJhMh?5CJaJ! 44444444}}ulcc $Ifgdm+h^hgdW & FgdvMgd'N|kd#$$IfF80 t"` t0644 la44 5*6<7yiQ$ $If^`a$gd-m>$h$If^ha$gd-m> $Ifgdm+|kd $$$IfF0 t"` t0644 la<7>7`77yy $Ifgdm+|kdu$$$IfF0 t"` t0644 la7777yy $Ifgdm+|kd$$$IfFi0 t"` t0644 la7777>8@8b88}}ulcc $Ifgdm+h^hgd>s & FgdvMgd'N|kdG%$$IfFf0 t"` t0644 la<8@8b88888::::;;;L;h;j;l;p;;;;;;;;"<B>D>F>h>?? ?>?x?ƿشش~wleZ~Zhmh6pB*ph3f h-m>h6phR]hR]CJaJ hMh6phMh6pCJaJh6pCJaJhMh6p5CJaJhMh6p5 h6p5hW>*B*phhmh>sB*ph3f h-m>h>sh(h(CJaJ hMh>shMh>sCJaJhbCJaJhMh>s5CJaJhMh>s5#8889:yiQ$ $If^`a$gd($h$If^ha$gd( $Ifgdm+|kd%$$IfF0 t"` t0644 la:::;yy $Ifgdm+|kd&$$IfF0 t"` t0644 la;;L;j;yy $Ifgdm+|kd&$$IfFg0 t"` t0644 laj;l;n;p;;;;;}}ulcc $Ifgdm+h^hgd6p & FgdvMgd'N|kd&$$IfF0 t"` t0644 la;;"<,=D>yiQ$ $If^`a$gdR]$h$If^ha$gdR] $Ifgdm+|kdT'$$IfF0 t"` t0644 laD>F>h>?yy $Ifgdm+|kd'$$IfF0 t"` t0644 la? ?>?z?yy $Ifgdm+|kd&($$IfF0 t"` t0644 lax?z?|?????@@@F@DBFBHBjBBBBBBCCC>CBCdCCCCCD,GǿǢǿǿwod]wRohXhOCJaJ hMhOhMhOCJaJhACJaJhMhO5CJaJhMhO5 hO5hmhXB*ph3f h-m>hXhXhXCJaJ hMhXhMhXCJaJhyeCJaJhMhX5CJaJhMhX5 hX5h6p>*B*phhmh6pB*ph3fhMh6pCJaJz?|?~?????@}}ulcc $Ifgdm+h^hgdX & FgdvMgd'N|kd($$IfFJ0 t"` t0644 la@@F@PAFByiQ$ $If^`a$gdX$h$If^ha$gdX $Ifgdm+|kd($$IfF0 t"` t0644 laFBHBjBByy $Ifgdm+|kda)$$IfF0 t"` t0644 laBBBCyy $Ifgdm+|kd)$$IfFq0 t"` t0644 laCCCC@CBCdCC}}ulcc $IfgdX/Rh^hgdO & FgdvMgd'N|kd3*$$IfF,0 t"` t0644 laCCCD.GyiY$ & F $Ifa$gdX/R$h$If^ha$gdX/R $IfgdX/R|kd*$$IfF0 t"` t0644 la,G.G0GRGGGGGGGGG6H:H\HhHvHxHzHHJJ8JJJKKL2L4L6L8L:LLLϩtje]hMhM5 hM5h6p>*B*phhMh'bCJaJh'bCJaJhmh'bB*ph3fh"D$h'bCJaJhMh'b5CJaJ hMhOhACJaJhMhO5 hO5hO>*B*phhMhOCJaJhOCJaJhMhO5CJaJhmhOB*ph3f h-m>hO".G0GRGGyy $IfgdX/R|kd+$$IfF0 t"` t0644 laGGGGyy $IfgdX/R|kdn+$$IfFq0 t"` t0644 laGGG8H:H\HxH}ulcc $IfgdX/Rh^hgdO & FgdvMgdO|kd+$$IfF,0 t"` t0644 laxHzHH\IJyeK$ d$If^`a$gdX/R$ & F d$Ifa$gdX/R $IfgdX/R|kd@,$$IfF0 t"` t0644 laJJ8JJKy_J $If^`gdX/R & F 8$If^`gdX/R $IfgdX/R|kd,$$IfF0 t"` t0644 laKKL4Lyy $IfgdX/R|kd-$$IfFq0 t"` t0644 la4L6L8L:LLLLM}xpg^^ $IfgdX/Rh^hgdM & FgdvMgd'NgdO|kd{-$$IfF,0 t"` t0644 laLLMMM0MNNNOOOjOOOOXTZT\TTTBUDUUUUU:V>V`VVVVVWXXZXzXγ볨Þzsh`hyCJaJhXhTdCJaJ hMhTdhMhTdCJaJhMhTd5CJaJhMhTd5 hTd5h6p>*B*phhMhrCJaJhrCJaJhTdCJaJhmhMB*ph3fh"D$hMCJaJ hMhMhMhMCJaJhMCJaJhMhM5CJaJ%MM0MMNyeK$ d$If^`a$gdX/R$ & F d$Ifa$gdX/R $IfgdX/R|kd-$$IfF0 t"` t0644 laNNNOQZTy__E & F 8$If^`gdTd & F 8$If^`gdX/R $IfgdX/R|kdM.$$IfF0 t"` t0644 laZT\TTDUUyll & F $Ifgdr $IfgdX/R|kd.$$IfFq0 t"` t0644 laUUUV`VV}ulcc $IfgdX/Rh^hgdTd & FgdvMgd'N|kd/$$IfF,0 t"` t0644 laVVVWXYyiUU$ & F d$Ifa$gdX/R$h$If^ha$gdTd $IfgdX/R|kd/$$IfF0 t"` t0644 lazX|X~XXXYYYYZNZPZRZZZZZZZZ [,[.[0[X[b\\2]4]6]X]]]Ҧ{ph]R]hmhyB*ph3fh"D$hyCJaJh FCJaJhXhyCJaJ hMhyhMhyCJaJhMhy5CJaJhMhy5 hy5h'b>*B*phhMhTdCJaJh"D$hTdCJaJhMhTd5CJaJhmhTdB*ph3fh"D$hCJaJhTdCJaJhyCJaJhCJaJ YYZPZyp $Ifgd $IfgdX/R|kd/$$IfF0 t"` t0644 laPZRZZZyy $IfgdX/R|kdZ0$$IfFq0 t"` t0644 laZZZZZ [.[}ulcc $IfgdX/Rh^hgdy & FgdvMgd'N|kd0$$IfF,0 t"` t0644 la.[0[X[b\4]yiU$ & F d$Ifa$gdy$h$If^ha$gdX/R $IfgdX/R|kd,1$$IfF0 t"` t0644 la4]6]X]]yy $IfgdX/R|kd1$$IfF0 t"` t0644 la]]]]yy $IfgdX/R|kd1$$IfFq0 t"` t0644 la]]]]]]]]6^:^\^|^~^^^^^^^``:`z`|`~```````4aBaDaHajaxxxsnsfZhMhx5CJaJhMhx5 hx5 ha5hmhnB*ph3fh"D$hnCJaJ hMhnhMhnCJaJhnCJaJhMhn5CJaJhMhn5 hn5hY>*B*phh'b>*B*phhMhyCJaJhyCJaJhMhy5CJaJhmhyB*ph3f#]]]]8^:^\^~^}}ulcc $IfgdX/Rh^hgdn & FgdvMgd'N|kdg2$$IfF,0 t"` t0644 la~^^^^_`yeK$ d$If^`a$gdX/R$ & F d$Ifa$gdX/R $IfgdX/R|kd2$$IfF0 t"` t0644 la``:`|`yy $IfgdX/R|kd93$$IfF0 t"` t0644 la|`~```yy $IfgdX/R|kd3$$IfFq0 t"` t0644 la````FaHajaa}}ulcc $IfgdX/Rh^hgdx & FgdvMgd'N|kd 4$$IfF,0 t"` t0644 lajaaaaaaaaa$c&cHccccccccccpdtddddddd8eeerftfvfffĺ}rrgr\hmhaB*ph3fh"D$hjMqCJaJh"D$haCJaJ hMhahMhaCJaJhaCJaJhMha5CJaJhMha5 ha5h >*B*phh'b>*B*phhmhxB*ph3fh"D$hxCJaJhMhx5CJaJ hMhxhMhxCJaJhxCJaJ$aaalb$cyeK$ d$If^`a$gdX/R$ & F d$Ifa$gdX/R $IfgdX/R|kdt4$$IfF0 t"` t0644 la$c&cHccyy $IfgdX/R|kd4$$IfF0 t"` t0644 laccccyy $IfgdX/R|kdF5$$IfFq0 t"` t0644 lacccccccrdtddd}}}}}ulcc $IfgdX/Rh^hgda & FgdvMgd'N|kd5$$IfF,0 t"` t0644 la dddetfyeQ$ & F d$Ifa$gdjMq$ & F d$Ifa$gdX/R $IfgdX/R|kd6$$IfF0 t"` t0644 latfvfffyy $IfgdX/R|kd6$$IfF0 t"` t0644 lafffg,g.g0g2g4g~gggggggggggghh4iFiiiiiij|tltltlaVhmhOB*ph3fh"D$hOCJaJh$|4CJaJh&TCJaJ hMhOhMhOCJaJhOCJaJhcCJaJhMhO5CJaJhMhO5 hO5ha>*B*phh6p>*B*phhMhaCJaJhaCJaJhMha5CJaJhmhaB*ph3fh"D$haCJaJffg.gyy $IfgdX/R|kd6$$IfFq0 t"` t0644 la.g0g2g4ggggg}}ulcc $IfgdX/Rh^hgdO & FgdvMgd'N|kdS7$$IfF,0 t"` t0644 lagggiye$ & F d$Ifa$gdX/R $IfgdX/R|kd7$$IfF0 t"` t0644 laiijjjjyyyy $IfgdX/R|kd%8$$IfF0 t"` t0644 lajjjjjjj$k@kBkDkFkkkkkkk l2m4m6mXmnoporooooooʾʩ}vk`Xk`}`NhI>*B*phh[E%CJaJhmhIB*ph3fh"D$hICJaJ hMhIhMhICJaJhICJaJhMhI5CJaJhMhI5 hI5ha>*B*phhMhOCJaJhMhO5CJaJhmhOB*ph3fh"D$hrCJaJhOCJaJh CJaJhCJaJhrCJaJjj$kBkyy $IfgdX/R|kd8$$IfFq0 t"` t0644 laBkDkFkkkkk}ulcc $IfgdX/Rh^hgdI & FgdvMgd'N|kd8$$IfF,0 t"` t0644 lakk l4mye$ & F d$Ifa$gdX/R $IfgdX/R|kd`9$$IfF0 t"` t0644 la4m6mXmpoyy $IfgdX/R|kd9$$IfF0 t"` t0644 laporoooyy $IfgdX/R|kd2:$$IfFq0 t"` t0644 laooo p"pDp`p}ulcc $IfgdL,h^hgdjMq & FgdvMgd'N|kd:$$IfF,0 t"` t0644 laop"pDp^p`pbppppBqDqqq r`rbrdrrrrrrss>sXsZs\ssssPtRt u u.unupuruuuuuu"v&vHvbvdvfvvvvZw\wxx8xxxzx|xxxxӶӶha>*B*phhI>*B*phhmhjMqB*ph3fh"D$hjMqCJaJ hMhjMqhMhjMqCJaJhjMqCJaJhMhjMq5CJaJhMhjMq5 hjMq5@`pbppDqqyee$ & F d$Ifa$gdL, $IfgdL,|kd;$$IfF0 t"` t0644 laqq rbryy $IfgdL,|kdm;$$IfF0 t"` t0644 labrdrrryy $IfgdL,|kd;$$IfFq0 t"` t0644 larrrss>sZs}ulcc $IfgdL,h^hgdjMq & FgdvMgd'N|kd?<$$IfF,0 t"` t0644 laZs\ssRt uyee$ & F d$Ifa$gdL, $IfgdL,|kd<$$IfF0 t"` t0644 la u u.upuyy $IfgdL,|kd=$$IfF0 t"` t0644 lapuruuuyy $IfgdL,|kdz=$$IfFq0 t"` t0644 lauuu$v&vHvdv}ulcc $IfgdL,h^hgdjMq & FgdvMgd'N|kd=$$IfF,0 t"` t0644 ladvfvv\wxyee$ & F d$Ifa$gdL, $IfgdL,|kdL>$$IfF0 t"` t0644 laxx8xzxyy $IfgdL,|kd>$$IfF0 t"` t0644 lazx|xxxyy $IfgdL,|kd?$$IfFq0 t"` t0644 laxxx yy0yRy}ulcc $IfgdL,h^hgd & FgdvMgd'N|kd?$$IfF,0 t"` t0644 laxxx yy0yPyRyTy|yL{N{P{R{t{~~~~68: "ƻάơƋƃƃxskc\U\ hYhQh' hYhQhG hYhQh'N>*hYhQh+1>* h>*hMhvMCJaJhvMCJaJh"D$hCJaJhmhB*ph3fh"D$hDCJaJhDCJaJ hMhhMhCJaJhCJaJhMh5CJaJhMh5 h5h(eha>*B*phhmhjMqB*ph3fRyTy|yzN{P{yeQe$ & F d$Ifa$gdL,$ dh$If^ha$gdD $IfgdL,|kd?$$IfF0 t"` t0644 laP{R{t{~yy $IfgdL,|kdY@$$IfF0 t"` t0644 la~~~:yll & F $IfgdvM $IfgdL,|kd@$$IfFq0 t"` t0644 la`F}}}}x}}}}}p & Fgd gdG gd'N|kd+A$$IfF,0 t"` t0644 la "`DFPXZ^`dfjlpr~Žh3ye0JmHnHuh3ye h3ye0Jjh3ye0JUhjhUhGh'NB*phh>hYhQh'N>*hYhQh'N5 hYhQhG hihG hihye hYhQh'N FNPRTVX\^bdhjnph]hgd'N &`#$gd'NgdK[$a$gd'Ngd'N & Fgd'N) 01h:pO. A!"#$%g$$If!vh55#v#v:VFN td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF\ td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFU td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFN td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF\ td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFU td&6,55g$$If!vh5` 5#v` #v:VFN t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF\ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFU t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFN t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF\ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFU t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFM t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF) t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF^ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF. t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF4 t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFo t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFr t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFn t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF` t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFp t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFS t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF8 t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFi t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFf t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFg t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFJ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5H@H ^NormalnyOJQJ^J_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listyt@t 'NTabela - Siatka7:V04 @4 'NStopka p#0)@0 'N Numer stronyF@"F 'N Tekst dymkaCJOJQJ^JaJT+@2T 'NTekst przypisu koDcowegoCJaJD@BD 'NTekst komentarzaCJaJBj@ABB 'NTemat komentarza5\T*aT gD}OdwoBanie przypisu koDcowegoH*jOrj g'Akapit z listd^m$CJOJPJQJ^JaJtH POP /^ No Spacing CJOJQJ_HaJmHsHtH bOb S3List Paragraphd^CJOJQJ^JaJtH i l$%056Bb>|}oEFGH` . ? K L ` 1 n o ! " y z CDUQRlm =>XYhijk :;"1234abs 1STn}~BCTvw%A !.!>!?!S!!6""##&#j$'%(%B%_%%%%%%%%%%%&&& '-'.'H'W'X'Y''''''(((((( ) ) )G)X)m)n)));*<*M**!+"+<+K+L+M+N+q+++++.,,,,,,,,,, --+-,-@---.k.l.m.~.5/6/P/n//.0/000}000001u1v111[2\2v2222222222o3M4C5D5E5V5w5x55555555556m6666,7777777788"86878K88@9999999 : : : :.:/:@:U:V:j::;;;;;; < < < <2<3<D<T<U<i<<"=#=4==> >#>2>3>4>5>d>e>v>>>>>X?Y?j??>@?@Y@h@i@j@k@@@@@@@TAAAB)B*BDBSBTBUBVBBBBBBBbCCCCDD9DHDIDJDKDlDmD~DDDD,EEEEEEEFFFF%F&F7FIFJF^FFoGpGGGGG H H H H8H9HJH[H\HpHHpIqIIIIIIIIIIIIJJ#JJKKKLL2LALBLCLiLjL{LLLLLWMXMiMM=N>NXNgNhNiNjNNNNNNNBOOOO:PQzR{RRR6S7S8SkSlS}SSSS(TTBUCUTUuUvUUUUUUUUUUU~VVVVWW5WDWEWFWGWiWjW{WWWWWXXYXjXXXXXXXXXXYYY(YYYYYZZ-ZZ?Z@ZAZBZZZZZZZ+[[[[[[[[[[[ \\\0\1\E\>]?]P]Q]]]]]]]]^^/^=^>^R^^^^`` `/`0`1`]`^`o`}`~```KaLa]a~aaaaaaaaaaabvbbbbcc c/c0c1c_c`cqcccccWdXdidddddddddddd eeeeefgggg&h'h(h)hCh}hhhhhhhhhhhhhhhhiiiii!i0000000000000 0 0 00 00 000 000000000000 0000000000000000 0000000000000000000 000000000000000000 0000000000000000000 0000000000000000000 000000000000000000 00000000000000000 000000000000000000 000000000000000 0 00 0 00 0 00000000000000 0 0000000000000 0 0000000000000000 0 00000000000000 0 00000000000000 0+ 0+ 0+ 0 0 0000000000000000 0000000000000000000 00000000000000000 000000000000000000 00000000000000000 000000000000000000 0000000000 00 0 0 0 0 00 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 0000000 00 0 0 0 0 0 0 0 000000 00 0 0 00 0 0 0 0 00 000000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000 00 0 0 0 0 0 0 00 000000 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00000 00 0 0 0 0 0 0 0 000X0p0p 0!p0p0x 0x 0| 0x 0x 0x 0| 0x 0x 0| 0x 0x 0| 00 0"00x 0x 0| 0x 0 x 0| 0x 0x0x0x 0| 0x 0x 0| 0 0#p00x 0x 0| 0x 0 x 0| 0x 0x 0| 0x 0x 0| 0 0$00x 0x 0| 0x 0 x 0 x 0| 0x 0x 0| 0x 0x 0| 0 0%0 0x 0x 0| 0x 0 x 0x 0| 0x 0x 0| 0x 0x 0| 0 0&p0p0x 0x 0| 0x 0x 0x 0| 0x 0x 0| 0x 0x 0| 0 0'0p0x 0x 0| 0x 0x 0x0x 0| 0x 0x 0| 0x 0x 0x 0| 00000p00000 0 0000 00hMy00My00My004KMy00My00@0@00@k %%%( n 8*x46=AF\JSfW[ah"Z'|,3<8x?,GLzX]jafjox"9<=?@CJMRVZ_dinsy "/4|T!$*+,z-z445v:<b<=>@@@ADD@E FGII|J(NNRSSUZVVhWLYYZZv\B^^,_ajaaVbdjf\hNijl mmT\"&#z#$&$'x'()v++z,./600R33 44<7778:;j;;D>?z?@FBBCC.GGGxHJK4LMNZTUVYPZZ.[4]]]~^`|``a$cccdtff.ggijBkk4mpoo`pqbrrZs upuudvxzxxRyP{~F:>ABDEFGHIKLNOPQSTUWXY[\]^`abcefghjklmopqrtuvwxz{|}~   !#$%&'()*+,-.01235; !(! !(Wewntrzna integralno[ danych (Typ 4) 1!i!iuku4A8Ch!i8Sh!iC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName 1930 ProductIDhhhhhhhhhiiiiiii!i12y{$3467 IY 68?A%+A N 3"5"""%%% &&&|'}'''''''))M*S***++++},,..h.j.00001&1111122I4K4>5@55566m6z666,797<9>9;;F<R<i<o<<<4=:===>>> ?j?p???AACCDDEEFFGFkGmGXHYHlInIKKLLLLLMiMoMMMNNBOOOOO:PBPQQRRSSTT>U@UUUVVWWWWW XYY(Y.YYYZZZZ+[8[-\.\E\N\\\]]:]<]:^;^R^V^z`{`````aabbvbb|c}ccccddd eeeehhhhhhhhhhiiiii!i&bB|:n ? F L z DUR>k; TnC% S!!!"6"#&#B%^%%%&Y'( )G))<*M*"+q+++,,, --,-m.~.P/n/}00v11\22E5666778K89j:;i<#=4= >>Y?j??@@AVBBBCDE^FpGGGpHqI#JKLXMiMNNOO{RRlSSCUUVEWGWWYXXXXYYYY=ZZZ[[\E\Q]p]^>^^^1``Laaabb1c`ccXd eefgghhhhhhhhhhhhiiiii!ihhhhhhhhiiiii!i UMCHOJNICE)Q]4ܔ; i88JjNc?koXU"kU1H6£CD\mWI햨!N::!/V3XTr 0yYf Cw^v h^WMj@.S$o@."qh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhdd^d`OJQJo(hHh44^4`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohtt^t`OJQJo(hHhDD^D`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`B*phhH.h^`OJQJo(hHh pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h88^8`B*phhH.h^`B*OJQJo(phhHh L ^ `LhH.h  ^ `hH.h xx^x`hH.h HLH^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h^`CJOJQJaJo(hHh^`CJaJo(hH.hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH ^`OJPJQJo( ^`OJQJo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o P^P`OJQJo(h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`CJOJQJaJo(hHh ^`o(hH.hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh aa^a`o(hH.h1 1 ^1 `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhqq^q`OJQJo(hHhAA^A`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`5OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`5o(hH)h^`B*o(phhH)hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h88^8`CJOJQJaJo(hHh^`CJOJQJaJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o() pp^p`hH. @ L@ ^@ `LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. PP^P`hH. L ^ `LhH.h^`5OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`B*o(phhH.hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`B*o(phhH.hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.!/VU1H6 i3X]4!NCD)?k 0yYo WI h"q Cw^; oXU"S$oWMj=("pxҎ Jf+}xtM*}jmrh3\hX(68j!)SK[\{nEg,jPye|+u>ElQI] [/*14.S!g'?b ) ]^ { + < *& : x G$fu=xzM $6/)K&*qe XrO^QJ+3TgK_.q K^1H:X*gS=Vg: /{J.M%~i E# ' 7 &c bk !!!!(!5"bK"d"6j"h##;#^#c $e$$"D$ %w@%[E%0&?&M'r6(bZ(7)))* 2+m+x+L,,L,U,-T-p-4.~.wd/D0j0E 11%2B374$|4T56M&6-65[6t\6}7)7 77[7+8\T8a9i9.&:m:B%;J<-m> ?/?e?0#@m@ZBq5CiLCUC,D0D2Dt9DHDSDBuDEXdE FRFz FG@XG^GH!HFHrHIJ/J7J KK!aKtK NLTLpvL M)MvM_N3*NAN9O2?P?PjP{PYhQX/RS6Sl)SJdSxS&T5T7T:VtfVpVuVwVW6oWtWyWXAYFNYigY eZ1[<\W\j`\i\Q!].]O4];]^C^^^`^_^__?l`m`CapuaV{a'bAbJJbcbdbE)c=c_[c.dTd]~dge\#e(e@eVce-ue3yeif gDgBgASgYTh iZinki9;jQkukAlmfm_n`nWoK6p,YpjMqVqXq\q ]rssgs4t ttXtuu/0uLutCvwtwywx>yqyjzy]{z2{HN{s{8&|(|e|K;}gD}wU}4~]~f~ 2?]AMVz]J_i:=;4XQj0w'Y|lzpkpVdc/9S3HJJQd(c";qIkTH Miq~55Ze(D#0'=)^gvVzG z5#;"u \u@QlntL/^|,t{Da5G3:"HNa 02F_Tr b2Y/i5(bcr b*9_-7_twI!>OP^ $?zrFhd !-+8BfKnQ_$\cnrKo?,[]z"e].G`hV~ JW;)GRf*I*^"YL>stT 6_CC`Tg6p/GVyqB|c.3)HU[ec 6#7RG :NO1X#ks;+tD++1UC(!AEOj%,u!n9g1 :> ?fe.944s40>Dvx[!zunpH7Go4+#3?- "Y6'VcYk^Q\]^X73,JU$^t24in#14:$4`<'NYH\p6O^n sv+]Ab#(^z%/A@Bf W2 . ? K L ` n o z CDUQRl =>Xhi "124bs 1STn}~BCTvw% !.!>!?!S!##&#'%(%B%%%%%%%%%&& '-'.'H'W'X''''''(((((( ) ) )G)X)m)n));*<*M*!+"+<+K+L+N+q+++++,,,,,,,, --+-,-@-l.m.~.5/6/P/.0/000}00000u1v11[2\2v222222222D5E5V5w5x55555555566667777788"86878K8999999 : :.:/:@:U:V:j:;;;;;; < < <3<D<T<U<i<"=#=4=> >#>2>3>5>e>v>>>>X?Y?j?>@?@Y@h@i@@@@@@@AAB)B*BDBSBTBBBBBBBCCCDD9DHDIDlDmD~DDDDEEEEEEFF%F&F7FIFJF^FoGpGGGGG H H8H9HJH[H\HpHpIqIIIIIIIIIIIJJ#JKKKLL2LALBLCLiLjL{LLLLWMXMiM=N>NXNgNhNNNNNNNOOOzR{RR6S7SkSlS}SSSSBUCUTUuUvUUUUUUUUUUUVVVWW5WDWEWGWiWjW{WWWWXXYXjXXXXXXXXYYY(YYYYZZ-Z]?]P]]]]]]]^^/^=^>^R^^^^`` `/`0`1`]`^`o`}`~``KaLa]a~aaaaaaaaaabbbbcc c/c0c_c`cqccccWdXdidddddddddddd eeefggg&h'h)h!iQi0i0i0i0i0i0i0i0i0i0i0i0i0i0 EIOPER 0XY}M@}x !')-1M4 i ,6BFJVZbjUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma7&{ @Calibri?5 z Courier New;Wingdings"1',Gn1'Y1'7Y5Y5!4dhh 2QHX ?'NChojnice, 2012-01-09 Urzd Miasta UMCHOJNICE\        Oh+'0 , H T ` lxChojnice, 2012-01-091hoj Urzd Miasta2-0rzrzNormali UMCHOJNICEa55HMicrosoft Word 10.0@ @Sc9@s @X f9Y՜.+,0 hp| i5hA Chojnice, 2012-01-09 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012345689:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Ff9Data 7A1TableXcWordDocument+lSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry Fj+:Data 7A1TableXcWordDocument+l _AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayNamen$sprawozdanie do zamieszczenia w BIP#wioletta.szreder@miastochojnice.plWioletta SzrederSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,@ hp| i5hA Chojnice, 2012-01-09 Tytu@ \