аЯрЁБс>ўџ 46ўџџџ3џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅСq`№ПЂ'bjbjqPqP8*:: џџџџџџЄАААААААФl l l l x ФƘ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ƒ………………Цh.Ь…EА˜ ˜ ˜ ˜ ˜ …АА˜ ˜ Ъ’ ’ ’ ˜ "А˜ А˜ ƒ’ ˜ ƒ’ ’ V+ˆАА7˜ Œ CЋAЪl К dГ ƒр0Пxњ ^њ7њА7L˜ ˜ ’ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ……| ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ФФФ„H$ФФФHФФФААААААџџџџ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJCEJ SI O ZATRUDNIENIE Imi (imiona) i nazwisko & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Imiona rodzicѓw & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Data urodzenia & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Obywatelstwo & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. WyksztaBcenie& & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & (nazwa szkoBy i rok jej ukoDczenia) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. (zawѓd, specjalno[, stopieD naukowy, tytuB zawodowy, tytuB naukowy) WyksztaBcenie uzupeBniajce& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... (kursy, studia podyplomowe, data ukoDczenia nauki lub data rozpoczcia w przypadku jej trwania) czy byBa Pani/ byB Pan zatrudniony w jednostkach, o ktѓrych mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorzdowych , tj. w urzdach marszaBkowskich oraz wojewѓdzkich samorzdowych jednostkach organizacyjnych, w starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, w urzdach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakBadach bud|etowych, w biurach (ich odpowiednikach) zwizkѓw jednostek samorzdu terytorialnego oraz zakBadѓw bud|etowych utworzonych przez te zwizki, biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorzdu terytorialnego: na podstawie umowy o prac na czas nieokre[lony: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ~€Ж О | Т Ф ^ ц ш Bўv№Ў А є њ