ࡱ> OQNq`bjbjqPqP4@:: f f f f f f f z 8V,z $<"""""$$$$$$$$%hL(H5$-f 5$f f ""b$###^f "f "$#$##' f f O " ][? tx$0$G ((O (f O L#5$5$^$z z z z z z z z z f f f f f f Chojnice, dnia & & & & & & & & & & & & FORMULARZ REZERWACJI BOISKA PIAKARSKIEGO ZE SZTUCZN NAWIERZCHNI TRAWIAST W CHOJNICACH Boisko Nowych Nadziei MODRAK DANE KLIENTANazwa:Adres:NIP:Osoba kontaktowa:TelefonAdres e-mail:Osoba uprawniona do podpisania umowyStanowisko/ Funkcja wpBaty nale|y dokonywa przelewem na konto Urzdu Miejskiego w Chojnicach Bank SpBdzielczy w Chojnicach nr: 69 8146 0003 0000 0304 2000 0010 tytuBem wpBaty: 8>h 0 оpT>(*h!{2h*`5>*CJOJQJaJnHtH*h!{2hN5>*CJOJQJaJnHtH6h!{2h!{25CJOJPJQJ\^J_HaJnHtH0h*`5CJOJPJQJ\^J_HaJnHtH0h45CJOJPJQJ\^J_HaJnHtH6h$h-V5CJOJPJQJ\^J_HaJnHtH#h$h-V5CJOJQJ^JaJ h$h-VCJOJQJ^JaJ h$h>FCJOJQJ^JaJh*`CJOJQJ^JaJ :<>2 4 N P ^ ` $G$If$G$If<kd$$If2p0&%44 la$G$If$a$gd!{2$a$$a$gd*` 0 2 4 N ^ b p t ~ & ( P V ( 4 j t v ۩۩۩ۗ۩ۗ}f}^YR}PU h!{2h-V h45h]h45-h!{26CJOJPJQJ^J_HaJnHtH3h$h-V6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH#h$h-V5CJOJQJ^JaJ,h$h-VCJOJQJ^J_HaJnHtH5h$h-VB*CJOJQJ^J_HaJnHphtH h$h-VCJOJQJ^JaJ&h!{2h-V5>*CJOJQJ^JaJ` b p r t ~ QOkd$$If0p0&iW44 la$G$If$G$IfOkdY$$If.0p0&iW44 la $G$If$G$IfOkd$$If0p0&iW44 la 3Okd$$If00p0&iW44 la$G$Ifukd$$$If\p^0&i j 44 la & ( P R T V v zuh[R^gd!{2 7^7`gd!{2 7^7`gd4$a$ukd$$If\p^0&i j 44 la$G$If$G$If wynajem boiska ze sztuczn nawierzchni oraz data, godzina i nazwa dru|yny lub osoby skBadajcej zamwienie). Do formularza nale|y doBczy kopie wpisu do KRS lub wpisu do ewidencji klubw, stowarzyszeD i organizacji sportowych oraz statutu brak zaBczonych dokumentw uniemo|liwia zrealizowanie rezerwacji. REZERWACJANazwaTerminyGodzinyCel wynajmuTreningiMeczeImprezy UWAGI: Podpis: & & & & & & & & & & & &   np}gK}:%(h$h-VCJOJQJ^JaJmH sH h$h-VCJOJQJ^JaJ7h$h-V5CJOJQJ^J_HaJmH nHsH tH+h$h-V5CJOJQJ^JaJmH sH h$h-VCJOJQJ^JaJ,h$h-VCJOJQJ^J_HaJnHtH5h$h-VB*CJOJQJ^J_HaJnHphtH#h!{2h-V6CJOJQJ^JaJ#h$h-V6CJOJQJ^JaJ6h$h-V6>*CJOJPJQJ^J_HaJnHtH p$G$If $$G$Ifa$<kdG$$If"p%%"44 la$G$Ifgd!{2 xphhhhhh$G$If$G$Ifkd$$If4rp $&`) ``0`G 44 la OG?????$G$If$G$Ifkd$$If4֞p $)!& )  0 G44 la &(*68:FHJVXZfhjvxzԾԾԾԾԾԾԍ{m\NhC]CJOJQJ^JaJ h$h!{2CJOJQJ^JaJh-VCJOJQJ^JaJ#hB ch-V>*CJOJQJ^JaJ(h$h-VCJOJQJ^JaJmH sH 7h$h-V5CJOJQJ^J_HaJmH nHsH tH+h$h-V5CJOJQJ^JaJmH sH h$h-VCJOJQJ^JaJ4h$h-VCJOJQJ^J_HaJmH nHsH tH "$Ikd$$If֞p $)!&) 0G44 la$G$If$&(*,.02IA$G$Ifkd$$If֞p $)!&) 0G44 la$G$If2468:<>@IA$G$Ifkd$$If֞p $)!&) 0G44 la$G$If@BDFHJLNIA$G$Ifkd $$If֞p $)!&) 0G44 la$G$IfNPRTVXZ\IA$G$Ifkd $$If֞p $)!&) 0G44 la$G$If\^`bdfhjIA$G$Ifkd $$If֞p $)!&) 0G44 la$G$IfjlnprtvxIkd $$If֞p $)!&) 0G44 la$G$Ifxz|~$G$If$G$IfQOOOOOOOOkd $$If֞p $)!&) 0G44 la h +jh +U h$h-VCJOJQJ^JaJh!{2CJOJQJ^JaJ 21h:pC]. A!S"S#S$S%5 W$$Ifp!vh5%#v%:V 2,5%/ a$$Ifp!vh5i5W#vi#vW:V .,5i5W/ / / / a$$Ifp!vh5i5W#vi#vW:V ,5i5W/ / / / a$$Ifp!vh5i5W#vi#vW:V ,5i5W/ / / / a$$Ifp!vh5i5 5j5 #vi#v #vj#v :V ,5i5 5j5 / / / / a$$Ifp!vh5i5W#vi#vW:V 0,5i5W/ / / / a$$Ifp!vh5i5 5j5 #vi#v #vj#v :V ,5i5 5j5 / / / / aW$$Ifp!vh5%#v%:V "",5%/ a$$Ifp!vh5) 5505G5 #v) #v#v0#vG#v :V 4++++,5) 5505G5 / / / / a$$Ifp!vh5) 5505G555#v) #v#v0#vG#v#v#v:V 4++++,5) 5505G555/ / / / a$$Ifp!vh5) 5505G555#v) #v#v0#vG#v#v#v:V ,5) 5505G555/ / / / a$$Ifp!vh5) 5505G555#v) #v#v0#vG#v#v#v:V ,5) 5505G555/ / / / a$$Ifp!vh5) 5505G555#v) #v#v0#vG#v#v#v:V ,5) 5505G555/ / / / a$$Ifp!vh5) 5505G555#v) #v#v0#vG#v#v#v:V ,5) 5505G555/ / / / a$$Ifp!vh5) 5505G555#v) #v#v0#vG#v#v#v:V ,5) 5505G555/ / / / a$$Ifp!vh5) 5505G555#v) #v#v0#vG#v#v#v:V ,5) 5505G555/ / / / a$$Ifp!vh5) 5505G555#v) #v#v0#vG#v#v#v:V ,5) 5505G555/ / / / a$$Ifp!vh5) 5505G555#v) #v#v0#vG#v#v#v:V ,5) 5505G555/ / / / a666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666T@T Normalny*$$CJOJQJ^J_HaJmHsHtHx@x NagBwek 15@& & F & F$a$ ^u]`xxB*phCJ$5aJ$j@j NagBwek 2/@& & F & F ^P]`< CJ5aJ\@\ NagBwek 3@& & F & F$a$B*phCJ5aJJA@J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k@, 0 Bez listy JOJ Absatz-StandardschriftartPOP WW-Absatz-StandardschriftartROR WW-Absatz-Standardschriftart1LO!L Domy[lna czcionka akapitu1hO"1h Tekst pola Znak Znak'OJQJCJmHsH5^JaJ_HtHRORR NagBwek1 x$OJQJCJPJ^JaJ<B@R< Tekst podstawowy*/@Qb* Lista^JHOrH Podpis1 xx $CJ6^JaJ]0O0 Indeks $^J4 @4 Stopka !@O@ Pole wyboru$a$_HtH<O< Tekst pola 5_HtH@O@ Zawarto[ tabeli $JOJ NagBwek tabeli $a$ $5\:@: NagBwek % $ @Iyz()*+v9:%&234567@FNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000@0I00@0I00@0I00@0I00I00$ 0 ` $2@N\jx 8@0( B S ? +1XdxyUP^`P@@^@`0^`0``^``^`^`^``^``00^0` !{2>F-V*`B c\]xC]4*$ +vMNx()*:%&234567@FNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~@V@{( UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : ArialO& k9?Lucida Sans Unicode5& zaTahoma"hCچebF 11!42qX>FDataMCSzbigniew Oh+'0p  , 8 DPX`hDataMCS Normal.dot zbigniew10Microsoft Office Word@d@m@~zH@Y1՜.+,0 hp|  Data Tytu "#$%&'(*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEGHIJKLMPRoot Entry F]RData !1Table)(WordDocument4@SummaryInformation(>DocumentSummaryInformation8FCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q