ࡱ> CEBq`+bjbjqPqP46:: DDDD$h<"hht9LLL.LLL)u 0;{DA0"I,fpfufu"LB "  URZD MIEJSKI w CHOJNICACH FORMULARZ ZAMWIENIA NA UDOSTPNIENIE OBIEKTU SPORTOWEGO Stadion Miejski Chojniczanka 1930 PeBna nazwa i adres firmy / instytucji* lub imi, nazwisko i adres osoby fizycznej oraz telefon kontaktowy: Kierownik grupy lub osoba, z ktr zostanie podpisana umowa oraz telefon kontaktowy: Opiekun grupy : JESTEZMY ZAINTERESOWANI UDOSTPNIENIEM: Boiska piBkarskiego tak nie* murawa: naturalna sztuczna* Bie|ni tartanowej tak nie* UrzdzeD lekkoatletycznych tak nie* Pokj sdziowski tak nie* Sala konferencyjna tak nie* Szatnie tak nie* Termin wynajcia obiektu: od & & & & & & & & & & & & & & & . do & & & & & & & & & & & & & & Jednorazowo tak nie* Cyklicznie tak nie* dzieD tygodnia & & & & & & & & & .. dzieD tygodnia & & & & & & & ........... godziny & & & & & & & & & .. godziny & & & & & & & & & ... caBe boisko tak nie* caBe boisko tak nie* powierzchni boiska tak nie* boiska tak nie* rodzaj zaj & & & & & & & & & .. rodzaj zaj & & & & & & & & & ... INNE USAUGI: NagBo[nienie tak nie* ObsBuga tablicy do wy[wietlania wynikw tak nie* Inne urzdzenia /wymieni jakie/ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAWARCIA UMOWY: Regulamin imprezy, ponadto: Osoba fizycznaKserokopia dowodu osobistegoKluby sportowe46h J z " & 6 R : ƾqcWhhk >*CJaJhhDm[5>*CJaJhh5>*CJaJhh I5>*CJaJhbCJaJhDm[CJaJhphCJaJhk 5CJaJhCJaJhCJaJhk CJaJhChCCJaJhhk 5CJaJhk hk 5 h>25 hk 5 h"(56hk hk 56"68b ~ ikd$$IfFY## t0644 la $Ifgdk gdk $a$gdk + $Ifgdk gdk ekdM$$IfF## t0644 la XZ:Zgdk ekd$$IfF## t0644 la*2TVZpr"8:zvx Z\z"###$$$$ƾϡ蘍vtvvhhh5CJaJUh$h$5CJaJhh$CJaJh$h$CJaJhDm[5CJaJhDm[hDm[5>*hhCJaJh ACJaJh%~CJaJh%~5CJaJh$5CJaJhCJaJhI`YCJaJhDm[CJaJh ICJaJhk CJaJ&zx Z\zlzkd$$IfF0#t t0644 la $Ifgd$gdDm[gd$gdk Kserokopia odpisu z wBa[ciwego organu rejestrowego (np. KRS lub za[wiadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, kserokopia statutu potwierdzajcego dziaBalno[ w dziedzinie kultury fizycznej, NIP**)Firma lub instytucjaKserokopia odpisu z wBa[ciwego organu rejestrowego (np. KRS lub za[wiadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej**) DANE PAATNIKA: Nabywca: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Adres: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. NIP: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Sposb zapBaty: przelew gotwka* UsBugobiorca o[wiadcza, |e zapoznaB si z regulaminem Stadionu Miejskiego Chojniczanka 1930 . DODATKOWE UWAGI: Formularz nale|y przekaza do biura Referatu KiS Urzdu Miejskiego w Chojnicach ul. Mickiewicza 12 (Stadion Miejski, I pitro) lub przesBa drog elektroniczn na adres: HYPERLINK "mailto:bulawa@miastochojnice.pl" bulawa@miastochojnice.pl lub faksem na nr 52-39721-94. & & & & & & & & & & & & & & & & & (podpis osoby upowa|nionej) * wBa[ciwe zaznaczy ** ka|dy z wymienionych dokumentw musi by podpisany za zgodno[ z oryginaBem przez osob do tego uprawnion, odpis z organu rejestrowego z dat wydania maksymalnie do 3 miesicy wstecz od daty podpisania umowy. z###${zkd4$$IfF0#t t0644 la $Ifgd$$$$$&%%% &"&&&'*)wwwo$a$gd3dhgdgdk zkd$$IfF0#t t0644 la $$& &"&&&'Z(\((((((*),)r)v))))))))T+Ǿ}umubZRZGZhDm[hZCJaJhAlECJaJhZCJaJhZhZCJaJh$CJaJhZCJaJhCJaJhhZ0JCJaJ#jhhZCJUaJjhhZCJUaJhhZCJaJhZ5CJaJhDm[CJaJhDm[hDm[5CJaJh$CJaJhhCJaJhCJaJh5CJaJ*),).)`)))*@++gdZgdk $a$gd3T+d+++hZhZCJaJhZCJaJhCJaJ21h:pDm[. A!"#$h% K$$If!vh5##v#:VFY t65#B$$If!vh5##v#:VF t65#B$$If!vh5##v#:VF t65#]$$If!vh5t5#vt#v:VF t65t5]$$If!vh5t5#vt#v:VF t65t5]$$If!vh5t5#vt#v:VF t65t5DyK bulawa@miastochojnice.plyK @mailto:bulawa@miastochojnice.plD@D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k@, Bez listyt@t k Tabela - Siatka7:V08U@8 Z HiperBcze >*B*phFF Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ 61Uyz{?@ABRSTUV~a,-Z-cdq<b!P~-.?R S T m ] 0000000000 0 000 0 000 0 000000000000000000000000@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0000000000000000000.?S T K00K00K00K000$T++ z$*)+ + 2 XgDps& x+ C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter \*1930 ProductIDlo JQ0fZ_~#-3IOl~ b d x<<-3 Q R T T U U CU-<t^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHCU-<k _?q 3"()^BAlEI`Y6ZDm[ph%~>2bZ$ AC I$?ABRTU @4 @@@@"UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings"qQ;f%:f !x24d 2QHP)?k 2URZD MIEJSKI w CHOJNICACHzbigniewxxx Oh+'0 $ D P \ ht|URZD MIEJSKI w CHOJNICACH zbigniewNormalxxx5Microsoft Office Word@ԭ@B)@~C@J :{ ՜.+,D՜.+,H hp|  URZD MIEJSKI w CHOJNICACH Tytu 8@ _PID_HLINKSAxhP mailto:bulawa@miastochojnice.pl !"#%&'()*+,-./013456789;<=>?@ADRoot Entry F;{FData 1Table$vWordDocument46SummaryInformation(2DocumentSummaryInformation8:CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q