аЯрЁБс>ўџ 13ўџџџ0џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС)`№П~ bjbj€€4&т{т{?џџџџџџЄАААААААФŒŒŒŒ$АФјииииииииikkkkkk$њhb”-А{ии{{ААииМ{ АиАиi{iААиЬ р]A(}uвŒ…‚=,в0іііА,иьњ uиии иии{{{{ФФФфЈ фФФФЈ ФФФААААААџџџџ  ZaBcznik do wniosku nr 1 a (w przypadki, gdy osoba skBadajca wniosek na usunicie zieleni, nie jest wBa[cicielem dziaBki) ZGODA WAAZCICIELA DZIAAKI NA USUNICIE ZIELENI Ja ni|ej podpisany(a)& & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ., /imi i nazwisko osoby ubiegajcej si o zezwolenie na usunicie zieleni , PESEL/ legitymujcy(a) si& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...., /numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajcego to|samo[ i nazwa organu wydajcego/ zamieszkaBy (a)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., /adres zamieszkania/ siedziba  kod pocztowy, miejscowo[, ulica nr domu, mieszkania/ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & /adres do korespondencji/ & & & & & & & & & & & & & & & & /telefon/ po zapoznaniu si z art. 83 ust.1 pkt 1 i art. 83b pkt 2 ustawy z 16. kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2016, poz. 2134 ze zm.) Wyra|am zgod na usunicie zieleni, z terenu dziaBki nr & & & & & & & & & & & & & & poBo|onej w Chojnicach, przy ulicy & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& w tym: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & :ИКјњќў\ ` b ˆ Ž ˜ в ж ~ Є В ш ђ ѓуѓвФвАЅ“„€sf\ФKФ:fФKФ hЏQ}hђeАCJOJQJ^JaJ hЏQ}hђeАCJOJQJ^JaJhђeАOJQJ^JhЏQ}hђeАOJQJ^JhxVUhђeАOJQJ^JhђeАhђeА5CJOJQJ^JaJ#hxVUhђeА5CJOJQJ^JaJhђeА5OJQJ^J&hBU­hђeА5>*CJOJQJ^JaJhђeАCJOJQJ^JaJ hBU­hђeАCJOJQJ^JaJhЃ6ЄhђeА5>*OJQJ^JhђeА5>*OJQJ^J:њќў4 ^ ` b d и | ~ є К М * и к 6 њњђњъъъъђђтвттТттЖтт „Ldd^„LgdђeА„ˆ„Фdd^„ˆ`„ФgdђeА„L„Фdd^„L`„ФgdђeАddgdђeА$a$gdђeА$a$gdђeАgdђeА~ ўђ і М к т " ( * , д к 4 8 f h l Œ   Є LNtvx ИМ*яобУВУВяояВяояЁВяВ“ˆ“zpcpczXzczchђeА5OJQJ^JhЕm$hђeАOJQJ^JhђeАOJQJ^JhЕm$hђeА5OJQJ^JhђeА>*OJQJ^JhЕm$hђeА>*OJQJ^J hЏQ}hђeАCJOJQJ^JaJ hЏQ}hђeАCJOJQJ^JaJhђeАCJOJQJ^JaJhЏQ}hђeАOJQJ^J hЏQ}hђeАCJOJQJ^JaJ hЏQ}hђeАCJOJQJ^JaJ 6 j l Ž Ђ Є КМJвд0ІЈ(*,ЊЌЎАВДяччччммбббчЦчччччООООО$a$gdђeА $dda$gdђeА $dha$gdђeА $dda$gdђeАddgdђeА„д „Фdd^„д `„ФgdђeА*,4FHbxАРТавд0ІЈ&’ЈЊРфъ ясязЪзЪясяЪзЙяЗяІ›Œ€qŒ€ŒзdзdзVhђeАCJOJQJ^JaJhxVUhђeАOJQJ^JhЕm$hђeАCJOJQJaJhђeАCJOJQJaJh@шhђeАCJOJQJaJhЕm$hђeАOJQJ hЕm$hђeАCJOJQJ^JaJU hЕm$hђeАCJOJQJ^JaJhЕm$hђeАOJQJ^JhђeАOJQJ^JhђeАCJOJQJ^JaJ hЕm$hђeАCJOJQJ^JaJ& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & /wymieni drzew/krzewy podajc gat., obwody, pow. krzewѓw/ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & (miejscowo[, data) (podpis) Pouczenie: Zwiadomy odpowiedzialno[ci karnej za podanie w niniejszym o[wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ї 6 ustawy z 06. czerwca 1997 Kodeks Karny /Dz. U.1997 Nr 88 poz.553 ze zm./, potwierdzam wBasnorcznym podpisem prawdziwo[ danych zamieszczonych powy|ej. ДЖИКМОР ^`bd|~ їїїїїїїыїїїїр $dda$gdђeА $„Ф`„Фa$gdђeА$a$gdђeА ^d|| ~ яхеШЛhђeАhЁчOJQJ^Jhi3ћhђeАOJQJ^JhxVUhђeА5>*OJQJ^JhђeАOJQJ^J hЮ8}hђeАCJOJQJ^JaJ21h:pђeАА‚. АЦA!А‰"А‰#Я$ƒ%ААФАФ Ф†œD`ёџD ђeАNormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@ђџЁJ Domy[lna czcionka akapituPi@ѓџГP  Standardowyі4ж l4жaі ,k@єџС, Bez listy?&џџџџ}~šЏАБВь>?zноlm›ЕЖЧбв]^ЅщъST”•–ежзийклмнопр/012>A˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€}~šЏАБВь>?zноlm›ЕЖЧбв]^ЅщъST”•–ежзийклмнопр/012>Aš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕš@0€Ѕ˜@0€Ѕ˜@0€Ѕ 00?ђ *~  6 Д~ ~ џџGKœlA AAC*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€metricconverter€ |3м€1 a €ProductIDA-7?KощCVвд KNЅЎтуДЛAAх/?ПwoKpђeАЁч}Н>AqMQJaJџ@Џм6ьЎЎ(?€€ €џџUnknownџџџџџџџџџџџџGю‡z €џTimes New Roman5€Symbol3&ю ‡z €џArialA&ю ‡ŸTrebuchet MS"ёˆ№ФЉ ЛQ' ЛQ'ф[ ф[ !№‰ЯДД24<<2ƒq№HX)№џ?тџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџђeА2џџZaBcznik do wniosku nr 1 a Urzd Miejski Urzd Miejskiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0”˜МШрьј  $0 P \ ht|„ŒтZaГЙcznik do wniosku nr 1 aUrzЙd Miejski Normal.dotUrzЙd Miejski1Microsoft Office Word@@H)}uв@H)}uвф[ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp|„Œ” œЄЌД М фт <' ZaГЙcznik do wniosku nr 1 a TytuГ ўџџџўџџџ!"#$%&'ўџџџ)*+,-./ўџџџ§џџџ2ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFањJ(}uв4€1TableџџџџџџџџіWordDocumentџџџџџџџџ4&SummaryInformation(џџџџ DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ(CompObjџџџџџџџџџџџџzџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РF(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq