Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Burmistrz Miasta Chojnice

Burmistrz

dr inż. Arseniusz Finster

 

tel. (052) 3972128, 3975016

tel. (052) 3971800

fax.(052) 3972194

burmistrz@miastochojnice.pl

____________________________________

Zastępca Burmistrza Miasta Chojnice
Z-ca

mgr Edward Pietrzyk

 

tel. (052) 3971800 fax.(052) 3972194

_____________________________________

Przyjmowanie interesantów w kazdy wtorek od godziny 8.00 - 16.00