Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

Wybory uzupełniające 10.12.2017


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach - skład Komisji

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach

Wzory dokumentów dla komitetów wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o granicach okregu wyborczego

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 371 § 3 w zwiqzku z art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr z 2017 r. poz.15), podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupelniających do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym Nr 10 ZARZJĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym Nr 10

Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU z dnia 20 września 2017 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatow na członkow Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach zarządzonych na dzień 10 grudnia 2017 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU z dniai 20 września 2017 r. w sprawie rniejsca i czasu przyjrnowania zawiadornień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach zarządzonych na dzień 10 grudnia 2017 r.

Komunikat w sprawie uzupełnienia składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:13
Treść wprowadził(a): Wysocki Grzegorz, 2017-10-19 13:16:28
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-10-19 13:16:03