Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia tel. 0-52 397 18 00, w. 49, 
Dyrektor: mgr inż. Grzegorz Czarnowski

 e-mail: g.czarnowski@miastochojnice.pl


ZADANIA WYDZIAŁU EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA


            1. nadzór nad działalnością żłobka, przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjów,
            2. sporządzanie rocznego planu finansowego wydatków i dochodów budżetowych
                podległych jednostek,
            3. opracowanie analiz organizacyjno-finansowych dotyczących podległych jednostek 
                wynikających z aktualnych potrzeb urzędu,
            4. prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka,
            5. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
            6. przekazywanie dotacji dla szkół prowadzonych przez inne organy prowadzące,
            7. prowadzenie spraw związanych z rejestrem placówek oświatowych,
            8. nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
            9. ustalenie granic obwodów szkół,
           10. przygotowanie materiałów sprawozdawczych dla MENiS, GUS i innych urzędów,
           11. prowadzenie spraw osobowych byłych pracowników ze zlikwidowanych jednostek,
           12. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
           13. zapewnienie prawidłowego stanu opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w zakresie zadań 
                 gminy,
            14. współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla zapewnienia
                 ludności
higienicznych warunków pracy, nauki i bytowania.