Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 


1. Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dz. u. z 2018 r. poz. 646)


2. Wymagane dokumenty:

-  wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

- dokument tożsamości (do wglądu)

3. Miejsce załatwienia:

           Wydział Spraw Obywatelskich
           pok. 509 (II piętro)
           tel. 52 397 18 00 wew. 47

4. Termin i sposób załatwienia :


Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i wydaje przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku.
Pracownik urzędu gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.

CEIDG jest rejestrem jawnym (www.firma.gov.pl)

5. Opłaty:

 

-  wnioski do CEIDG są wolne od opłat


Wnioski do pobrania:

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

- klauzula RODO

- Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
       - Klauzula informacyjna - zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej