Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

DRUKI DO POBRANIA

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (IN – 1 )
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (IR – 1)
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL – 1)
DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (DN – 1)
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL – 1)
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR – 1)
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1)
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 (DT-1a)

 

---------------------------------------------------------

Komunikat

Burmistrz Miasta Chojnice informuje iż z dniem 1 stycznia 2017 r. uchylono obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów.
Patrz Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień

 

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz łączne zobowiązanie pieniężne płatne są na indywidualne numery kont podatników, wskazane w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

 

Podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa płatne są w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy:

-------------------------

Konto Bankowe:

Urząd Miejski w Chojnicach
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Bank Spółdzielczy w Chojnicach, Nr 69 8146 0003 0000 0304 2000 0010

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach czynna w godzinach:

poniedziałek  8:00 - 14:30
wtorek  8:00 - 15:30
środa   8:00 - 14:30
czwartek 8:00 - 14:30
piątek  8:00 - 14:30

w przypadku nieobecności jednego z kasjerów oraz w ostatni dzień miesiąca kasa czynna 8:00 - 14:00.

 

​platnosc-karta-w-urzedzie

---------------------------------------------------------

Interpretacja przepisów prawa podatkowego

 

Uchwały obowiązujące na rok 2019

 

 1. Uchwała Nr XLIX/583/1 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
   
 2. Uchwała Nr XL/462/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
   
 3. Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   
 4. Uchwała Nr XIX/193/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej
   
 5. Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 6. Uchwała NR XV/133/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
   
 7. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym

 

Uchwały obowiązujące na rok 2018

 

 1. Uchwała Nr XL/462/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
   
 2.  Uchwała Nr XXXIX/442/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
   
 3. Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   
 4. Uchwała Nr XIX/193/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej
   
 5. Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 6. Uchwała NR XV/133/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
   
 7. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym

 

Uchwały obowiązujące na rok 2017

 

 1. Uchwała Nr XXVI/287/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
   
 2. Uchwała Nr XXVI/288/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
   
 3. Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   
 4. Uchwała Nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
   
 5. Uchwała Nr 291/G111/P/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opłaty targowej.
   
 6. Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 7. Uchwała NR XV/133/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
   

 

Uchwały obowiązujące na rok 2016

 

 1. Uchwała , NR XV/134/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
   
 2. Uchwała, NR XV/136/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
   
 3. Uchwała NR XV/135/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
 4. Uchwała NR XV/132/15 w sprawie opłaty targowej
   
 5. Uchwała NR XV/133/15 w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
   
 6. Uchwała Nr XLVII/534/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 7. Uchwała Nr 220/g111/P/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 listopada 2014 r. (orzekająca nieważność § 1 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/534/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień).
   
 8. Uchwała nr XLVII/536/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów.

      9. UCHWAŁA NR 291/G111/P/15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ

 

Uchwały obowiązujące na rok 2015

 1. Uchwała Nr XLVII/533/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
   
 2. Uchwała Nr XLVII/535/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
   
 3. Uchwała Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   
 4. Uchwała Nr XIV/152/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   
 5. Uchwała Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
   
 6. Uchwała Nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
   
 7. Uchwała Nr XLVII/534/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 8. Uchwała Nr 220/g111/P/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 listopada 2014 r. (orzekająca nieważność § 1 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/534/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień).
   
 9. Uchwała nr XLVII/536/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów.
   
 10. Uchwała Nr XIII/140/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/14/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

_____________________________________________________________________

ULGI

2018

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R.  DO 31 GRUDNIA 2018 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2017

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R.  DO 31 GRUDNIA 2017 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

2016

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R.  DO 31 GRUDNIA 2016 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

2015

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2015 R.  DO 31 GRUDNIA 2015 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2014

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2014 R.DO 31 GRUDNIA 2014 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM 
W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2013

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2013 R. 
DO 31 GRUDNIA 2013 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM 
W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2012

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2012 R.
DO 31 GRUDNIA 2012 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM
W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2011

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2011 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2011 R.
 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2010

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DO 31 GRUDNIA 2010 R.
 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2010 R. DO 31 GRUDNIA 2010 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ