Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia
załatwia sprawy obywateli:

1. awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;

2. refundacja kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych;

3. rozpatrywanie wniosków o udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

4. refundacja kosztów dowożenie uczniów do szkół;

5. konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół, gimnazjów;

6. rejestr szkół, gimnazjów i przedszkoli;

7. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu w zlikwidowanych placówkach;

8. wydawanie kopii dokumentów o wysokościach dochodów pracownikom ze zlikwidowanych placówek
    potrzebnych do naliczania kapitału początkowego;

9. rozpatrywanie skarg i wniosków;