Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.


Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
Dyrektor OPR: mgr Agnieszka Kortas - Koczur
89-600 Chojnice, ul. Strzelecka 31a
tel./fax 0-52 3973574
e-mail: opr.chojnice@wp.pl

www.opr-chojnice.pl

 

Dyrektor OPR: mgr Agnieszka Kortas - Koczur

Ośrodek realizuje zadania związane z profesjonalnym świadczeniem pomocy osobom z problemem uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, młodzieży eksperymentującej i narażonej na uzależnienia, osobom współuzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, dzieciom z rodzin dysfunkcjonalnych polegające na:
  1.udzielaniu porad i konsultacji z zakresu problematyki uzależnień oraz współuzależnień,
  2.prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
  3.prowadzeniu interwencji kryzysowej, w szczególności poradnictwa z zakresu:

- prawa
RADCA PRAWNY – Jakub Piotrowski - czwartek – 08.00 – 12.00

RADCA PRAWNY – Agnieszka Rolbiecka – wtorek – 08.00 – 10.00

                                                                        – wtorek – 17.30 – 19.30


 - pedagogiki 

PEDAGOG – SOCJOTERAPEUTA – mgr Zofia Myszka – środa 15.00 – 19.00

PEDAGOG – PSYCHOTERAPEUTA – mgr Monika Szulc – środa 18.30 – 20.00

PEDAGOG – SOCJOTERAPEUTA – mgr Dorota Urbańska – Król – poniedziałek 18.00 – 19.00

                                                                                                              – wtorek – 18.00 – 19.00

PEDAGOG – SOCJOTERAPEUTA – mgr Karol Kołyszko – środa 16.00 – 20.00

PEDAGOG – SOCJOTERAPEUTA – mgr Anna Zarębska – wtorek – 10.00 – 11.00

                                                                                               – środa – 18.00 – 19.00

 

- psychoterapii uzależnień

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ – mgr Piotr Janiszewski – piątek 15.30 – 21.00

 

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie

SPECJALISTA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE – mgr Agnieszka Kortas – Koczur

– poniedziałek 08.00 – 14.00

 

 - psychologii

PSYCHOLOG – mgr Martina Węsierska – czwartek 15.00 – 20.00

 

  4.udzielaniu świadczeń edukacyjnych osobom uzależnionym i ich rodzinom,
  5.informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia.
  6.współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.