Urząd Miejski w Chojnicach

Informacja dla rodziców dzieci 5 i 6 letnich

Urząd Miejski informuje, że w roku szkolnym 2009/2010 istnieje możliwość objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci, które w roku 2009 kończą 6 lat. Jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły obwodowej, a dziecko w poprzednim roku szkolnym było objęte wychowaniem przedszkolnym lub też posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. Pisemny wniosek o wcześniejsze objęcie obowiązkiem szkolnym dziecka należy złożyć do dyrektora szkoły obwodowej w terminie do 28 maja 2009 r. Posłanie dziecka sześcioletniego do szkoły podstawowej jest obowiązkowe od 1 września 2012 r.

Jednocześnie informujemy, że dzieci które w roku 2009 ukończyły 5 lat mają prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w zakresie podstaw programowych począwszy od 1 września 2009 r. Zainteresowani rodzice lub opiekunowie prawni są proszeni o składanie pisemnych wniosków o przyjęcie dzieci do oddziałów pięciogodzinnych do Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, pok. 405 w terminie do 28 maja 2009 r. Posłanie dziecka pięcioletniego do przedszkola jest obowiązkowe od dnia 1 września 2011 r.