Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Dostępność środków finansowych

 

Dostępność środków finansowych 2021 r.:

 

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, że dostępne są środki finansowe na realizację zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” na następujące zadanie:

 

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

    Kwota: 5.000 zł

 

 

Burmistrz Chojnic
dr. inż. Arseniusz Finster 

 

Chojnice, dnia 23.07.2021 r.