Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Złożone wnioski 

 

W 2015 roku zostały złożone następujące wnioski w ramach tzw. małych grantów:

  -wykaz złożonych wniosków 

 

 

1.Europejskie Stowarzyszenie "Pomerania" - Inscenizacja oblężenia Chojnic z 1466r. w dniu 29 sierpnia 2015r. - 17.08.2015

 -treść komunikatu

 - złożona oferta

 - ocena celowości

 - formularz uwag