Urząd Miejski w Chojnicach

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                  Chojnice, dn. 3 marca 2020r.

GN.6840.2.2.2020

                                                                     

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 

kliknięcie w nr oferty z lewej strony wyświetli mapę z działką

 

Nr oferty

 

Położenie nieruchomości

 

Nr działki

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena* [zł/ brutto]
1

 

Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę

 

Stawka opłatz tyt. użytk. wieczy-
stego gruntu

 

Data publikacji informacji
o wywiesze-
niu wykazu w siedzibie urzędu

147/16

ul. Bytowska

4608/5

Grunt o pow.  150 189 m², zapisany
w KW SL1C/00030257/9. Przez działkę przebiega nieczynny wodociąg i napowietrzna linia SN.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

10 350 000

Sprzedaż

-

2018.08.23

203/16

ul. Strzelecka

379/8,

380/2

Grunty o łącznej pow. 21 m², zapisane kolejno w KW: SL1C/00028681/3

 i SL1C/00028300/9

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

1 403

Sprzedaż

-

2018.10.04

64/17

ul. Ustronna

5250

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/22 w działce

 o nr ewid. 5265 zapisanej

 w KW SL1C/00051005/1

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

76 000

Sprzedaż prawa własności

-

2020.03.05

71/17

ul. Ustronna

5257

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/22 w działce

 o nr ewid. 5265 zapisanej

 w KW SL1C/00051005/1

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

76 000

Sprzedaż prawa własności

-

2020.03.05

72/17

ul. Ustronna

5258

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/22 w działce

 o nr ewid. 5265 zapisanej

 w KW SL1C/00051005/1

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

76 000

Sprzedaż prawa własności

-

2020.03.05

73/17

ul. Ustronna

5259

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/22 w działce

 o nr ewid. 5265 zapisanej

 w KW SL1C/00051005/1

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

76 000

Sprzedaż prawa własności

-

2020.03.05

74/17

ul. Ustronna

5260

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/22 w działce

 o nr ewid. 5265 zapisanej

 w KW SL1C/00051005/1

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

76 000

Sprzedaż prawa własności

-

2020.03.05

75/17

ul. Ustronna

5261

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/22 w działce

 o nr ewid. 5265 zapisanej

 w KW SL1C/00051005/1

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

76 000

Sprzedaż prawa własności

-

2020.03.05

10/18

ul. Mickiewicza 48

1180

Lokal niemieszkalny nr U 1

 o pow. 301,8m² wraz z udziałem do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1

Strefa mieszkalnictwa

i usług.

 

740 617

Sprzedaż

-

2018.04.05

16/18

ul. Miłosza

87/19

Grunt o pow. 46 m², zapisany

 w KW SL1C/00002120/5.

Strefa mieszkalnictwa i usług

3 690

Sprzedaż prawa własności

-

2018.05.17

17/18

ul. Żeromskiego

74/9

Grunt o pow. 282 m², zapisany

 w KW SL1C/00007841/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

27 552

Sprzedaż prawa własności

-

  2018.05.17

28/18

ul. Lichnowska

696/84

Grunt o pow. 51 m², zapisany

 w KW SL1C/00023651/9. Na powierzchni polbruk

Teren zieleni urządzonej z możliwością wprowadzenia działalności 6UH- teren usług handlu.

17 187

Sprzedaż prawa własności

-

  2018.07.05

29/18

ul. Strzelecka

1491/16

Grunt o pow. 256 m², zapisany

 w KW SL1C/00021978/3

Strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług

89 000

Sprzedaż

-

  2018.07.05

37/18

ul. Żwirki i Wigury

 

2041/74

Udział 1/15 w działce o pow.

 285 m², zapisanej

 w KW SL1C/00027917/0, zabudowanej lokalem garażowym

Teren zabudowy usługowej i komunikacyjnej

7 910

Sprzedaż lokalu  z oddaniem udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste

3%

  2018.08.09

50/18

ul. Zakładowa

 

684/77

Grunt o pow. 638 m², zapisany

 w KW SL1C/00028900/5

Teren produkcji, składów i usług

52 000

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

51/18

ul. Pietruszkowa

 

1250/3

Grunt o pow. 266 m², zapisany

 w KW SL1C/00004125/4

Teren zieleni

20 000

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

52/18

ul. Pietruszkowa

 

1250/4

Grunt o pow. 28 m², zapisany

 w KW SL1C/00004125/4

Teren zieleni

1 700

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

53/18

ul. Pietruszkowa

 

1250/2

Grunt o pow. 250 m², zapisany

 w KW SL1C/00004126/1

Teren zieleni

18 500

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

54/18

ul. Pietruszkowa

 

1250/5

Grunt o pow. 125 m², zapisany

 w KW SL1C/00004125/4

Teren zieleni

9 000

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

8/19

ul. Prochowa

 

1752/140

Grunt o pow. 18 m², zapisany

 w KW SL1C/00012014/2

Strefa mieszkalnictwa

i usług

2 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.02.07

11/19

ul. Żeglarska

 

4618/1

Grunt o pow. 10 125 m², zapisany

 w KW SL1C/00030751/2. Działka będąca własnością Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna

Teren zabudowy usługowej

521 000

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

1%

2019.05.23

45/19

ul. Grobelna

 

1327/3

Grunt o pow. 41 m², zapisany

w KW SL1C/00001962/2. Na gruncie znajdują się nakłady w postaci utwardzenia terenu kostką brukową

Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług

23 575

Sprzedaż prawa własności

-

2019.11.28

47/19

ul. Kościerska

506/282

Grunt o pow. 23 m², zapisany

 w KW SL1C/00021856/2

Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług

4 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.03.28

59/19

ul. Żwirki i Wigury

2041/110

2041/111

Grunt o łącznej pow. 4 325 m², zapisany w KW SL1C/00017532/4.

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

512 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.05.23

62/19

ul. Mosiężna

127/14

Grunt o pow. 58 m², zapisane kolejno w KW SL1C/00018335/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4 034,40

Sprzedaż prawa własności

-

2019.05.23

69/19

ul.  Człuchowska

1/28

Grunt o pow. 21 m², zapisany

 w KW SL1C/00044816/7

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

2 460

Sprzedaż prawa własności

-

2019.07.18

70/19

ul.  Człuchowska

1/27

Grunt o pow. 59 m², zapisany

 w KW SL1C/00022744/1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

6 888

Sprzedaż prawa własności

-

2019.07.18

75/19

ul.  Mickiewicza

4356,

1404/5

Lokal użytkowy o pow. 130,9 m² położony na działce o nr 4356, zapisanej w KW SL1C/00030999/2 oraz grunt o pow. 84 m² stanowiący część działki o nr ewid. 1404/5, zapisanej w KW SL1C/00001962/2

Strefa zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonej, wód, sportu, rekreacji i cmentarzy.

Strefa mieszkalnictwa
i usług.

1 845/

m-c

Najem

     -

2019.08.08

 

78/19

ul.  Strzelecka

424/3

1502/3

Grunt o łącznej pow. 5 048 m², zapisany w KW SL1C/00029665/2. Przez działkę przebiegają podziemne sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz ciepłociąg

Strefa mieszkalnictwa
i usług

337 020

Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego

     3%

2019.08.08

 

78/19

ul.  Strzelecka

1504/5

Grunt o pow. 1 200 m², zapisany

 w KW SL1C/00021969/7. Przez działkę przebiegają podziemne sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna

 

Strefa mieszkalnictwa
i usług

88 806

Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego

     3%

2019.08.08

 

78/19

ul.  Strzelecka

423/4

Grunt o pow. 4 404 m², zapisany

 w KW SL1C/00022711/1. Przez działkę przebiegają podziemne sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz ciepłociąg

Strefa mieszkalnictwa
i usług

305 655

Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego

     3%

2019.08.08

 

89/19

ul. Miłosza

5273/1

Grunt o pow. 79 m², zapisany

 w KW SL1C/00009685/2

Strefa mieszkalnictwa
i usług

9 286,50

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.10

 

90/19

ul. Miłosza

5273/2

Grunt o pow. 79 m², zapisany

 w KW SL1C/00009685/2

Strefa mieszkalnictwa
i usług

9 286,50

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.10

 

91/19

ul. Ustronna

5340

Grunt o pow. 1 195 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 2/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

150 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

 

92/19

ul. Ustronna

5341

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 2/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

76 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

 

93/19

ul. Ustronna

5342

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

76 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

 

94/19

ul. Ustronna

5343

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

76 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

95/19

ul. Ustronna

5344

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

76 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

 

96/19

ul. Ustronna

5345

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

76 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

 

97/19

ul. Ustronna

5346

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

76 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

 

98/19

ul. Ustronna

5347

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

75 030

Zamiana

-

2019.11.28

 

99/19

ul. Ustronna

5348

Grunt o pow. 600 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

75 030

Zamiana

-

2019.11.28

100/19

ul. Ustronna

5349

Grunt o pow. 746 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

93 357

Zamiana

-

2019.11.28

101/19

ul. Ustronna

5351

Grunt o pow. 987 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

124 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

102/19

ul. Ustronna

5352

Grunt o pow. 930 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 1/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

117 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

103/19

ul. Ustronna

5353

Grunt o pow. 1 073 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 2/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

135 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

104/19

ul. Ustronna

5354

Grunt o pow. 1 169 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 2/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

147 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

105/19

ul. Ustronna

5355

Grunt o pow. 1 332 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 2/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

167 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

106/19

ul. Ustronna

5356

Grunt o pow. 1 438 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 2/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

180 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

107/19

ul. Ustronna

5357

Grunt o pow. 1 633 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 2/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

197 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

108/19

ul. Ustronna

5358

Grunt o pow. 1 420 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 2/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

178 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

109/19

ul. Ustronna

5359

Grunt o pow. 3 028 m², zapisany

 w KW SL1C/00001620/3
wraz z udziałem do 5/30 w działce

 o nr ewid. 5350 zapisanej

 w KW SL1C/00001620/3

Teren zabudowy mieszkalno- usługowej

365 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.26

111/19

Charzykowy

64

Przystań jachtowa o pow. 2 050 m², znajdująca się na  gruncie pod wodami Jeziora Charzykowskiego, zapisanego w KW SL1C/00033815/0

Teren jezior

-

Użyczenie

-

2019.09.26

116/19

ul. Strzelecka

391/2

Grunt o pow. 351 m², zapisany

 w KW SL1C/00002581/4
 

Teren zabudowy mieszkaniowej i usług

60 270

Zamiana

-

2019.11.28

117/19

ul. Strzelecka

391/10

Grunt o pow. 69 m², zapisany

 w KW SL1C/00002581/4
 

Teren zabudowy mieszkaniowej i usług

12 300

Zamiana

-

2019.11.28

118/19

ul. Człuchowska

36/23

Grunt o pow. 316 m², zapisany
w KW SL1C/00009685/2.

Teren zabudowy usługowo- mieszkalnej

37 200

Sprzedaż prawa własności

-

2019.11.28

122/19

Plac Piastowski 28

1719/7

Grunt o pow. 1 332 m², zapisany
w KW SL1C/00022655/0

Teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej

540 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.11.28

122/19

Plac Piastowski 28

1719/6

Grunt o pow. 900 m², zapisany
w KW SL1C/00022655/0 zabudowany budynkiem o pow. użytkowej 222,67 m²

Teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej

370 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.11.28

1/20

ul. Kościerska

506/288,

499/14,

500/5

Grunt o łącznej pow. 10,4312 ha zapisany w KW SL1C/00028774/2 (dla działek 499/14 i 506/288) oraz w KW SL1C/00028681/3 (dla działki 500/5). Przez działki przebiegają sieci energetyczne
 

Tereny parkingów
i garaży, cmentarz. W dniu
1 października 2018r. Rada Miejska uchwałą nr XLVIII/572/18 uchwaliła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z projektem tego planu działki 499/14, 500/5, 506/288 są przeznaczone na zabudowę produkcyjną, usługową, składy i magazyny z dopuszczeniem usług publicznych.

10 000 000

Sprzedaż własności

-

2020.01.10

2/20

ul. Człuchowska

36/23

Grunt o pow. 316 m², zapisany
w KW SL1C/00009685/2.

Teren zabudowy usługowo- mieszkalnej

206,00/ m-c

Dzierżawa

-

2020.01.10

3/20

ul. Człuchowska

36/24

Grunt o pow. 36 m², zapisany
w KW SL1C/00009685/2.

Teren zabudowy usługowo- mieszkalnej

7,20 / rocznie

Dzierżawa

-

2020.01.10

4/20

ul. Człuchowska

4432/1,

1/28

Grunt o łącznej pow. 110 m², zapisany w KW SL1C/00014875/9 (dla działki 4432/1) i
w KW SL1C/00044816/7 (dla działki 1/28).

Teren zabudowy usługowo- mieszkalnej

317,96/ m-c

Dzierżawa

-

2020.01.10

5/20

ul. Zakładowa

4399,

684/74

Grunt o łącznej pow. 1 926 m², zapisany w KW SL1C/00028221/1 (dla działki 4339) i w KW SL1C/00022613/4 (dla działki 684/74).

Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej

833,69/ m-c

Dzierżawa

-

2020.01.10

6/20

ul. Huberta Wagnera

2302/1

Grunt o pow. 120 m², zapisany w

SL1C/00014070/6.

 

Strefa mieszkalnictwa i usług

167,28/ m-c

Dzierżawa

-

2020.01.10

12/20

ul. Jana Pawła

4605

Grunt o pow. 410 m², zapisany w

SL1C/00021856/2.

 

Strefa mieszkalnictwa i usług

63 837

Sprzedaż własności

-

2020.03.05

 

 

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.

2. Terminy płatności:

  - opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,

  - czynsz miesięczny - do 10 dnia miesiąca,

  - czynsz roczny - płatny raz w roku

3. Zasady aktualizacji opłat:

   Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

   - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli      wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie,

  - czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku.

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia    wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu.

 

DO POBRANIA:

WYKAZ OGÓLNY WYKAZ OGÓLNY (196 kb)