Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Chojnice, dn. 18 marzec 2024 r.

 

GN.6840.2.15.2023

                                                      

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE

 

 

Nr oferty

 

Położenie nieruchomości

 

Nr

działki

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

 

 

Cena*

[zł/ brutto]

 

Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę

 

Stawka opłat

z tyt. użytk.

wieczy-

stego gruntu

 

Data publikacji informacji o wywiesze-niu wykazu w siedzibie urzędu

10/18

ul. Mickiewicza 48

1180

Lokal niemieszkalny nr U 1

 o pow. 301,8m² wraz z udziałem do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1

Strefa mieszkalnictwa

i usług.

 

740 617

Sprzedaż

prawa własności

-

2018.04.05

51/18

ul. Pietruszkowa

 

1250/3

Grunt o pow. 266 m², zapisany

 w KW SL1C/00004125/4

Teren zieleni

20 000

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

52/18

ul. Pietruszkowa

 

1250/4

Grunt o pow. 28 m², zapisany

 w KW SL1C/00004125/4

Teren zieleni

1 700

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

53/18

ul. Pietruszkowa

 

1250/2

Grunt o pow. 250 m², zapisany

 w KW SL1C/00004126/1

Teren zieleni

18 500

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

54/18

ul. Pietruszkowa

 

1250/5

Grunt o pow. 125 m², zapisany

 w KW SL1C/00004125/4

Teren zieleni

9 000

Sprzedaż prawa własności

-

2018.10.31

8/19

ul. Prochowa

 

1752/140

Grunt o pow. 18 m², zapisany

 w KW SL1C/00012014/2

Strefa mieszkalnictwa

i usług

2 000

Sprzedaż prawa własności

-

2019.02.07

62/19

ul. Mosiężna

127/14

Grunt o pow. 58 m², zapisany w KW SL1C/00018335/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4 034,40

Sprzedaż prawa własności

-

2019.05.23

90/19

ul. Miłosza

5273/2

Grunt o pow. 79 m², zapisany

 w KW SL1C/00009685/2

Strefa mieszkalnictwa
i usług

9 286,50

Sprzedaż prawa własności

-

2019.09.10

17/20

ul. Człuchowska

36/24

Grunt o pow. 36 m², zapisany
w KW SL1C/00009685/2.

Teren zabudowy usługowo- mieszkalnej

6 373

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.14

19/20

ul. Sępoleńska

 

283/3

Grunt o pow. 578 m², zapisany

w KW SL1C/00022626/8

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej.

88 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.05.11

27/20

ul. Subisława

2041/106

Grunt o pow. 167 m², zapisany

w SL1C/00034743/1. Na całej powierzchni działki znajduje się kostka brukowa.

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

55262,67

 

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.07

28/20

ul. Subisława

2040/21

Grunt o pow. 140 m², zapisany

w KW SL1C/00034742/4.  Na całej powierzchni działki znajduje się kostka brukowa.

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i

usługowej

46287,36

 

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.07

2/21

ul. Bytowska/

ul. Bajkowa

4608/103

Grunt o pow. 11 677 m², zapisana w KW SL1C/00030257/9. Przy granicy działki przebiega przewód telekomunikacyjny.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

1 520 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.01.07

2023.05.11

52/21

ul. Bytowska/

ul. Koziołka Matołka

4608/54

Grunt o pow. 593 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 593/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00056213/7. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

90 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

54/21

ul. Bytowska/

ul. Koziołka Matołka

4608/56

Grunt o pow. 1064 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 1064/6617 części w działce o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00056213/7

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

173 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

60/21

ul. Bytowska/

ul. Pana Kleksa

4608/44

Grunt o pow. 690 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 690/6617 części w działce o nr ewid. 4608/95 o pow. 1001 m², zapisanej w KW SL1C/00056619/3

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

119 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

63/21

ul. Bytowska/

ul. Pana Kleksa

4608/47

Grunt o pow. 754 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 754/6617 części w działce o nr ewid. 4608/95 o pow. 1001 m², zapisanej w KW SL1C/00056619/3. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

121 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

67/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/42

Grunt o pow. 857 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 857/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

150 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

68/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/41

Grunt o pow. 690 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 690/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

117 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

69/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/40

Grunt o pow. 750 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 750/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

127 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

70/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/39

Grunt o pow. 830 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 830/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

125 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

71/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/38

Grunt o pow. 715 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 715/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

117 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

79/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/16

Grunt o pow. 961 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 961/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

157 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

80/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/14

Grunt o pow. 1 115 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 1115/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

182 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

81/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/13

Grunt o pow. 1 039 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 1039/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

170 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

82/21

ul. Bytowska/

ul. Jacka i Agatki

4608/92

Grunt o pow. 628 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 628/14112 części w działkach o nr ewid.: 4608/15 i 4608/94 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Przez narożnik działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

106 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

91/21

ul. Bytowska/

ul. Bolka
i Lolka

4608/12

Grunt o pow. 1 061 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 1 061/10426 części w działce o nr ewid. 4608/93 o pow.

2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00056132/5. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

172 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

100/21

ul. Bytowska/

ul. Bolka

i Lolka

4608/83

Grunt o pow. 691 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 691/10426 części w działce o nr ewid. 4608/93 o pow.

2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00056132/5

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

112 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

101/21

ul. Bytowska/

ul. Bolka

i Lolka

4608/84

Grunt o pow. 961 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 961/10426 części w działce o nr ewid. 4608/93 o pow.

 2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00056132/5

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

156 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

102/21

ul. Bytowska/

ul. Bajkowa

4608/105

Grunt o pow. 30 699 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9. Przy granicy działki przebiega przewód telekomunikacyjny.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

3 800 000

Sprzedaż prawa własności

-

2021.04.30

2023.05.11

107/21

ul. Wyszyńskiego

251/17

Grunt o pow. 1 028 m², zapisany

w KW SL1C/00048755/9.

 

Teren parkingu.

265 000

Sprzedaż prawa własności

-

2022.08.25

108/21

ul. Żeromskiego

74/19

Grunt o pow. 103 m², zapisany

w KW SL1C/00007841/0.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług

17 500

Sprzedaż prawa własności

-

2021.07.15

122/21

Chojnice,
ul. Książąt Pomorskich

5408

Działka niezabudowana

o pow. 51 m², zapisana w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przebiega sieć energetyczna i wodociągowa.

Strefa mieszkalnictwa i usług

12 300

Sprzedaż prawa własności

-

2021.09.16

125/21

Chojnice,
ul. Grunwaldzka

1752/131

Działka o pow. 33 m², zapisana w KW SL1C/0001652/7. Przez działkę przechodzi sieć gazowa. Na działce znajdują się składniki budowlane- ogrodzenie

Strefa mieszkalnictwa i usług

16 728

Sprzedaż prawa własności

-

2021.09.16

14/22

Chojnice,

ul. Strzelecka 93

194/3

Działka o pow. 2,1810 ha, zapisana w KW SL1C/00022786/7

Strefa produkcji, składów i usług

1000 000

Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego

3%

2022.05.26

19/22                                        

Chojnice,

ul. Mickiewicza

2347/2

 

Działka o pow. 36 m², zapisana w       KW SL1C/00002483/7

Strefa obszaru zieleni, lasów, parków leśnych, zieleni urządzonych, wód, sportu i rekreacji, cmentarzy

8 610

Sprzedaż prawa własności

-

2022.06.30

28/22

ul. Bytowska/ ul. Misia Uszatka

4608/27

Grunt o pow. 827 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 827/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00055723/8

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

134 000

Sprzedaż prawa własności

-

2022.09.01

2023.05.11

7/23

ul. Liściasta

694/8

Grunt o pow. 6 392 m², zapisany

w KW SL1C/00028221/1

Strefa produkcji, składów i usług

800 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.02.23

8/23

ul. Liściasta

696/110

Grunt o pow. 132 m², zapisany

w KW SL1C/00028221/1

Strefa produkcji, składów i usług

15 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.02.23

9/23

ul. Przemysłowa

696/109

Grunt o pow. 1426 m², zapisany

w KW SL1C/00032958/7

Strefa produkcji, składów i usług

160 000

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

1%

2023.02.23

10/23

ul. Młodzieżowa 7

495/50

Lokal użytkowy U2 o pow.

użytkowej 504,68 m² oraz pow. pom.    przynależnych 90,63 m² wraz z udziałem do 59531/95497

w nieruchomości wspólnej,

stanowiącej działkę o nr ewid.

495/50, zapisanej
       w KW SL1C/00028096/5

Obszar działalności inwestycyjnej, strefa mieszkalnictwa i usług

1672000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.03.16

19/23

ul. Lichnowska

696/84

Grunt o pow. 51 m², zapisany

w KW SL1C/00023651/9.

Na powierzchni działki

             polbruk

Teren zieleni urządzonej z możliwością wprowadzenia działalności 6UH- teren usług handlu.

5000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.05.04

21/23

ul. Bytowska

4608/106

      Grunt o pow. 5000 m²,

             zapisany

   w KW SL1C/00030257/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

647 200

Sprzedaż prawa własności

-

2023.05.04

22/23

ul. Bytowska/ ul. Bajkowa

4608/107

Grunt o pow. 6215 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9.

Przy granicy działki przebiega

przewód telekomunikacyjny.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

770 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.05.11

22/23

ul. Strzelecka

391/2

391/10

Działka nr 391/2 o pow.

351 m2 i działka nr 391/10

o pow. 69 m2, zapisane

w KW SL1C/00002581/4

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

52 895

Zamiana

-

2023.05.11

23/23

ul. Bytowska/

ul. Pana Kleksa

4608/45

Grunt o pow. 625 m², zapisany

w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 625/6617 części w działce o nr ewid. 4608/95 o pow. 1001 m², zapisanej w KW SL1C/00056619/3

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

87 344

Zamiana

-

2023.05.30

24/23

ul. Drzymały 1C

 

lokal

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 o łącznej powierzchni 27,98 m², położony w budynku

przy ul. Drzymały 1 klatka C na działce o nr ewid. 4253/1, zapisanej w KW SL1C/00002778/2.

Strefa mieszkalnictwa i usług

126 000

Sprzedaż spółdzielczego własnościowe-go prawa

do lokalu

-

2023.05.30

26/23

ul. Czerska/ Karsińska

5441

Grunt o pow. 9001 m²,zapisany

w KW SL1C/00048755/9

Teren zabudowy usługowej

1 392 455

Darowizna

-

2023.08.31

28/23

ul.  Zakładowa

684/87

Grunt o pow. 3321 m²,
  zapisany w KW SL1C/00022613/4

wraz ze składnikami

budowlanymi: 3 tory kolejowe

dwuszynowe, część wagi

kolejowej

1.Teren urządzeń ciepłowniczych oraz obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej

2.Strefa produkcji, składów i usług

376 000

Sprzedaż prawa własności

-

2023.10.10

1/24

ul.  Armii Krajowej/ Mastalerza

5448

        Grunt o pow. 88 m², zapisany

w KW SL1C/00021018/6

     

Strefa mieszkalnictwa i usług

22 000

Sprzedaż prawa własności

-

2024.03.18

2/24

ul.  Derdowskiego

481/40

        Grunt o pow. 708 m², zapisany

w KW SL1C/00021248/7     

Teren usług lub produkcji przemysłowej lub składów i magazynów

70 000

Sprzedaż prawa własności

-

2024.03.18

3/24

ul. Mickiewicza

1285/5

Grunt o pow. 2 m², zapisany

w KW SL1C/00007104/2

Strefa mieszkalnictwa i usług

2 866 (grunt-401 zł,

budynek- 2465 zł)

Sprzedaż prawa własności

-

2024.03.18

 

1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.

2. Terminy płatności:

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,

- czynsz miesięczny - do 10 dnia miesiąca,

- czynsz roczny - płatny raz w roku
 

3. Zasady aktualizacji opłat:
Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie,
- czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku.

4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu

 

 

 

DO POBRANIA:
 

wykaz metalowiec 18.03.2024 Wykaz nieruchomości miejskich przeznaczonych do oddania w najem dzierżawe lub użyczenie