Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

Organizacje pozarządowe miasta Chojnice

 

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNE I ZAWODOWE

 

1. Chojnickie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast

data rejestracji: 14.09.2007 r., Nr KRS: 0000288663

ul. Dworcowa 20 B, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 696 507 681, e-mail: swornegacie.ossowski@gmail.com

Prezes: Henryk Ossowski

 

2. Chojnickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

data rejestracji: 10.05.2007 r., Nr KRS: 0000278694

ul. Jeziorna 53A, 89 – 606 Charzykowy

tel. 602 115 543, http: www.wopr.chojnice.pl,  e-mail: woprchojnice@wp.pl

Prezes: Jerzy Marczyński

 

3. Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego

data rejestracji: 2007 r., Nr KRS: 0000049899

ul. 31 Stycznia 14/1, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 663 613 654, e-mail: marzenaherz@gmail.com

Prezes: Marzena Leszczyńska

 

4. Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”

data rejestracji: 6.03.2002, Nr KRS: 0000096256

ul. Plac Jagielloński 7, 89 – 600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Brzoskwiniowa 36, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 784 786 846, e-mail: amazonki-chojnice@wp.pl

Prezes: Wanda Jeszke

 

5. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt

data rejestracji: 13.07.1999 r., Nr KRS: 000026755

ul. Igielska 24, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 3102, http: www.przytuliskochojnice.pl, e-mail: przytulisko@gmail.com

Prezes: Jarosław Frączek

 

6. Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach

data rejestracji: 26.11.2001 r., Nr KRS: 0000061910

ul. Świętopełka 10, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 395 0571 lub 52 397 4902

http: www.chojnice.bankizywności.pl,  e-mail: bz.chojnice@bankizywnosci.pl

Prezes Zarządu: Arseniusz Finster

 

7. Liga Ochrony Przyrody Oddział Chojnice

data rejestracji: 28.11.2011 r.

ul. Dworcowa 1, 89-620 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Gałczyńskiego 5, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 692 427 877, e-mail: sbpolska@poczta.wp.pl

Prezes: Sławomira Brunka

 

8. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Chojnicach

data rejestracji: 1919 r.

ul. Piłsudskiego 13, 89 – 620 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 71 25 (biuro) lub 669 990 470 (prezes)

Prezes: Mirosław Gawlicki

 

9. Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Chojnicach

data rejestracji: 21.10.2010 r., Nr KRS: 0000358608

ul. Przemysłowa 3a, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 6559 lub 728 203 565, e-mail: zk.chojnice@psouu.org.pl

Przewodnicząca: Joanna Warczak

 

10. Chojnickie Stowarzyszenie Diabetyków

data rejestracji: 2015r.

ul. Młodzieżowa 35,  89 – 600 Chojnice

Adres korespondencyjny: Centrum Medyczne GEMINI, ul. Młodzieżowa 35, 89 – 600 Ch-ce

tel. kontakt.: 666 013 787 , e-mail: promco@interia.pl

 

11. Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy

„Słoneczne Wzgórze”

data rejestracji: 16.06.2008 r., REGON: 007015915-56170

ul. Bytowska 126, 89 – 600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Ogrodowa 5/7, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 886 380 981

Prezes: Stanisław Łyczywek

 

12. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Zarząd Rejonowy w Chojnicach

data rejestracji: 1950 r.

ul. Mickiewicza 12 a, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 4156

 

 

 

 

13.Polski Związek Głuchych Koło Terenowe. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących

data rejestracji:12.10.2001 r.

ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 3471 , http: www.pzgchojnice.pl, e-mail: pzgchojnice@wp.pl

Prezes: Beata Misztal

 

14. Polski Związek Niewidomych. Koło Powiatowe w Chojnicach 

data rejestracji: 7.11.2008 r., Nr KRS: 0000099691

ul. Mickiewicza 12a, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 724 888 832, http: www.pomorski.pzn.org.pl, e-mail: eszymanska6@wp.pl

Prezes: Elżbieta Szymańska

 

15. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”

Data rejestracji: 29.07.1997 r., Nr KRS: 0000213821

Parszczenica 7/2 89-607 Konarzyny

Adres korespondencyjny: ul. Książąt Pomorskich 42/35 89 – 6 =00 Chojnice

tel. kontakt.: 660 040 248, http: www.wspolnaziemia.org, e-mail: info@wspolnaziemia.org  

Prezes: Radosław Sawicki

 

16. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI”

data rejestracji:  24.10.2002 r., Nr KRS: 0000133779

ul. Zamieście 5, 89 – 600 Chojnice

http: www.sis.chojnice.pl, e-mail: sis@chojnice.pl

Prezes: Wojciech Adamowicz

 

17. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową

i Rodziców po Stracie „Boża Krówka”

data rejestracji: 27.06.2007 r. , Nr KRS: 0000283567

ul. Kościuszki 1/3, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 509 939 515 lub 509 939 516,

http: www.bozakrowka.org, e-mail: bozakrowka.pomoc@gmail.com

Prezes: Aleksandra Czapiewska

 

18. Stowarzyszenie k Katolickich Diecezji Pelplińskiej z siedzibą w Chojnicach

data rejestracji: 30.06.1992 r. , Nr KRS: 0000062828

ul. Grunwaldzka 1, 89 – 600 Chojnice

tel. 662 236 035 lub 609 050 450

Prezes: Piotr Stanke

 

 

 

19. Stowarzyszenie Taksówkarzy „RADIOTAXI-HIT”

data rejestracji: 18.04.2002 r., Nr KRS: 0000107092

ul. Bytowska 47, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 9668      

 

20. Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 61 w Chojnicach

data rejestracji: 2003 r. , Nr KRS: 0000078728

ul. Dworcowa 6, 89-620 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 4966, http: www.sp3.chojnice24.pl

Przewodnicząca Oddziału: Mariola Werra

 

21. Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

data rejestracji: 23.09.2005, Nr KRS: 0000241855       

ul. Wysoka 3, pok. 213, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 885-253-659, http: www.tph.org.pl , e-mail: poczta@tph.org.pl

Prezes: Małgorzata Kaczmarek

 

22. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Koło Miejsko – Gminne Chojnice

data rejestracji:12.09.1990, Nr KRS A. RST. 64

ul. Mickiewicza 12 a/6, 89-600 Chojnice

tel. 52 397 30 95

Viceprezes: Gertruda Koperska

 

23. Związek Kupiectwa Polskiego w Chojnicach

data rejestracji: 9.11.2001 r., Nr KRS: 0000058139

ul. Stary Rynek 9-10, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 602 104 996, e-mail: wojtek@libera.pl

Prezes: Wojciech Libera

 

24. Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Chojnicach

data rejestracji: 1976 r., Nr KRS: 0000175203

ul. Plac Jagielloński 2, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 668 252 203, http: www.chojnice.zkwp.pl, e-mail: chojnice@zkwp.pl

Prezes: Zbigniew Łomiński

 

25. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 22 w Chojnicach

data rejestracji: 18.03.1981 r.

ul. Wysoka 3/ p. 211, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 3405 lub 692 814 356, e-mail: tomowczarski@poczta.onet.pl

 

 

26. Choragiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego

Hufiec Chojnice

data rejestracji: 21.11.2006 r. , Nr KRS: 0000268190

ul. Mickiewicza 12a, 89-600 Chojnice

Adres korespondencyjny: Gimnazjum nr 2, ul Szpitalna 3, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 605 610 575, e-mail: kontakt@chojnice.zhp.pl, lub chojnice@zhp.pl

http: www.chojnice.zhp.pl,

Komendantka: Romana Górna

 

 27. Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału Chojnice

Nr KRS: 0000108577

ul. Młodzieżowa 44 , 89-600 Chojnice

Prezes: Rajmund Tyborski

 

28. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „FAMILIA”

data rejestracji: 20.01.2006 r., Nr KRS: 0000249440

ul. Agrestowa 3/1, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 606 352 432

Prezes: Grzegorz Wirkus

 

29. Stowarzyszenie na Rzecz Lokalnej Przedsiębiorczości

data rejestracji: 29.05.2003 r., Nr KRS: 0000163414

ul. Sportowa 2/74,  89-604 Chojnice

tel. kontakt. 663 652 224, e-mail: m.andraszczyk@wp.pl

Prezes: Mirosław Andraszczyk

 

30. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Chojnice

data rejestracji: 05.08.1983 r., Rej. ZZ.: „B”

ul. Mickiewicza 12a, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 29 11 lub 666 254 409,

http: www.mchojnice.znp.edu.pl, e-mail: mchojnice@znp.edu.pl

Prezes: Wiesława Ostrowska

 

31. Stowarzyszenie Przyjaciół II LO

data rejestracji: 19.05.2008 r.

Nr KRS: 0000303296

ul. Świętopełka 1, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 2021

 

32. Stowarzyszenie Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „OPUS”

data rejestracji: 19.03.2003 r., Nr KRS: 0000153333

ul. Gdańska 15B, 89-604 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 4487 lub 608 032 491, e-mail: opuslux8@o2.pl , Prezes: Zyta Szuca

33. Chojnickie Towarzystwo Polsko – Francuskie

data rejestracji: 14.02.2002 r., Nr KRS: 0000091279

ul. Wysoka 3, 89 – 600 Chojnice

 tel. kontakt.: 502 088 237, http: www.chtpf.com.pl,  e-mail: eklesster@gmail.com

Prezes: Czesław Selke

 

34. Stowarzyszenie „Spróbuj Sam”

data rejestracji: 14.06.2005 r., Nr w KRS: 000236217

ul. Wysoka 1, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 512 222 528 /Magdalena Cemka/ lub 509843735 /Joanna Błaszkowska/

Prezes: Magdalena Cemka

 

35. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy

data rejestracji: 16.03.2006 r., Nr KRS: 0000253075

ul. Strzelecka 31, 89 – 600 Chojnice

 tel. kontakt.: 508 301 669, http: www.tpd.chojnice.pl, e-mail: biuro@tpd.chojnice.pl

Prezes: Iwona Skocka

 

36. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „RAZEM”

data rejestracji: 28.10.2003 r., Nr KRS: 0000177089

ul. Jana Pawła II 11, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 52-565-10-00, e-mail: razemchojnice@wp.pl

Prezes: Dorota Narloch

 

37. Cech Rzemiosł Różnych

Data rejestracji: 1977 r.

ul Cechowa 6, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 4922 lub 602 791 986, e-mail: cech_chojnice@wp.pl

Starszy Cechu: Mirosław Janowski

 

38. Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski Chojnice

data rejestracji: 11.02.2002 r., Nr KRS: 0000086818

ul. Wysoka 3 p. 204, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 692 440 964, e-mail: jarof13@wp.pl

Prezes: Jarosław Frączek

 

39. Stowarzyszenie Przyjaciół Chojnickiej Trójki

data rejestracji: 12.07.2010 r., Nr KRS: 0000360862

ul. Sukienników 13, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 502 741 035 lub 502 460 947  

Prezes: Tomasz Kotlęga

 

40. Stowarzyszenie „Szukam Drogi” – org. p. publ.

data rejestracji: 20.04.2014 r. , Nr KRS: 0000354286

ul. Gdańska 18, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 66 25, http: www.szukamdrogi.pl, , e-mail: szukamdrogi@op.pl,

Prezes: Anna  Gmurowska

 

41. Wyborcze Forum Samorządowe

data rejestracji: 23.02.2004 r., ul. Morelowa 38, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 606 819 997

 

42. Stowarzyszenie „Targowisko Młodzieżowa”

data rejestracji: 1.09.2010 r. , Nr w RSP: 27

ul. Wicka Rogali 12, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 508 271 115 , e-mail: m.werochowski@gazeta.pl

Prezes: Maciej Werochowski

 

43. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

data rejestracji: 14.10.2015 r. , Nr KRS: 0000580023

ul. Strzelecka 68, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.:692 091 977, e-mail: smkchojnice@wp.pl

Prezes: Damian Otta

 

44. Stowarzyszenie Kibiców Chojniczanki Chojnice “Fanatycy z Grodu Tura”

data rejestracji: 1.06.2011 r. , Nr KRS: 0000385823

ul. Mickiewicza 12, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 535 533 569 , http: www.fzgt24.pl, e-mail: stowarzyszenie@fzgt24.pl

Prezes: Waldemar Blok

 

45. Stowarzyszenie Koło Pszczelarzy w Chojnicach

data rejestracji: 27.02.2013, Nr W RSP: 36

Jeziorki 9, 89 – 620 Chojnice

tel. kontakt.: 664 623 358 lub 696 730 425

http: www.kolopszczelarzychojnice.blox.pl, e-mail: kolo_pszczelarzy_chojnice@gazeta.pl

Prezes: Tadeusz Stelmaszyk

 

46. Stowarzyszenie Obywatelskie “Projekt Chojnicka Samorządność”

data rejestracji: 7.05.2015 r., Nr KRS: 0000548695

ul. Rzepakowa 10/21, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 608 577 688

http: www.facebook.com/pchschojnice, e-mail: pchs.chojnice@wp.pl

Prezes: Kornelia Żywicka 

 

47. Chrześcijański Ruch Samorządowy Regionu Chojnickiego

data rejestracji: 30.12.2013 r., Nr w RSP: 40

ul. Jana Pawła II 14/34, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 600 991 550 , e-mail: armilka@tlen.pl

Przedstawiciel: Andrzej Mielke

 

48. Związek Emerytów I Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

Koło nr 11 w Chojnicach

data rejestracji: 1995 r. , Nr KRS: 0000159843

ul. Gdańska 51, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 726 115 933

Prezes: Stanisław Brzeziński

 

49. Stowarzyszenie Edukacja i Wychowanie dla Pokoleń

data rejestracji: 25.06.2014 r., Nr w KRS: 0000514534

ul. San Carlos 9, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 602 600 307

Prezes: Marcin Garus

 

50. Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych Metalowiec

data rejestracji: 30.05.2014, Nr KRS: 0000511594

ul. Kościerska 11a, 89 – 600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Młodzieżowa 35 /I piętro – za filią biblioteki/, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 531 403 050

http: www.metalowiec-chojnice.pl, e-mail: metalowiec@metalowiec-chojnice.pl

Prezes: Ryszard Starzyński


 

FUNDACJE

 

 

1. Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej

data rejestracji: 18.02.1993 r., Nr KRS: 0000077694

ul. Dworcowa 1, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 4940, 604 253 728

Prezes: Czesław Wodzikowski

 

2. Fundacja Palium

data rejestracji: 15.09.2005 r. , Nr KRS: 0000241457

ul. Stary Rynek 2, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 7298, http: www.fundacjapalium.pl, e-mail: fundacjapalium@chojnice.pl

Prezes: Barbara Bonna

 

3. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej

data rejestracji: 11.09.2007 r., Nr KRS: 0000288269

ul. Wysoka 3, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 608 287 831, http: www.fundacja.pomorskie.info,   e-mail: frzchicz@gmail.com  

Prezes: Michał Karpiak

 

5. Fundacja Inicjatyw Obywatelskich im. Marcina Fuhrmanna

data rejestracji: 4.09.2008 r. , Nr KRS: 0000311811

ul. Bytowska 126, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 608 889 126

Prezes: Mariusz Brunka


 

STOWARZYSZENIA SPORTOWE

 

1. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Roweru „Cyklista”

Data rejestracji: 18.10.2001 r., Nr KRS: 0000048189

ul. Plac Piastowski 28, 89 – 600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 3/26, 89 – 600 Chojnice

 tel. kontakt.: 600 356 772, e-mail: chtmr@op.pl

Prezes: Andrzej Beger

 

2. Chojnicki Klub Sportowy „Kolejarz” – org. poż. publ.

data rejestracji: 22.11.2004 r. , Nr KRS: 0000221921

ul. Lichnowska 1, 89-620 Chojnice

tel. kontakt.: 606 579 570 ,

http: www.kolejarzchojnice.futbolowo.pl, e-mail: kolejarz.chojnice@pomorski-zpn.pl

Prezes: Krzysztof Dziadczyk

 

3. Red Devils Futsal Club

data rejestracji: 30.12.2003 r., Nr w RSP: 32

ul.  H. Wagnera 1, 89 600 Chojnice

tel. kontakt.: 509 622 168 lub 602 461 061

http: www.red-devils.pl, e-mail: marcin@red-devils.pl

Prezes: Jakub Kiedrowski

 

4. Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice

Data rejestracji: 12.12.2007 r., Nr w RSP: 43

ul. Okrzei 1, 89 – 600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 14/34, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 600 991 550, http: www.gruchalateam.pl, e-mail: armilka@tlen.pl

Prezes: Andrzej Mielke

 

5. Klub Sportowy „OSIR”

data rejestracji: 16.01.2007 r., Nr KRS: 0000271703

ul. pl. Niepodległości 6, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.:  515 218 860, 691 711 808, e-mail: ksosirchoj@op.pl

Prezes: Bogdan Czapiewski  

 

7. Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930” Chojnice

data rejestracji: 2007 r. , Nr KRS: 0000283287

ul. Mickiewicza 12, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 50 01

http: www.mkschojniczanka.pl, e-mail: sekretariat@mkschojniczanka.pl

Prezes: Maciej Polasik

 

8. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział 0297 Chojnice

data rejestracji: 31.10.2011 r., Nr KRS: 0000400688

Nieżychowice działka nr 153/12, 89 – 620 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Angowicka 11, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 889 868 240 ,

http: www.pzhgp-chojnice.mojegolebie.pl, e-mail: tomasz1990chojnice@wp.pl

Prezes: Edmund Wera

 

9. Wojskowy Klub Sportowy „Chojnice”

data rejestracji: 06.03.1998 r. , Nr KRS: 0000083612

ul. Sukienników 13, 89 – 600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Wysoka 3/p. 211, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 3405 lub 692 814 396, e-mail: tomowczarski@poczta.onet.pl

Prezes: Ryszard Ciesielski

 

10. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku KOŁO Nr 129

data rejestracji: 1960 r.

ul. Mickiewicza 12A, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 3095 lub 692 821 373 lub 697 697 677

Prezes: Wiesław Kłosowski

 

11. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Chojnicach

data rejestracji: grudzień 1992 r., Nr KRS: 0000110829

Krojanty Dwór ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7, 89 – 620 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Morelowa 14, 89 – 600 Chojnice /Z. Gierszewski-sekretarz/

tel. kontakt.: 604 979 219 /prezes/; 600 105 264 /sekretarz/

e-mail: Tomasz Winiecki: klinika@krojanty.com.pl, /preze/ lub giezy@o2.pl /sekretarz/

Prezes /starszy KBS Ch-ce/: Tomasz Winiecki

 

12. Bractwo Strzeleckie im. Józefa Klemensa Piłsudskiego w Chojnicach

data rejestracji: 5.11.2008 r., Nr w RSP: 58

ul. Widokowa 64, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 790 579 380 , e-mail: gorapiotr@wp.pl

Prezes: Mariusz Moga

 

13. Ludowy Klub Sportowy Charzykowy

data rejestracji: 14.09.2004 r., Nr KRS: 0000216519

ul. Rybacka 8 89-606 Charzykowy

tel. kontakt.: 668 445 153, http: www.lks.charzykowy.pl,  e-mail: lks@charzykowy.pl,

Prezes: Ireneusz Klunder

 

 

 

14. Chojnicki Klub Żeglarski

data rejestracji: 8.02.2005 r., Nr KRS: 000028038

ul. Rybacka 1, 89 – 6006 Charzykowy

tel. kontakt.: 52 398 81 20, http: www.chkz.pl,  e-mail: biuro@chkz.pl

Komandor: Krzysztof Pestka

 

15. Chojnicki Klub Kyokushin Karate

Data rejestracji: 8.02.2006 r., Nr w RSP: 35

ul. Szpitalna 3, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 602  651 188, http: www.karatechojnice.pl, e-mail: kyu1@o2.pl

Prezes: Adam Janikowski

 

16. Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO

data rejestracji: 24.11.2010 r., Nr w RSP: 56

ul. Ceynowy 8/5, 89 – 60 Chojnice

tel. kontakt. 501 399 629, http: www.aikido.chojnice.pl,  e-mail: aikido@chojnice.pl

Prezes: Maciej Gostomski

 

17. Klub Biegacza „FLORIAN”

data rejestracji: 10.02.2011 r. , Nr w RSP: 58

ul. Lichnowska 1, 89 – 620 Chojnice

tel. kontakt.: 602 867 585 , e-mail: florianchojnice@wp.pl

Prezes: Andrzej Górnowicz

 

18. Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER”

data rejestracji: 21.04.2010 r., Nr w RSP: 54

ul. Młyńska 18, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 602 115 543,e-mail: marek@hackert.pl

Prezes: Marek Hackert

 

19. Stowarzyszenie „Klub Motocyklowy AUROCHS”

data rejestracji: 28.03.2013 r.,  Nr KRS: 0000456646

ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7, Krojanty, 89 – 620 Chojnice

tel. kontakt.: 602 528 763 ,  http: www.aurochs.pl, e-mail: aurochs.chojnice@gmail.com

Prezes: Rafał Winiecki

 

20. Klub Sportowy „Basket – Transfer” z siedzibą w Chojnicach

data rejestracji: 1.10.2010 r.

Nr w RSP: 55, , ul. Jarzębinowa 29, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 501 166 531,

http: www.baskettransfer.com.pl, e-mail: tomek@baskettransfer.com.pl

Prezes: Aleksandra Briegman


 

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Rugby TUR Chojnice” przy Technikum im. Stefana Bieszka

data rejestracji: 6.06.2003 r. , Nr w RSP: 29

ul. Wysoka 3, p. 211, 89 – 600 Chojnice

 tel. kontakt.: 694 417 732, http: www.rugby-chojnice.pl, e-mail: rugbydar@wp.pl

Prezes: Dariusz Zmuda Trzebiatowski

 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” przy Zespole Szkół w Chojnicach

data rejestracji: 6.06.2002 r., Nr w RSP: 26

ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 602 477 131

Prezes: Jarosław Wróblewski

 

3. Uczniowski Klub Sportowy „KET” przy Chojnickim Klubie Żeglarskim

data rejestracji: 3.03. 2003 r., Nr W RSP: 28

ul. Rybacka 1, 89 – 606 Charzykowy

tel. kontakt.: 52 398 81 20, http: www.chkz.pl, e-mail: biuro@chkz.pl

Prezes: Jadwiga Pestka

 

4. Uczniowski Klub Sportowy „Mestwin” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski”

data rejestracji: 19.10.199 r., Nr  w RSP: 9

ul. Kościerska 11, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 604 185 316 , e-mail: mestwin@zsp1.chojnice.pl

Prezes: Wojciech Rydzkowski

 

5. Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice

data rejestracji: 06.11.2000, Nr KRS: 0000348221

ul. Młodzieżowa 44, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 694 408 139, http: www.osemkachojnice.wordpress.com,

Prezes: Marzenna Osowicka

 

6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate „SHOTOKAN”

data rejestracji: 2001

ul. Żeromskiego 36, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 606 257 225, e-mail: poczta@wsikarate.pl

 

7. Uczniowski Klub Sportowy „Bokser” Chojnice

data rejestracji: 10.04.2013 r. , Nr w RSP: 34

ul. Młodzieżowa 44, 89 – 600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Igielska 6/5, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 502 675 136 , e-mail: alicecooper@wp.pl

Prezes: Alicja Plata

 


STOWARZYSZENIA KULTURALNE

 

1. Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”

data rejestracji: 17.02.2013 r., Nr KRS: 0000151940

ul. Świętopełka 10, 89-600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Wysoka 3 p. 210 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 602 332 578, e-mail: albrzozowa@wp.pl

Przewodniczący: Bogdan Kuffel

 

2. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby”

data rejestracji:24.02..1996 r., Nr KRS: 0000045942

ul. Igielska 8, 89 – 600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Igielska 6/4, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 608 391 527, http: www.kaszuby.chce.pl, e-mail: kaszuby_chce@poczta.onet.pl

Prezes: Włodzimierz Łangowski

 

3. Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Kaszëbe

data rejestracji: 30.05.2012 r. , Nr KRS: 0000137698

ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Sienkiewicza 29, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 600 535 758

Prezes: Maria Wróblewska

 

4. Stowarzyszenie „LekTURa” – org. poż. publ.

data rejestracji: 30.03.2005 r. , Nr KRS: 0000231285

ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 28 07, e-mail: lektura.ch@op.pl

Prezes: Weronika Sadowska

 

6. Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

im. Filomatów Chojnickich

data rejestracji: 17.07.2001 r., Nr KRS: 0000027656

ul. Nowe Miasto 4-6, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 5017, http: www.zs-chojnice.pl

Prezes: Bogdan Kuffel

 

7. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum H – E w Chojnicach

rok rejestracji: 26.06.2001, Nr KRS: 0000022739

ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 43 92,

http: www.chojnicemuzeum.pl, e-mail: muzeum@chojnicemuzeum.pl

Prezes: Andrzej Gąsiorowski  

 

8. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach

data rejestracji: 30.01.2002 r. , Nr KRS: 0000086104

ul. Wysoka 3 p. 210, 89-600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Brzoskwiniowa 14, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 608 264 375,

http: www.kaszubi.pl/o/chojnice, e-mail: janina.kosiedowska@op.pl

Prezes: Janina Kosiedowska

 

9. Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

data rejestracji: 07.12.2004 r., Nr KRS: 0000223335

ul. Podmurna 15, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 52 397 43 92, e-mail: chtpn.kontakt@gmail.com

Prezes: Kazimierz Jaruszewski

 

10. Stowarzyszenie Muzyczne „CANTABILE”

data rejestracji: 13.05. 2007 r., Nr KRS: 0000281309

ul. Aleja Matki Boskiej Fatimskiej 21, 89 – 600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Staszica 25, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 606 382 904 , e-mail: stow.cantabile@wp.pl

Prezes: Jarosław Czaplewski

 

11. Stowarzyszenie „Symbioza Kultur”

data rejestracji: 24.04.2012 , Nr KRS: 0000418997

ul. Żwirki i Wigury 33/18, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 660 718 398 ,

http: www.symbiozakultur.pl, email: genka@symbiozakultur.pl

Prezes: Eugenia Majewska

 

12. Stowarzyszenie „Miłośnicy Kultury Kaszubskiej”

data rejestracji: 31.10.2013 r.

ul. Lelewela 12, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 692 181 099 , e-mail: irek.partyka@gmail.com

Prezes: Ireneusz Partyka

 

13. Stowarzyszenie „Dworek Polski”

data rejestracji: 2.07.2013 r., Nr KRS: 0000468265

ul. Swarożyca 1, 89 – 600 Chojnice

Adres korespondencyjny: ul. Przybosia 41, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 791 507 169, http: www.dworek-polski.pl, e-mail: anna.piekarska@autograf.pl

Prezes: Anna Piekarska

 

14. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej Dzieci i Młodzieży „Młody Muzyk”

data rejestracji: 30.04.2013 r., Nr KRS: 0000459623

ul. Grunwaldzka 6, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 604 551 536 , e-mail: stow.sm@wp.pl

Prezes: Wojciech Daszkowski

 

15. Stowarzyszenie Przyjaciele Tańca „Pierwszy Krok” w Chojnicach

data rejestracji: 8.01.2014 r., Nr KRS: 0000493161

ul. Grunwaldzka 1A, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 792 868 068, e-mail: dance_chojnice@wp.pl

Prezes: Jacek Czapiewski

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:21791
Treść wprowadził(a): Lewandowski Aleksander, 2017-05-26 09:45:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-05-26 09:44:23