Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

Organizacje pozarządowe miasta Chojnice

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNE I ZAWODOWE

1. Chojnickie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast
data rejestracji: 14.09.2007 r., Nr KRS: 0000288663
ul. Wysoka 3, p. 202, 89 – 600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Towarowa 15, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 604 778 684, e-mail: chojnickiepartnerstwo@gmail.pl

Prezes: Marek Czajka

2. Chojnickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
data rejestracji: 10.05.2007 r., Nr KRS: 0000278694
ul. Jeziorna 53A, 89 – 606 Charzykowy
tel. 602 115 543, http: www.wopr.chojnice.pl,  e-mail: woprchojnice@wp.pl

Prezes: Jerzy Marczyński

3. Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego
data rejestracji: 2007 r., Nr KRS: 0000049899
ul. 31 Stycznia 14/1, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 663 613 654, e-mail: marzenaherz@gmail.com

Prezes: Marzena Leszczyńska

4. Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”
data rejestracji: 6.03.2002, Nr KRS: 0000096256
ul. Plac Jagielloński 7, 89 – 600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Brzoskwiniowa 36, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 784 786 846, e-mail: amazonki-chojnice@wp.pl

Prezes: Wanda Jeszke

5. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt
data rejestracji: 13.07.1999 r., Nr KRS: 000026755
ul. Igielska 24, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 3102, http: www.przytuliskochojnice.pl, e-mail: przytulisko@gmail.com

Prezes: Jarosław Frączek

6. Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach
data rejestracji: 26.11.2001 r., Nr KRS: 0000061910
ul. Świętopełka 10, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 395 0571 lub 52 397 4902
http: www.chojnice.bankizywności.pl,  e-mail: bz.chojnice@bankizywnosci.pl

Prezes Zarządu: Arseniusz Finster

7. Liga Ochrony Przyrody Oddział Chojnice
data rejestracji: 28.11.2011 r.
ul. Dworcowa 1, 89-620 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Gałczyńskiego 5, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 692 427 877, e-mail: sbpolska@poczta.wp.pl

Prezes: Sławomira Brunka

8. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Chojnicach
data rejestracji: 1919 r.
ul. Piłsudskiego 13, 89 – 620 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 71 25 (biuro) lub 669 990 470 (prezes)

Prezes: Mirosław Gawlicki

9. Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Chojnicach
data rejestracji: 21.10.2010 r., Nr KRS: 0000358608
ul. Przemysłowa 3a, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 6559 lub 728 203 565, e-mail: zk.chojnice@psouu.org.pl

Przewodnicząca: Joanna Warczak

10. Chojnickie Stowarzyszenie Diabetyków
data rejestracji: w trakcie rejestracji (planowana rejestracja: grudzień 2015 r.)
ul. Młodzieżowa 35,  89 – 600 Chojnice
Adres korespondencyjny: Centrum Medyczne GEMINI, ul. Młodzieżowa 35, 89 – 600 Ch-ce
tel. kontakt.: 666 013 787 , e-mail: promco@interia.pl

11. Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy
„Słoneczne Wzgórze”
data rejestracji: 16.06.2008 r., REGON: 007015915-56170
ul. Bytowska 126, 89 – 600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Ogrodowa 5/7, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 886 380 981

Prezes: Stanisław Łyczywek

12. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Zarząd Rejonowy w Chojnicach
data rejestracji: 1950 r.
ul. Mickiewicza 12 a, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 4156

13.Polski Związek Głuchych Koło Terenowe. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących
data rejestracji:12.10.2001 r.
ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 3471 , http: www.pzgchojnice.pl, e-mail: pzgchojnice@wp.pl

Prezes: Beata Misztal

14. Polski Związek Niewidomych. Koło Powiatowe w Chojnicach  
data rejestracji: 7.11.2008 r., Nr KRS: 0000099691
ul. Mickiewicza 12a, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 724 888 832, http: www.pomorski.pzn.org.pl, e-mail: eszymanska6@wp.pl

Prezes: Elżbieta Szymańska

15. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”
Data rejestracji: 29.07.1997 r., Nr KRS: 0000213821
Parszczenica 7/2 89-607 Konarzyny
Adres korespondencyjny: ul. Książąt Pomorskich 42/35 89 – 6 =00 Chojnice
tel. kontakt.: 660 040 248, http: www.wspolnaziemia.org, e-mail: info@wspolnaziemia.org  

Prezes: Radosław Sawicki

16. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI”
data rejestracji:  24.10.2002 r., Nr KRS: 0000133779
ul. Zamieście 5, 89 – 600 Chojnice
http: www.sis.chojnice.pl, e-mail: sis@chojnice.pl

Prezes: Wojciech Adamowicz

17. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową
i Rodziców po Stracie „Boża Krówka”
data rejestracji: 27.06.2007 r. , Nr KRS: 0000283567
ul. Kościuszki 1/3, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 509 939 515 lub 509 939 516,
http: www.bozakrowka.org, e-mail: bozakrowka.pomoc@gmail.com

Prezes: Aleksandra Czapiewska

18. Stowarzyszenie Katolickich Diecezji Pelplińskiej z siedzibą w Chojnicach
data rejestracji: 30.06.1992 r. , Nr KRS: 0000062828
ul. Grunwaldzka 1, 89 – 600 Chojnice
tel. 662 236 035 lub 609 050 450

Prezes: Piotr Stanke

19. Stowarzyszenie Taksówkarzy „RADIOTAXI-HIT”
data rejestracji: 18.04.2002 r., Nr KRS: 0000107092
ul. Bytowska 47, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 9668       

20. Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 61 w Chojnicach
data rejestracji: 2003 r. , Nr KRS: 0000078728
ul. Dworcowa 6, 89-620 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 4966, http: www.sp3.chojnice24.pl

Przewodnicząca Oddziału: Mariola Werra

21. Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum
data rejestracji: 23.09.2005, Nr KRS: 0000241855        
ul. Wysoka 3, pok. 213, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 885-253-659, http: www.tph.org.pl , e-mail: poczta@tph.org.pl

Prezes: Małgorzata Kaczmarek

22. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Miejsko – Gminne Chojnice
data rejestracji:12.09.1990, Nr KRS A. RST. 64
ul. Mickiewicza 12 a/6, 89-600 Chojnice
tel. 52 397 30 95

Viceprezes: Gertruda Koperska

23. Związek Kupiectwa Polskiego w Chojnicach
data rejestracji: 9.11.2001 r., Nr KRS: 0000058139
ul. Stary Rynek 9-10, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 602 104 996, e-mail: wojtek@libera.pl

Prezes: Wojciech Libera

24. Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Chojnicach
data rejestracji: 1976 r., Nr KRS: 0000175203
ul. Plac Jagielloński 2, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 668 252 203, http: www.chojnice.zkwp.pl, e-mail: chojnice@zkwp.pl

Prezes: Zbigniew Łomiński

25. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 22 w Chojnicach
data rejestracji: 18.03.1981 r.
ul. Wysoka 3/ p. 211, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 3405 lub 692 814 356, e-mail: tomowczarski@poczta.onet.pl


26. Choragiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Chojnice
data rejestracji: 21.11.2006 r. , Nr KRS: 0000268190
ul. Mickiewicza 12a, 89-600 Chojnice
Adres korespondencyjny: Gimnazjum nr 2, ul Szpitalna 3, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 605 610 575, e-mail: kontakt@chojnice.zhp.pl, lub chojnice@zhp.pl
http: www.chojnice.zhp.pl,

Komendantka: Romana Górna

 27. Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału Chojnice
Nr KRS: 0000108577
ul. Młodzieżowa 44 , 89-600 Chojnice

Prezes: Rajmund Tyborski

28. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „FAMILIA”
data rejestracji: 20.01.2006 r., Nr KRS: 0000249440
ul. Agrestowa 3/1, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 606 352 432

Prezes: Grzegorz Wirkus

29. Stowarzyszenie na Rzecz Lokalnej Przedsiębiorczości
data rejestracji: 29.05.2003 r., Nr KRS: 0000163414
ul. Sportowa 2/74,  89-604 Chojnice
tel. kontakt. 663 652 224, e-mail: m.andraszczyk@wp.pl

Prezes: Mirosław Andraszczyk

30. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Chojnice
data rejestracji: 05.08.1983 r., Rej. ZZ.: „B”
ul. Mickiewicza 12a, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 29 11 lub 666 254 409,
http: www.mchojnice.znp.edu.pl, e-mail: mchojnice@znp.edu.pl

Prezes: Wiesława Ostrowska

31. Stowarzyszenie Przyjaciół II LO
data rejestracji: 19.05.2008 r.
Nr KRS: 0000303296
ul. Świętopełka 1, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 2021

32. Stowarzyszenie Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „OPUS”
data rejestracji: 19.03.2003 r., Nr KRS: 0000153333
ul. Gdańska 15B, 89-604 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 4487 lub 608 032 491, e-mail: opuslux8@o2.pl , Prezes: Zyta Szuca
33. Chojnickie Towarzystwo Polsko – Francuskie
data rejestracji: 14.02.2002 r., Nr KRS: 0000091279
ul. Wysoka 3, 89 – 600 Chojnice
 tel. kontakt.: 502 088 237, http: www.chtpf.com.pl,  e-mail: eklesster@gmail.com

Prezes: Czesław Selke

34. Stowarzyszenie „Spróbuj Sam”
data rejestracji: 14.06.2005 r., Nr w KRS: 000236217
ul. Wysoka 1, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 512 222 528 /Magdalena Cemka/ lub 509843735 /Joanna Błaszkowska/

Prezes: Magdalena Cemka
 
35. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy
data rejestracji: 16.03.2006 r., Nr KRS: 0000253075
ul. Strzelecka 31, 89 – 600 Chojnice
 tel. kontakt.: 508 301 669, http: www.tpd.chojnice.pl, e-mail: biuro@tpd.chojnice.pl

Prezes: Iwona Skocka

36. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „RAZEM”
data rejestracji: 28.10.2003 r., Nr KRS: 0000177089
ul. Jana Pawła II 11, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 52-565-10-00, e-mail: razemchojnice@wp.pl

Prezes: Dorota Narloch

37. Cech Rzemiosł Różnych
Data rejestracji: 1977 r.
ul Cechowa 6, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 4922 lub 602 791 986, e-mail: cech_chojnice@wp.pl

38. Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski Chojnice
data rejestracji: 11.02.2002 r., Nr KRS: 0000086818
ul. Wysoka 3 p. 204, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 692 440 964, e-mail: jarof13@wp.pl

Prezes: Jarosław Frączek

39. Stowarzyszenie Przyjaciół Chojnickiej Trójki
data rejestracji: 12.07.2010 r., Nr KRS: 0000360862
ul. Sukienników 13, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 502 741 035 lub 502 460 947  
 
Prezes: Tomasz Kotlęga

40. Stowarzyszenie „Szukam Drogi” – org. p. publ.
data rejestracji: 20.04.2014 r. , Nr KRS: 0000354286
ul. Gdańska 18, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 66 25, http: www.szukamdrogi.pl, , e-mail: szukamdrogi@op.pl,

Prezes: Anna  Gmurowska

41. Wyborcze Forum Samorządowe
data rejestracji: 23.02.2004 r., ul. Morelowa 38, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 606 819 997

42. Stowarzyszenie „Targowisko Młodzieżowa”
data rejestracji: 1.09.2010 r. , Nr w RSP: 27
ul. Wicka Rogali 12, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 508 271 115 , e-mail: m.werochowski@gazeta.pl

Prezes: Maciej Werochowski

43. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
data rejestracji: 14.10.2015 r. , Nr KRS: 0000580023
ul. Strzelecka 68, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.:692 091 977, e-mail: smkchojnice@wp.pl

Prezes: Damian Otta

44. Stowarzyszenie Kibiców Chojniczanki Chojnice “Fanatycy z Grodu Tura”
data rejestracji: 1.06.2011 r. , Nr KRS: 0000385823
ul. Mickiewicza 12, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 535 533 569 , http: www.fzgt24.pl, e-mail: stowarzyszenie@fzgt24.pl

Prezes: Waldemar Blok

45. Stowarzyszenie Koło Pszczelarzy w Chojnicach
data rejestracji: 27.02.2013, Nr W RSP: 36
Jeziorki 9, 89 – 620 Chojnice
tel. kontakt.: 664 623 358 lub 696 730 425
http: www.kolopszczelarzychojnice.blox.pl, e-mail: kolo_pszczelarzy_chojnice@gazeta.pl

Prezes: Tadeusz Stelmaszyk

46. Stowarzyszenie Obywatelskie “Projekt Chojnicka Samorządność”
data rejestracji: 7.05.2015 r., Nr KRS: 0000548695
ul. Rzepakowa 10/21, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 608 577 688
http: www.facebook.com/pchschojnice, e-mail: pchs.chojnice@wp.pl

Prezes: Kornelia Żywicka  

47. Chrześcijański Ruch Samorządowy Regionu Chojnickiego
data rejestracji: 30.12.2013 r., Nr w RSP: 40
ul. Jana Pawła II 14/34, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 600 991 550 , e-mail: armilka@tlen.pl

Przedstawiciel: Andrzej Mielke

48. Związek Emerytów I Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
Koło nr 11 w Chojnicach
data rejestracji: 1995 r. , Nr KRS: 0000159843
ul. Gdańska 51, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 726 115 933

Prezes: Stanisław Brzeziński

49. Stowarzyszenie Edukacja i Wychowanie dla Pokoleń
data rejestracji: 25.06.2014 r., Nr w KRS: 0000514534
ul. San Carlos 9, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 602 600 307

Prezes: Marcin Garus

50. Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych Metalowiec
data rejestracji: 30.05.2014, Nr KRS: 0000511594
ul. Kościerska 11a, 89 – 600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Młodzieżowa 35 /I piętro – za filią biblioteki/, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 531 403 050
http: www.metalowiec-chojnice.pl, e-mail: metalowiec@metalowiec-chojnice.pl

Prezes: Ryszard Starzyński

 

 

FUNDACJE

1. Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej
data rejestracji: 18.02.1993 r., Nr KRS: 0000077694
ul. Dworcowa 1, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 4940, 604 253 728

Prezes: Czesław Wodzikowski

2. Fundacja Palium
data rejestracji: 15.09.2005 r. , Nr KRS: 0000241457
ul. Stary Rynek 2, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 7298, http: www.fundacjapalium.pl, e-mail: fundacjapalium@chojnice.pl

Prezes: Barbara Bonna

3. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej
data rejestracji: 11.09.2007 r., Nr KRS: 0000288269
ul. Wysoka 3, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 608 287 831, http: www.fundacja.pomorskie.info,   e-mail: frzchicz@gmail.com  

Prezes: Michał Karpiak

5. Fundacja Inicjatyw Obywatelskich im. Marcina Fuhrmanna
data rejestracji: 4.09.2008 r. , Nr KRS: 0000311811
ul. Bytowska 126, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 608 889 126

Prezes: Mariusz Brunka

 

 

STOWARZYSZENIA SPORTOWE

1. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Roweru „Cyklista”
Data rejestracji: 18.10.2001 r., Nr KRS: 0000048189
ul. Plac Piastowski 28, 89 – 600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 3/26, 89 – 600 Chojnice
 tel. kontakt.: 600 356 772, e-mail: chtmr@op.pl

Prezes: Andrzej Beger

2. Chojnicki Klub Sportowy „Kolejarz” – org. poż. publ.
data rejestracji: 22.11.2004 r. , Nr KRS: 0000221921
ul. Lichnowska 1, 89-620 Chojnice
tel. kontakt.: 606 579 570 ,
http: www.kolejarzchojnice.futbolowo.pl, e-mail: kolejarz.chojnice@pomorski-zpn.pl

Prezes: Krzysztof Dziadczyk

3. Red Devils Futsal Club
data rejestracji: 30.12.2003 r., Nr w RSP: 32
ul.  H. Wagnera 1, 89 600 Chojnice
tel. kontakt.: 509 622 168 lub 602 461 061
http: www.red-devils.pl, e-mail: marcin@red-devils.pl

Prezes: Jakub Kiedrowski

4. Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice
Data rejestracji: 12.12.2007 r., Nr w RSP: 43
ul. Okrzei 1, 89 – 600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 14/34, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 600 991 550, http: www.gruchalateam.pl, e-mail: armilka@tlen.pl

Prezes: Andrzej Mielke

5. Klub Sportowy „OSIR”
data rejestracji: 16.01.2007 r., Nr KRS: 0000271703
ul. pl. Niepodległości 6, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.:  515 218 860, 691 711 808, e-mail: ksosirchoj@op.pl

Prezes: Bogdan Czapiewski  

7. Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930” Chojnice
data rejestracji: 2007 r. , Nr KRS: 0000283287
ul. Mickiewicza 12, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 50 01
http: www.mkschojniczanka.pl, e-mail: sekretariat@mkschojniczanka.pl

Prezes: Maciej Polasik

8. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział 0297 Chojnice
data rejestracji: 31.10.2011 r., Nr KRS: 0000400688
Nieżychowice działka nr 153/12, 89 – 620 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Angowicka 11, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 889 868 240 ,
http: www.pzhgp-chojnice.mojegolebie.pl, e-mail: tomasz1990chojnice@wp.pl

Prezes: Edmund Wera

9. Wojskowy Klub Sportowy „Chojnice”
data rejestracji: 06.03.1998 r. , Nr KRS: 0000083612
ul. Sukienników 13, 89 – 600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Wysoka 3/p. 211, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 3405 lub 692 814 396, e-mail: tomowczarski@poczta.onet.pl

Prezes: Ryszard Ciesielski

10. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku KOŁO Nr 129
data rejestracji: 1960 r.
ul. Mickiewicza 12A, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 3095 lub 692 821 373 lub 697 697677

Prezes: Wiesław Kłosowski

11. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Chojnicach
data rejestracji: grudzień 1992 r., Nr KRS: 0000110829
Krojanty Dwór ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7, 89 – 620 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Obrońców Chojnic 9/2, 89 – 600 Chojnice /Marcin Synak/
tel. kontakt.: Tomasz Winiecki (prezes): 52 398 5656 lub 52 398 5657 lub 604 979 219;
                     Marcin Synak (sekretarz): 781 553 785
e-mail: Tomasz Winiecki: klinika@krojanty.com.pl lub marcinsynak12@wp.pl

Prezes: Tomasz Winiecki

12. Bractwo Strzeleckie im. Józefa Klemensa Piłsudskiego w Chojnicach
data rejestracji: 5.11.2008 r., Nr w RSP: 58
ul. Widokowa 64, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 790 579 380 , e-mail: gorapiotr@wp.pl

Prezes: Mariusz Moga

13. Ludowy Klub Sportowy Charzykowy
data rejestracji: 14.09.2004 r., Nr KRS: 0000216519
ul. Rybacka 8 89-606 Charzykowy
tel. kontakt.: 668 445 153, http: www.lks.charzykowy.pl,  e-mail: lks@charzykowy.pl,

Prezes: Ireneusz Klunder

14. Chojnicki Klub Żeglarski
data rejestracji: 8.02.2005 r., Nr KRS: 000028038
ul. Rybacka 1, 89 – 6006 Charzykowy
tel. kontakt.: 52 398 81 20, http: www.chkz.pl,  e-mail: biuro@chkz.pl

Komandor: Krzysztof Pestka

15. Chojnicki Klub Kyokushin Karate
Data rejestracji: 8.02.2006 r., Nr w RSP: 35
ul. Szpitalna 3, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 602  651 188, http: www.karatechojnice.pl, e-mail: kyu1@o2.pl

Prezes: Adam Janikowski

16. Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO
data rejestracji: 24.11.2010 r., Nr w RSP: 56
ul. Ceynowy 8/5, 89 – 60 Chojnice
tel. kontakt. 501 399 629, http: www.aikido.chojnice.pl,  e-mail: aikido@chojnice.pl

Prezes: Maciej Gostomski

17. Klub Biegacza „FLORIAN”
data rejestracji: 10.02.2011 r. , Nr w RSP: 58
ul. Lichnowska 1, 89 – 620 Chojnice
tel. kontakt.: 602 867 585 , e-mail: florianchojnice@wp.pl

Prezes: Andrzej Górnowicz

18. Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER”
data rejestracji: 21.04.2010 r., Nr w RSP: 54
ul. Młyńska 18, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 602 115 543,e-mail: marek@hackert.pl

Prezes: Marek Hackert

19. Stowarzyszenie „Klub Motocyklowy AUROCHS”
data rejestracji: 28.03.2013 r.,  Nr KRS: 0000456646
ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7, Krojanty, 89 – 620 Chojnice
tel. kontakt.: 602 528 763 ,  http: www.aurochs.pl, e-mail: aurochs.chojnice@gmail.com

Prezes: Rafał Winiecki

20. Klub Sportowy „Basket – Transfer” z siedzibą w Chojnicach
data rejestracji: 1.10.2010 r.
Nr w RSP: 55, , ul. Jarzębinowa 29, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 501 166 531,
http: www.baskettransfer.com.pl, e-mail: tomek@baskettransfer.com.pl

Prezes: Aleksandra Briegmann

 

 

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

1. Uczniowski Klub Sportowy „Rugby TUR Chojnice” przy Technikum im. Stefana Bieszka
data rejestracji: 6.06.2003 r. , Nr w RSP: 29
ul. Wysoka 3, p. 211, 89 – 600 Chojnice
 tel. kontakt.: 694 417 732, http: www.rugby-chojnice.pl, e-mail: rugbydar@wp.pl

Prezes: Dariusz Zmuda Trzebiatowski

2. Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” przy Zespole Szkół w Chojnicach
data rejestracji: 6.06.2002 r., Nr w RSP: 26
ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 602 477 131

Prezes: Jarosław Wróblewski

3. Uczniowski Klub Sportowy „KET” przy Chojnickim Klubie Żeglarskim
data rejestracji: 3.03. 2003 r., Nr W RSP: 28
ul. Rybacka 1, 89 – 606 Charzykowy
tel. kontakt.: 52 398 81 20, http: www.chkz.pl, e-mail: biuro@chkz.pl

Prezes: Jadwiga Pestka
 
4. Uczniowski Klub Sportowy „Mestwin” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski”
data rejestracji: 19.10.199 r., Nr  w RSP: 9
ul. Kościerska 11, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 604 185 316 , e-mail: mestwin@zsp1.chojnice.pl

Prezes: Wojciech Rydzkowski

5. Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice
data rejestracji: 06.11.2000, Nr KRS: 0000348221
ul. Młodzieżowa 44, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 694 408 139, http: www.osemkachojnice.wordpress.com,

Prezes: Marzenna Osowicka

6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate „SHOTOKAN”
data rejestracji: 2001
ul. Żeromskiego 36, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 606 257 225, e-mail: poczta@wsikarate.pl

7. Uczniowski Klub Sportowy „Bokser” Chojnice
data rejestracji: 10.04.2013 r. , Nr w RSP: 34
ul. Młodzieżowa 44, 89 – 600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Igielska 6/5, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 502 675 136 , e-mail: alicecooper@wp.pl

Prezes: Alicja Plata

 

 

STOWARZYSZENIA KULTURALNE

1. Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”
data rejestracji: 17.02.2013 r., Nr KRS: 0000151940
ul. Świętopełka 10, 89-600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Wysoka 3 p. 210 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 602 332 578, e-mail: albrzozowa@wp.pl

Przewodniczący: Bogdan Kuffel

2. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby”
data rejestracji:24.02..1996 r., Nr KRS: 0000045942
ul. Igielska 8, 89 – 600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Igielska 6/4, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 608 391 527, http: www.kaszuby.chce.pl, e-mail: kaszuby_chce@poczta.onet.pl

Prezes: Włodzimierz Łangowski

3. Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Kaszëbe”
data rejestracji: 30.05.2012 r. , Nr KRS: 0000137698
ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Sienkiewicza 29, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 600 535 758

Prezes: Maria Wróblewska

4. Stowarzyszenie „LekTURa” – org. poż. publ.
data rejestracji: 30.03.2005 r. , Nr KRS: 0000231285
ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 28 07, e-mail: lektura.ch@op.pl

Prezes: Weronika Sadowska

6. Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
im. Filomatów Chojnickich
data rejestracji: 17.07.2001 r., Nr KRS: 0000027656
ul. Nowe Miasto 4-6, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 5017, http: www.zs-chojnice.pl

Prezes: Bogdan Kuffel

7. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum H – E w Chojnicach
rok rejestracji: 26.06.2001, Nr KRS: 0000022739
ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 43 92,
http: www.chojnicemuzeum.pl, e-mail: muzeum@chojnicemuzeum.pl

Prezes: Andrzej Gąsiorowski  

8. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach
data rejestracji: 30.01.2002 r. , Nr KRS: 0000086104
ul. Wysoka 3 p. 210, 89-600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Brzoskwiniowa 14, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 608 264 375,
http: www.kaszubi.pl/o/chojnice, e-mail: janina.kosiedowska@op.pl

Prezes: Janina Kosiedowska

9. Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
data rejestracji: 07.12.2004 r., Nr KRS: 0000223335
ul. Podmurna 15, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 52 397 43 92, e-mail: chtpn.kontakt@gmail.com

Prezes: Kazimierz Jaruszewski

10. Stowarzyszenie Muzyczne „CANTABILE”
data rejestracji: 13.05. 2007 r., Nr KRS: 0000281309
ul. Aleja Matki Boskiej Fatimskiej 21, 89 – 600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Staszica 25, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 606 382 904 , e-mail: stow.cantabile@wp.pl

Prezes: Jarosław Czaplewski
 
11. Stowarzyszenie „Symbioza Kultur”
data rejestracji: 24.04.2012 , Nr KRS: 0000418997
ul. Żwirki i Wigury 33/18, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 660 718 398 , http: www.symbiozakultur.pl, e-mail: genka@symbiozakultur.pl

Prezes: Eugenia Majewska

12. Stowarzyszenie „Miłośnicy Kultury Kaszubskiej”
data rejestracji: 31.10.2013 r.
ul. Lelewela 12, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 692 181 099 , e-mail: irek.partyka@gmail.com

Prezes: Ireneusz Partyka

13. Stowarzyszenie „Dworek Polski”
data rejestracji: 2.07.2013 r., Nr KRS: 0000468265
ul. Swarożyca 1, 89 – 600 Chojnice
Adres korespondencyjny: ul. Przybosia 41, 89-600 Chojnice
tel. kontakt.: 791 507 169, http: www.dworek-polski.pl, e-mail: anna.piekarska@autograf.pl

Prezes: Anna Piekarska

14. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej Dzieci i Młodzieży „Młody Muzyk”
data rejestracji: 30.04.2013 r., Nr KRS: 0000459623
ul. Grunwaldzka 6, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 604 551 536 , e-mail: stow.sm@wp.pl

Prezes: Wojciech Daszkowski

15. Stowarzyszenie Przyjaciele Tańca „Pierwszy Krok” w Chojnicach
data rejestracji: 8.01.2014 r., Nr KRS: 0000493161
ul. Grunwaldzka 1A, 89 – 600 Chojnice
tel. kontakt.: 792 868 068, e-mail: dance_chojnice@wp.pl

Prezes: Jacek Czapiewski

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:22006
Treść wprowadził(a): Czarnowski Grzegorz, 2015-12-08 09:56:58
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-12-08 09:55:56