Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia
załatwia sprawy obywateli:

 

1. awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;

2. refundacja kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych;

3. rozpatrywanie wniosków o udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

4. refundacja kosztów dowożenie uczniów do szkół;

5. dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół;

6. konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół, gimnazjów;

7. rejestr szkół, gimnazjów i przedszkoli;

8. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu w zlikwidowanych placówkach;

9. wydawanie kopii dokumentów o wysokościach dochodów pracownikom ze zlikwidowanych placówek potrzebnych do naliczania kapitału początkowego;

10. rozpatrywanie skarg i wniosków;

 

PLIKI DO POBRANIA