Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wybory uzupełniające 10.12.2017


Komunikat Komisarza Wyborczego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego

Protokół z wyborów

Protokół wyników głosowania w obwodzie

Zestawienie wyników głosowania w okręgu

Harmonogram dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach w dniach 09-10 grudnia 2017 r.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o dodatkowym naborze kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o numerach i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej o losowaniu numerów list kandydatów

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach - skład Komisji

Postanowienie nr 21/2017 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach - skład Komisji

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach

Wzory dokumentów dla komitetów wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o granicach okregu wyborczego

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 371 § 3 w zwiqzku z art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr z 2017 r. poz.15), podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupelniających do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym Nr 10 ZARZJĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym Nr 10

Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU z dnia 20 września 2017 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatow na członkow Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach zarządzonych na dzień 10 grudnia 2017 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU z dniai 20 września 2017 r. w sprawie rniejsca i czasu przyjrnowania zawiadornień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach zarządzonych na dzień 10 grudnia 2017 r.

Komunikat w sprawie uzupełnienia składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnicach