Urząd Miejski w Chojnicach

Informacje o sesjach

Transmisja sesji Rady Miejskiej

Interpelacje i zapytania radnych

Komisje Rady Miejskiej

Kompetencje Rady Miejskiej

Okręgi Wyborcze

Protokoły obrad Rady Miejskiej

Skład Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej


 

 


Dyżury radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach Antoni Szlanga pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 1000 do 1200 w Urzędzie Miejskim – pok. 406.

 

Radni z Klubu Radnych "Program 2023" pełnią dyżur w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 1500 do 1600 w Urzędzie Miejskim – pok. 406.

 

Radni z Klubu Radnych "Komitet Obywatelski" pełnią dyżur w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500 do 1600 w Urzędzie Miejskim – pok. 406.

 

Radni z Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"  pełnią dyżur w każdy wtorek w godzinach od 1600 do 1700 w biurze poselskim pana Aleksandra Mrówczyńskiego przy ul. Sukienników 5.

______________________________________