Urząd Miejski w Chojnicach

Informacje o sesjach

Transmisja sesji Rady Miejskiej

Interpelacje i zapytania radnych

Komisje Rady Miejskiej

Kompetencje Rady Miejskiej

Okręgi Wyborcze

Protokoły obrad Rady Miejskiej

Skład Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Inne akty Rady Miejskiej
 

 


Dyżury radnych

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach lub wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 1430 do 1530 w Urzędzie Miejskim – pok. 406.

______________________________________