Urząd Miejski w Chojnicach

Lista Spółek Prawa Handlowego:

 

Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Huberta Wagnera 1
tel. 52 396 64 44
e-mail: biuro@centrumpark.eu
www: centrumpark.eu

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

 

Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul.Mickiewicza 12a
tel. 52 397 91 16
e-mail: biuro@tbs.chojnice.pl
www: tbs.chojnice.pl

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

 

InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku

80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21
tel. 720 810 939
e-mail: innobaltica@innobaltica.pl
www: systemfala.pl/innobaltica

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp z o.o. w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53
tel. 52 397 65 11, 52 397 65 12
fax. 52 397 35 66
e-mail: mzk@mzkchojnice.pl
www: mzkchojnice.pl

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

 

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach

89-600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. 52 397 41 76, 52 397 09 76
fax. 52 397 00 01
e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl
www: wodociagi.chojnice.pl

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

 

Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 4
tel. 52 397 05 97, 52 397 36 75
e-mail: promocja@chojnice.pl
www: promocja.chojnice.pl

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Bankowa 13
tel. 52 397 24 28, 52 397 50 09
e-mail: sekretariat@zgm.chojnice.pl
www: zgmchojnice.pl

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze

89-600 Chojnice, Nowy Dwór 35
tel. 52 398 78 46, 52 335 50 62
fax. 52 335 50 61
e-mail: sekretariat@zzonowydwor.pl
www: zzonowydwor.pl