Urząd Miejski w Chojnicach

 

Złożone wnioski na 2022 r.:

 

W 2022 roku zostały złożone następujące wnioski w ramach tzw. małych grantów:
 

wykaz złożonych wniosków – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

1. Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA – zadanie pn. „Miejski Konkurs Plastyczny – Niebo Titiusa”


treść komunikatu

złożona oferta

ocena celowości

formularz uwag

 

2. Fundacja „Szarża Pod Krojantami” – zadanie pn.: „Krojanty 2022. Szarżą przez historię do współczesności”


treść komunikatu

złożona oferta

ocena celowości

formularz uwag