Urząd Miejski w Chojnicach

Złożone wnioski na 2023 r.:

 

W 2023 roku zostały złożone następujące wnioski w ramach tzw. małych grantów:
 

wykaz złożonych wniosków – ekologia

 

 

1. Stowarzyszenie Chojnicki Alarm Dla Klimatu – zadanie pn. „Z edukacją ekologiczną dla mieszkańców Chojnic”


treść komunikatu

złożona oferta

ocena celowości

formularz uwag