Urząd Miejski w Chojnicach

 

Zawiadomienia - Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Chojnice

 

Komunikaty

Poniżej publikowane są zawiadomienia o czynnościach związanych z aktualizacją i weryfikacją gminnej ewidencji zabytków: o zamiarach włączenia do zbioru nowej karty adresowej zabytku, wyłączania, wykonania nowej karty adresowej w związku ze zmianą danych, a następnie o dokonaniu powyższych włączeń, wyłączeń i zmian.

Odpowiednio do powyższych komunikatów aktualizowany jest tabelaryczny wykaz gminnej ewidencji zabytków.

Podstawa prawna: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt. 3 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840) oraz §15 ust. 1, 3, 4, §16 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 56).

 

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Chojnice 2023

 

20.10.2023 r.

 

Zawiadomienie ul. Ceynowy 2 o włączeniu karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków

 

Zawiadomienie ul. Ceynowy 4 o włączeniu karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków

 


21.10.2022 r.

 

Zawiadomienie ul. Ogrodowa 14 o wyłączeniu karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków

 

Zawiadomienie ul. Szewska 3 o włączeniu karty adresowej do gminnej ewidencji zabytków

 

Zawiadomienie Witacze o włączeniu karty adresowej do gminnej ewidencji zabytków