Urząd Miejski w Chojnicach

ogłoszenia ze strony miastochojnice.pl

 

 

 

 

10.05.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 698/34; 698/52; 698/56; 699/44 obręb 0001
Chojnice, gmina m. Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


29.04.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozwój działalności TEMIS dzięki implementacji nowatorskiej technologii i wprowadzeniu nowego produktu”
oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


28.04.2022

 

INFORMACJA

 

Urząd Miejski w Chojnicach informuje, iż w dniu 26.04.2022 r. otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach
ocenę obszarową jakości wody do spożycia na terenie miasta Chojnice za 2021 r. Stwierdzono, iż około 37 317 stałych mieszkańców miasta Chojnice (100%)
korzysta z wody z urządzeń wodociągowych nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach.
Jakość wody w urządzeniach wodociągowych jest przydatna do spożycia, nie jest dezynfekowana.

 


31.03.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

 

treść obwieszczenia

 


28.03.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody Pomorskiego dotyczące inwestycji drogowej pn.: "Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice".

 

treść obwieszczenia

 


21.03.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa pomorskiego.

 

treść obwieszczenia

 

 


15.03.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice.

 

treść obwieszczenia

pismo przewodnie

 


OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew.
698/34; 698/52; 698/56; 699/44 obręb 0001 Chojnice, gmina m. Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie”.

 

treść obwieszczenia

 


28.02.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o.

 

treść obwieszczenia

 


24.02.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030

 

treść ogłoszenia

załącznik nr 1 - Strategia rozwoju miasta Chojnice do roku 2030

formularz uwag

 


23.02.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Organizacja i prowadzenie punktu zbiórki katalizatorów w m. Chojnice, na dz. ewid. nr 2044/2, obręb ewidencyjny Chojnice”.

 

treść obwieszczenia

załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 


01.02.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. na działce nr 198/7 przy ulicy Podlesie w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


27.01.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Organizacja i prowadzenia punktu zbiórki katalizatorów”
oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


21.01.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

treść obwieszczenia

 


29.11.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

treść obwieszczenia

 


18.11.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozwój działalności „TEMIS” dzięki implementacji nowatorskiej
technologii i wprowadzeniu nowego produktu" oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:
Firmy „TEMIS” Marek Skajewski, ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice.

 

treść obwieszczenia

 


29.10.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Chojnice, realizowanego na działce o nr ew. 4294, obręb ew. 220201_1.0001 Chojnice”.

 

treść obwieszczenia

załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 


22.10.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski zawiadamia,
że na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., wydał dnia 21 października 2021 r. decyzję nr WIIII.
746.1.31.2021.EW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
„Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowych SN, kontenerowej stacji
transformatorowej oraz linii kablowych nn w celu zasilenia w energię elektryczną
punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, oświetlenia parkingu dworca
oraz budynku usługowego – dworzec kolejowy” na działce nr 660/47 obręb 0001
Chojnice, na terenie zamkniętym.

 

treść obwieszczenia

 


20.10.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.:
„Modernizacja kompostowni w Chojnicach, Gmina Miejska Chojnice, powiat chojnicki”.

 

treść zawiadomienia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

postanowienie

 


18.10.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


09.09.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się stronom postępowania
z zebranym materiałem dowodowym, dotyczącym prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Chojnice realizowanego na działce o nr ew. 4294, obręb ew. 220201_1.0001 Chojnice”,

 

treść obwieszczenia

 


 

12.08.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowych SN,
kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych nn w celu zasilenia w energię elektryczną
punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, oświetlenia parkingu dworca
oraz budynku usługowego – dworzec kolejowy” na działce nr 660/47 obręb 0001
Chojnice, na terenie zamkniętym.

 

treść obwieszczenia

 


12.08.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
"Rozbudowie drogi powiatowej nr 2656G – ul. Wicka Rogali w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 

treść obwieszczenia

 

 


06.08.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
pn: "Budowa nowej instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
przez ich termiczne przekształcanie z wytwarzaniem energii w
kogeneracji przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach przy ul. Leśnej 10”

 

treść obwieszczenia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - charakterystyka

 


28.07.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


15.07.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Gminy Miejskiej Chojnice,
wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja
budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”.

 

treść obwieszczenia

 


05.07.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa drogi do Igieł –ul. Igielska i Igły w Chojnicach”

 

treść obwieszczenia

treść decyzji

 


14.06.2021 r.

 

OGŁOSZENIE


Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ogłasza i ustala następujący sposób i warunki postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko: Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

 

treść ogłoszenia

zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

wyniki I etapu naboru

wyniki II etapu naboru

 


11.06.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wszczęciu postępowania administracyjnego
w celu ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Modernizacji kompostowni w Chojnicach, Gmina Miejska Chojnice, powiat chojnicki”,
realizowanego na terenie działki nr 339/9 w obrębie ewidencyjnym Chojnice.

 

treść zawiadomienia

 


09.06.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
możliwości zapoznania się stronom postępowania z zebranym materiałem dowodowym,
dotyczącym prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej instalacji do unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych przez ich termiczne przekształcanie z wytwarzaniem energii w
kogeneracji przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach przy ul. Leśnej 10”

 

treść obwieszczenia

 


01.06.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
wniosku: Celsium serwis sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej,

 

treść obwieszczenia

 


28.05.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Chojnicach
ogłasza sposób i warunki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Chojnicach.

 

treść ogłoszenia

wyniki I etapu naboru

 


27.05.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


07.05.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:
Zbigniewa Fesnak Skup i sprzedaż surowców wtórnych
ul. Drzymały 18, 89-600 Chojnice

 

treść obwieszczenia

 


 

28.04.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się
 stronom postępowania z zebranym materiałem dowodowym, dotyczącym prowadzonego postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowie drogi do Igieł – ul. Igielska i Igły w Chojnicach”

 

treść obwieszczenia

 


01.04.2021

 

KOMUNIKAT

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania
administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku 
Szpitala Specjalistycznego im. K. J. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
z dnia 05.03.2021 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 08.03.2021 roku)

 

treść obwieszczenia

 


24.03.2021

 

KOMUNIKAT

 

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z dniem 25 marca 2021 roku

wstęp interesantów do Urzędu Miejskiego w Chojnicach odbywa się według następujących zasad:  

 

Treść komunikatu

 


24.03.2021

 

KOMUNIKAT

 

      Burmistrz Miasta Chojnice informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od dnia 25 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku

kasa w Urzędzie Miejskim w Chojnicach będzie nieczynna.

Wszelkie płatności i należności publicznoprawne regulować należy w formie bezgotówkowej,

tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na rachunek bankowy.

 

Treść komunikatu

 

 


05.03.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnice

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku,
dotyczącego prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi do Igieł – ul. Igielska i Igły w Chojnicach”

 

treść obwieszczenia

 


01.02.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

„Utrzymanie porządku i czystości mienia komunalnego”

 

treść ogłoszenia

 


12.01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

 

treść ogłoszenia

 


 

11.01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
na utrzymanie porządku i czystości mienia komunalnego

 

treść ogłoszenia

 


 

14.12.2020

OBWIESZCZENIE

Wojewody Pomorskiego

informuje, że na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszczęto postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
"Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach"
w zakresie rozbudowy istniejącego przejścia pod torami na działce nr 660/47 odręb 0001 w Chojnicach,
na terenie zamkniętym.

 

treść obwieszczenia

 


 

02.10.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Chojnice

o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa - parku maszynowego w Zakladzie Budowy Maszyn "ZREMB CHOJNICE"
Społka Akcyjna na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 5271, zlokalizowanej
przy ulicy Przemyslowej 15 w Chojnicach

 

Treść obwieszczenia

 


 

31.08.2020 r.

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY CHOJNICKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

treść obwieszczenia

 


25.08.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się
z zebranym materiałem dowodowym, dotyczącym prowadzonego postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
"Rozbudowa - parku maszynowego w Zakładzie Budowy Maszyn "ZREMB CHOJNICE"
Spółka Akcyjna na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 5271, zlokalizowanej przy
ulicy Przemysłowej 15 w Chojnicach" i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów
przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

treść obwieszczenia

 


 

14.07.2020 r.

 

KOMUNIKAT

 

Zarządu Województwa Pomorskiego

 

Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy
Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje
spalanie paliw.

 

treść komunikatu

 


 

13.07.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

podaje do publicznej wiadomości informację o
wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie
dostępnym wykazie danych wniosku Zakładu Budowy Maszyn "Zremb-Chojnice"
Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice

 

treść obwieszczenia

 


 

09.07.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Powszechny Spis Rolny 2020.
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. odbędzie się
Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

 

Powszechny Spis Rolny 2020

 


 

07.07.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice

 

ogłasza listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2020” z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia  na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r.

 

lista laureatów

 


 

29.06.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


 

18.06.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego budynku cukierni
i piekarni na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 696/103, 696/105,
696/106 i 696/16 zlokalizowanymi przy ul. Grunowo 80 w Chojnicach”.

 

treść obwieszczenia

 


 

17.06.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku informuje społeczeństwo
o wydaniu decyzji nr SKO.460.13.2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie dotyczącej
ustalenia na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniego
obejścia drogowego miasta Chojnice".

 

treść obwieszczenia

 


 

15.06.2020 r.

 

KOMUNIKAT

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego
podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r.

 

treść komunikatu

 


 

10.06.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody pomorskiego w sprawie "Utworzenia transportowych węzłów integracyjnych
wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego
na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (zadanie I),
w zakresie rozbudowy i przebudowy bezkolizyjnego przejścia podziemnego dla pieszych
w kierunku projektowanego dworca autobusowego od strony ul. Nad Dworcem,
wraz z budową dwóch wind", na działce ewidencyjnej nr 660/47 odręb 0001 Chojnice
w m. Chojnice, na terenie zamkniętym.

 

treść obwieszczenia

 


 

20.05.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na "Budowie ciągu pieszo-rowerowego
na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Subisława
do skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Tucholską w Chojnicach
wraz z niezbędną infrastrukturą",


w ramach zadania pn.:
"Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej, budowa dworca
autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w ramach projektu - Utworzenie
transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi
i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - 
Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego".

 

treść obwieszczenia

 


 

08.05.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się stronom postępowania
z zebranym materiałem dowodowym, dotyczącym prowadzonego postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
"Rozbudowa istniejącego budynku cukierni i piekarni na działkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 696/103, 696/105, 696/106 i 696/16
 zlokalizowanymi przy ul. Grunowo 80 w Chojnicach".

 

treść obwieszczenia

 


 

10.04.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

treść obwieszczenia

 


 

10.04.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej

 

treść obwieszczenia

 


 

01.04.2020 r.

 

KOMUNIKAT

 

W Związku z całkowitym zamknięciem Urzędu Miejskiego w Chojnicach dla interesantów,
Wydział Spraw Obywatelskich będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu
przyjmował interesantów w sprawach, w których kontakt osobisty jest nieodzowny:

- zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
(tel. 52-397-18.00 wew. 47)

- odbiór dowodu osobistego (utrata)
(tel. 52-397-18-00 wew. 31)

- wymeldowanie
(tel. 52-397-18-00 wew. 32)

 


 

03.03.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie
dostępnym wykazie danych wniosku nt. Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego
"Bagietka" Sp. z o.o.

 

treść obwieszczenia

 


 

25.02.2020 r.

 

INFORMACJA

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
„Utrzymanie porządku i czystości mienia komunalnego”

 

treść ogłoszenia

 


 

21.02.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

 

treść obwieszczenia

 


 

06.02.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody Pomorskiego


w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
na terenie województwa pomorskiego w okresie od 3 lutego do kwietnia 2020 r.
zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 r.

 

treść obwieszczenia

 


 

31.01.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
na utrzymanie porządku i czystości mienia komunalnego

 

treść ogłoszenia

 


 

29.11.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice
KM.6220.1.2017
Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wniesieniu
w dniu 26.11.2019r. odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Chojnice znak KM.6220.1.2017
z dnia 12.11.2019r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
pn. :”Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”

 

treść obwieszczenia

 


 

13.11.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice
KM.6220.1.2017
Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu
decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.:
"Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice".

 

treść obwieszczenia

 


 

09.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice  
KM.6220.1.2017
Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości o możliwości zapoznania się
stronom postępowania z zebranym materiałem dowodowym, dotyczącym prowadzonego postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
”Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”

realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

 

treść obwieszczenia

 


 

04.09.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice  
KM.6220.1.2017
o przedłużeniu przeprowadzenia  konsultacji społecznych
w ramach oceny oddziaływania na środowisko

 

treść obwieszczenia

 


 

26.08.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. :”Budowa zachodniego obejścia
drogowego miasta Chojnice” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

 

treść obwieszczenia

 


 

30.07.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia
poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
Starostwa Powiatowego w Chojnicach,  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

treść obwieszczenia

 


 

30.07.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości
informację o możliwości zapoznania się stronom postępowania z zebranym materiałem dowodowym,
dotyczącym prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. :”Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”
realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

 

treść obwieszczenia

 


 

24.07.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek Enea Operator Sp. z o.o.
o "budowie linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działki nr 660/47 odręb Chojnice,
na terenie zamkniętym".

 

treść obwieszczenia

 


 

15.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie
wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn.
„Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”
w zakresie lokalizacji przepustów umożliwiających przemieszczanie się płazów.

 

​treść ogłoszenia

 


 

27.05.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez
umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy Miejskiej Chojnice,
Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

treść zawiadomienia

 


 

27.05.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez
umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy Miejskiej Chojnice,
Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

treść zawiadomienia

 


 

23.04.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie
wydania postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską
w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zachodniego
obejścia drogowego miasta Chojnice".

 

treść zawiadomienia

 


 

05.04.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku odnośnie
realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniego obejścia
drogowego miasta Chojnice"

 

treść zawiadomienia

 


 

05.04.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie
zmiany stanu wody na gruncie i kierunku odpłytu wody opadowej
na terenie nieruchomości położonej przy ul. Lichnowskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


 

13.03.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się o wszczęciu  w dniu 11 lutego 2019 r. postępowania
administracyjnego z wniosku Polipol Meble Polska spółka z o. o, sp. k.

 

treść obwieszczenia

 


 

11.02.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu chojnickiego

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 


 

28.01.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez
umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Miasta w Czersku , Starostwa Powiatowego w Chojnicach,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

zawiadomienie BIP - CH.34 burmistrz miasta chojnice

zawiadomienie BIP - CH.35 burmistrz miasta chojnice

zawiadomienie BIP - CH.36 burmistrz miasta chojnice

zawiadomienie BIP - CH.37 burmistrz miasta chojnice

zawiadomienie BIP - CH.40  Daniel Folehr

 


 

21.01.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

 

treść obwieszczenia

 


 

11.01.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia
i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie
nr 31 im. dr Jana Łukowicza w Klosnowie

 

treść obwieszczenia

załącznik do obwieszczenia

 


 

09.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia
poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Miasta w Chojnicach,
Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

treść ogłoszenia

 


 

27.11.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Chojnice
na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.

 

treść ogłoszenia

program ochrony środowiska (pdf, 2631 kb)

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: wyłożenie dokumentu do wglądu publicznego

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" wraz z załącznikem