Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

ogłoszenia ze strony miastochojnice.pl

 

09.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice  
KM.6220.1.2017
Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości o możliwości zapoznania się
stronom postępowania z zebranym materiałem dowodowym, dotyczącym prowadzonego postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
”Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”

realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

treść obwieszczenia

 

04.09.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice  
KM.6220.1.2017
o przedłużeniu przeprowadzenia  konsultacji społecznych
w ramach oceny oddziaływania na środowisko

treść obwieszczenia

 

26.08.2019 r.

OBWIESZCZENIE:

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. :”Budowa zachodniego obejścia
drogowego miasta Chojnice” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

treść obwieszczenia

 

30.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE:

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia
poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
Starostwa Powiatowego w Chojnicach,  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

treść obwieszczenia

 

30.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE:

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości
informację o możliwości zapoznania się stronom postępowania z zebranym materiałem dowodowym,
dotyczącym prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. :”Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”
realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

treść obwieszczenia

 

24.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE:

Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek Enea Operator Sp. z o.o.
o "budowie linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działki nr 660/47 odręb Chojnice,
na terenie zamkniętym".

treść obwieszczenia 

 

15.07.2019 r.

OGŁOSZENIE:

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie
wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn.
„Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”
w zakresie lokalizacji przepustów umożliwiających przemieszczanie się płazów.

​treść ogłoszenia

 

27.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE:

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez
umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy Miejskiej Chojnice,
Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

treść zawiadomienia

 

27.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE:

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez
umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy Miejskiej Chojnice,
Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

treść zawiadomienia

 

23.04.2019 r.

ZAWIADOMIENIE:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie
wydania postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską
w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zachodniego
obejścia drogowego miasta Chojnice".

treść zawiadomienia

 


05.04.2019 r.

ZAWIADOMIENIE:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku odnośnie
realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniego obejścia
drogowego miasta Chojnice"

treść zawiadomienia

 


05.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE:

Zawiadamia się o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie
zmiany stanu wody na gruncie i kierunku odpłytu wody opadowej
na terenie nieruchomości położonej przy ul. Lichnowskiej w Chojnicach.

treść obwieszczenia

 


13.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE:

Zawiadamia się o wszczęciu  w dniu 11 lutego 2019 r. postępowania
administracyjnego z wniosku Polipol Meble Polska spółka z o. o, sp. k.

treść obwieszczenia

 


11.02.2019 r.

OGŁOSZENIE:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu chojnickiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 


28.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE:

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez
umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Miasta w Czersku , Starostwa Powiatowego w Chojnicach,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

zawiadomienie BIP - CH.34 burmistrz miasta chojnice

zawiadomienie BIP - CH.35 burmistrz miasta chojnice

zawiadomienie BIP - CH.36 burmistrz miasta chojnice

zawiadomienie BIP - CH.37 burmistrz miasta chojnice

zawiadomienie BIP - CH.40  Daniel Folehr

 


21.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

treść obwieszczenia

 


11.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia
i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie
nr 31 im. dr Jana Łukowicza w Klosnowie

treść obwieszczenia

załącznik do obwieszczenia

 


09.01.2019 r.

OGŁOSZENIE

zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia
poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Miasta w Chojnicach,
Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

treść ogłoszenia


 

27.11.2018 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Chojnice
na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.

 

treść ogłoszenia

program ochrony środowiska (pdf, 2631 kb)

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: wyłożenie dokumentu do wglądu publicznego

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" wraz z załącznikem


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1518
Treść wprowadził(a): Wysocki Grzegorz, 2019-10-09 15:07:51
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-09-04 14:42:30