Urząd Miejski w Chojnicach

ogłoszenia ze strony miastochojnice.pl

 

 

 

 

13.06.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.10.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 1904/1, 1905/3, 1905/5, 1905/6, 2041/92, 2079, 2080, 2081/8, 2081/10 i 4093, położonych w Chojnicach przy ul. Świętopełka.

 

treść obwieszczenia

 


12.06.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wydaniu decyzji znak PP.6730.29.2024 dla inwestycji polegającej na budowie muru oporowego na działce nr 4245/7 położonej przy ulicy Jana Pawła II w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


10.06.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Chojnice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu ogólnego.

 

treść obwieszczenia

 

załącznik - uchwała Rady Miejskiej

 


03.06.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Sądu Rejonowego w Chojnicach odnośnie zezwolebua Powiatowi Chojnickiemu na złożenie kwoty do depozytu sądowego tytułem zobowiązania Powiatu Chojnickiego w sprawie I Ns 514/23.

 

treść ogłoszenia

 


23.05.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6730.29.2024 dla inwestycji polegającej na budowie muru oporowego na działce nr 4245/7 położonej przy ulicy Jana Pawła II w Chojnicach.  

 

treść obwieszczenia

 


17.05.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wydaniu decyzji znak PP.6733.7.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn – 0,4kV na działkach nr 188/14, nr 188/17, nr 189, nr 190/3, nr 188/19 i nr 190/2 położonych przy ulicy Głogowej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


15.05.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wydaniu decyzji znak PP.6733.9.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie odcinka sieci gazowej na działkach nr 1903/8, nr 1933/1, nr 1933/4, nr 1942, nr 1943/1 i nr 1943/3 przy ulicy Gdańskiej i Subisława w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


15.05.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wydaniu decyzji znak PP.6733.8.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej wraz z budową elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej przy zbiorniku Karolewo w Chojnicach na działkach nr 128/2 i nr 133/60 w rejonie ulicy Bytowskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


15.05.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


13.05.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wydaniu decyzji znak PP.6733.5.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2967 i nr 2968/3 przy ulicy Mastalerza w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


08.05.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Ministra Rozwoju i Technologii odnośnie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” oraz umarzającą postępowanie odwoławcze w zakresie jednego odwołania.

 

treść obwieszczenia

 


08.05.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wszczęciu postępowania znak PP.6733.10.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 1904/1, 1905/3, 1905/5, 1905/6, 2041/92, 2079, 2080, 2081/8, 2081/10 i 4093, położonych w Chojnicach przy ul. Świętopełka.

 

treść obwieszczenia

 


06.05.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wydaniu decyzji znak PP.6733.3.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w postaci jednego odcinka kablowego (podziemnego) linii SN wraz z dwoma stanowiskami słupowymi na działce nr 335/5 w rejonie ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


24.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22.04.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

 

treść obwieszczenia

 


23.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.9.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie odcinka sieci gazowej na działkach nr 1903/8, nr 1933/1, nr 1933/4, nr 1942, nr 1943/1 i nr 1943/3 przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


23.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu .na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


18.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.5.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2967 i nr 2968/3 przy ulicy Mastalerza w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


17.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice Chojnice zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.7.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn – 0,4kV na działkach nr 188/14, nr 188/17, nr 189, nr 190/3, nr 188/19 i nr 190/2 położonych przy ulicy Głogowej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


12.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.8.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej wraz z budową elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej przy zbiorniku Karolewo na działkach nr 128/2 i nr 133/60 położonych przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


12.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wydaniu decyzji znak PP.6733.6.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zadaszonego lodowiska z funkcją obiektu sportowego wielofunkcyjnego na działkach nr 5438, nr 496/78 i nr 496/91 przy ulicy Huberta Wagnera w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


05.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice informuje o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji SKO.450.186.2023 z dnia 25 marca 2024 r. o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 listopada 2023 r. nr PP.6733.26.2021 i umorzeniu postępowania pierwszej instancji w całości.

 

treść obwieszczenia

 


05.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wydaniu decyzji znak PP.6733.20.2023 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr 1026/1, nr 256/7, nr 256/4 i nr 256/1 przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


03.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wszczęciu postępowania znak PP.6733.7.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn – 0,4kV na działkach nr 188/14, nr 188/17, nr 189, nr 190/3, nr 188/19 i nr 190/2 położonych przy ulicy Głogowej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


03.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wszczęciu postępowania znak PP.6733.5.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2967 i nr 2968/3 przy ulicy Mastalerza w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


03.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wszczęciu postępowania znak PP.6733.9.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie odcinka sieci gazowej na działkach nr 1903/8, nr 1933/1, nr 1933/4, nr 1942, nr 1943/1 i nr 1943/3 przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


03.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wszczęciu postępowania znak PP.6733.8.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej wraz z budową elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej przy zbiorniku Karolewo na działkach nr 128/2 i nr 133/60 w rejonie ulicy Bytowskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


02.04.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.3.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w postaci jednego odcinka kablowego (podziemnego) linii SN wraz z dwoma stanowiskami słupowymi na działce nr 335/5 w rejonie ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


28.03.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.6.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zadaszonego lodowiska z funkcją obiektu sportowego wielofunkcyjnego na działkach nr 5438, nr 496/78 i nr 496/91 przy ulicy Huberta Wagnera w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


27.03.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji PP.6733.2.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0017A na działce nr 5436 zlokalizowanej przy ulicy Słowiańskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


27.03.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji PP.6733.1.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn- linii kablowej nn - 0,4kV na działkach nr 4606, nr 4605, nr 2308/13, nr 2308/18, nr 2308/17, nr 2308/15, nr 2305/14 i nr 2308/9 położonych w ulicy Filomatów i ulicy Jana Pawła II w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


20.03.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania znak PP.6733.6.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie zadaszonego lodowiska z funkcją obiektu sportowego wielofunkcyjnego na działkach nr 5438, nr 496/78 i nr 496/91 przy ulicy Huberta Wagnera w Chojnicach.

 

treść ogłoszenia

 


12.03.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
pomiędzy ulicami Igielską i Rzepakową w Chojnicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

treść ogłoszenia

 

projekt uchwały

 

załącznik nr 1 - mapa ul. Rzepakowa

 

prognoza oddziaływania na środowisko

 

ogłoszenie

 


11.03.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji PP.6733.1.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn- linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr 4606, nr 4605, nr 2308/13, nr 2308/18, nr 2308/17, nr 2308/15, nr 2305/14 i nr 2308/9
położonych w ulicy Filomatów i ulicy Jana Pawła II w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


07.03.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji PP.6733.2.2024 w celu ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0017A na działce nr 5436 przy ulicy Słowiańskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


04.03.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Łanowej w Chojnicach oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

treść ogłoszenia

 

projekt planu

 

załącznik graficzny

 

prognoza środowiskowa

 


04.03.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

treść ogłoszenia

 


04.03.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

treść ogłoszenia

 


28.02.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wniesieniu odwołania z dnia 22.02.2024 r. od decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0014B na działce nr 141/3 przy ulicy Meteorologicznej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


27.02.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


19.02.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wniesieniu odwołania z dnia 08.02.2024 r. od decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0014B na działce nr 141/3 przy ulicy Meteorologicznej w Chojnicach.  

 

treść obwieszczenia

 


16.02.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w postaci jednego odcinka kablowego (podziemnego) linii SN
wraz z dwoma stanowiskami słupowymi na działce nr 335/5 w rejonie ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


15.02.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0017A na działce nr 5436 przy ulicy Słowiańskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


07.02.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu w dniu 6 lutego 2024 r. znak: PP.6733.15.2023 decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0014B.

 

treść obwieszczenia

 


07.02.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią.

 

treść ogłoszenia

 

załączniki:

 

uchwała nr LXII/762/24 Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach

 

uzasadnienie Podsumowanie Lichnowska

 

uchwała nr LXII/763/24 Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

 

uzasadnienie Podsumowanie Strzelecka

 


16.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o: wydaniu w dniu 16.01.2024 r. znak: OŚ.6220.12.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej w Chojnicach”, zamieszczeniu w/w decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

treść obwieszczenia

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 


16.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 16.01.2024 r. znak: OŚ.6220.12.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej w Chojnicach”.

 

treść obwieszczenia

 


16.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu decyzji znak PP.6733.18.2023 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4.

 

treść obwieszczenia

 


15.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej  polegającej na:
Budowie ulicy Willowej, Przytorowej i Miętowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału technologicznego.

 

treść obwieszczenia

 


12.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wszczęciu postępowania znak PP.6733.1.2024 w celu ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn-0,4kV.

 

treść obwieszczenia

 


11.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu w dniu 10 stycznia 2024 r. znak: PP.6733.19.2023 decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci średniego ciśnienia.

 

treść obwieszczenia

 


08.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


05.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego.

 

treść obwieszczenia

 


05.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: możliwości zapoznania się z nowym projektem decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu i przyłączy niskiego ciśnienia w ulicy Sportowej, Młodzieżowej i Drzymały w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


04.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: możliwości zapoznania się z nowym projektem decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0014B na działce nr 141/3 przy ulicy Meteorologicznej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


03.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr 1026/1, nr 256/7, nr 256/4 i nr 256/1 przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


22.12.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu w dniu 18.12.2023 r. znak: PP.6733.16.2023 decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

 

treść obwieszczenia

 


21.12.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu w dniu 18.12.2023 r. znak: PP.6730.91.2023 decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu gastronomicznego.

 

treść obwieszczenia

 


20.12.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


14.12.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania: o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej w Chojnicach” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się,|
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


14.12.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak: PP.6733.18.2023
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4.

 

treść obwieszczenia

 


13.12.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak: PP.6733.15.2023
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0014B.

 

treść obwieszczenia

 


11.12.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 11.12.2023 r. znak: OŚ.6220.9.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzeń do poboru wody o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/h dla projektowanego otworu nr 2
na terenie działki nr 5238 obręb 0001 Chojnice” oraz zamieszczeniu w/w decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

treść obwieszczenia

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 


08.12.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu w dniu 08.12.2023 r. znak: PP.6733.13.2023 decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika ,,Karolewo" wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

 

treść obwieszczenia

 


24.11.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


22.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Konsultacje trwają do dnia 30 listopada 2023 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie nadania nazwy ronda

 

- treść ogłoszenia

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- załącznik - mapa

 


17.11.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o:

  • wydaniu w dniu 17.11.2023 r. znak: OŚ.6220.11.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych”.

 

treść obwieszczenia

 


17.11.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o:

  • wydaniu w dniu 17.11.2023 r. znak: OŚ.6220.11.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych”,
  • zamieszczeniu w/w decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

treść obwieszczenia

decyzja

 


15.11.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


14.11.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


08.11.2023 r.

 

INFORMACJA

 

dotycząca sprzedaży węgla w Gminie Miejskiej Chojnice

 

treść informacji

 


06.11.2023 r.

 

INFORMACJA

 

Gmina Miejska w Chojnicach informuje, że w dniu 30 października 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

treść informacji

 


26.10.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania:
o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku: Gminy Miejskiej Chojnice,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, z dnia 22.09.2023 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej w Chojnicach”;
oraz o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

treść obwieszczenia

 


20.10.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania: o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów
funkcjonalnie powiązanych” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


17.10.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 31 im. dr. Jana Łukowicza w Klosnowie ZO Bydgoszcz.

 

treść obwieszczenia

 

załącznik nr 1 - plan polowań

 


13.10.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o:

 

- wydaniu w dniu 13.10.2023 r. znak: OŚ.6220.7.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic Willowej, Przytorowej
i Miętowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego”,

 

- zamieszczeniu w/w decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

treść obwieszczenia

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 


13.10.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o:
wydaniu w dniu 13.10.2023 r. znak: OŚ.6220.7.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa ulic Willowej, Przytorowej i Miętowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego”.

 

treść obwieszczenia

 


11.10.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływania na środowisko.

 

treść ogłoszenia Szczegóły pliku
Nazwa: Wyłożenie 11.10.2023.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-11 12:33:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

załącznik nr 1 - ul. Lichnowska

 

załącznik nr 2 - ul. Strzelecka Szczegóły pliku
Nazwa: Strzelecka.zip
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-11 12:33:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 7.27 MB
Rozszerzenie pliku: zip

 


28.09.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


15.09.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania: o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic Willowej, Przytorowej i Miętowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


12.09.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania:

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych”;

 

o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

treść obwieszczenia

 


11.09.2023 r.

 

APEL

 

Inspekcji Weterynaryjnej do hodowców trzody chlewnej oraz hodowców drobiu

 

 

treść apelu

 


06.09.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej
w Chojnicach i możliwościach zapoznania się z jego treścią.

 

treść ogłoszenia

załącznik nr 1 - Uchwała Rady Miejskiej

załącznik nr 2 - uzasadnienie

 


06.09.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


06.09.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

załącznik - Uchwała Rady Miejskiej

 


06.09.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


28.08.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Miejska w Chojnicach informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. Ministrostwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu
"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

treść ogłoszenia

 


28.08.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


08.08.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Chojnicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pielęgniarka w Żłobku Miejskim w Chojnicach.

 

treść ogłoszenia

 


21.07.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

treść obwieszczenia

 


21.07.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

treść ogłoszenia

 

załącznik nr 1 - Uchwała nr LV/684/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.

 

załącznik nr 2 - Uchwała nr LV/685/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.

 


19.07.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o: wydaniu w dniu 19.07.2023 r. znak: OŚ.6220.4.2023 decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji budynków oraz rozbudowie infrastruktury technicznej
na terenie zakładu produkcyjnego firmy POLIPOL MEBLE POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., zlokalizowanego w Chojnicach przy ul. Zakładowej 1 na działkach nr
695/20, 696/96, 685/24, 660/30, 684/43, 684/59, 696/30, 684/60, 684/62, 685/27, 687/10, 696/98, 684/47 (obręb Chojnice);
 zamieszczeniu w/w decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

treść obwieszczenia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 


19.07.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 19.07.2023 r. znak: OŚ.6220.4.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i modernizacji budynków oraz rozbudowie infrastruktury technicznej na terenie zakładu produkcyjnego
firmy POLIPOL MEBLE POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., zlokalizowanego w Chojnicach przy ul. Zakładowej 1 na działkach nr
695/20, 696/96, 685/24, 660/30, 684/43, 684/59, 696/30, 684/60, 684/62, 685/27, 687/10, 696/98, 684/47 (obręb Chojnice).

 

treść obwieszczenia

 


04.07.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Sądu Rejonowego w Chojnicach odnośnie zezwolenia Powiatowi Chojnickiemu – Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach na złożenie kwoty pieniężnej do depozytu sądowego.
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2022 r., w sprawie I Ns 677/22

 

treść ogłoszenia

 


26.06.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


23.06.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania: o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i modernizacji budynków oraz rozbudowie infrastruktury technicznej na terenie zakładu produkcyjnego
firmy POLIPOL MEBLE POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., zlokalizowanego w Chojnicach przy ul. Zakładowej 1 na działkach nr
695/20, 696/96, 685/24, 660/30, 684/43, 684/59, 696/30, 684/60, 684/62, 685/27, 687/10, 696/98, 684/47 (obręb Chojnice)
oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


22.06.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Sądu Rejonowego w Chojnicach odnośnie zezwolenia Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Oddziałowi Terenowemu w Pruszczu Gdańskim na złożenie kwoty pieniężnej do depozytu sądowego.
Postanowienie z dnia 15 marca 2023 r., w sprawie I Ns 727/22

 

treść ogłoszenia

 


19.06.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu
w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa ulic Willowej, Przytorowej i Miętowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego”;

 

treść obwieszczenia

 


14.06.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

O wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.

 

projekt uchwały

załącznik nr 1 - mapa ul. Kościerska

załącznik nr 2 - prognoza środowiskowa ul. Kościerska

 


06.06.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią.

 

treść ogłoszenia

treść uchwały

uzasadnienie

 


01.06.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Sądu Rejonowego w Chojnicach odnośnie zezwolenia Powiatowi Chojnickiemu – Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach na złożenie kwoty pieniężnej do depozytu sądowego.
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2022 r., w sprawie I Ns 707/22.

 

treść ogłoszenia

 


01.06.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Sądu Rejonowego w Chojnicach odnośnie zezwolenia Powiatowi Chojnickiemu – Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach na złożenie kwoty pieniężnej do depozytu sądowego.
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2022 r., w sprawie I Ns 706/22.

 

treść ogłoszenia

 


24.05.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Sądu Rejonowego w Chojnicach odnośnie zezwolenia Powiatowi Chojnickiemu – Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach na złożenie kwoty pieniężnej do depozytu sądowego.
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2022 r., w sprawie I Ns 710/22.

 

treść ogłoszenia

 


24.05.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


24.05.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu w dniu 24.05.2023 r. znak: OŚ.6220.2.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu otworu wiertniczego – studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych
na terenie SEKO SA w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3.

 

treść obwieszczenia

 


24.05.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o: wydaniu w dniu 24.05.2023 r. znak: OŚ.6220.2.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu otworu wiertniczego – studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych
na terenie SEKO SA w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3;
zamieszczeniu w/w decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

treść obwieszczenia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 


15.05.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Strategia Rozwoju Terytorialnego
dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”.

 

treść obwieszczenia

 


15.05.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.:
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chojnice – aktualizacja 2022”.

 

treść obwieszczenia

 


11.05.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o:
• wydaniu w dniu 11.05.2023 r. znak: OŚ.6220.15.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi
(pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką) oraz rozbudowy ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceynowy do skrzyżowania z ul. Rybacką w Chojnicach”;
• zamieszczeniu w/w decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

treść obwieszczenia

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 


11.05.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 11.05.2023 r. znak: OŚ.6220.15.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi (pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką) oraz rozbudowy ul. Igielskiej
na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceynowy do skrzyżowania z ul. Rybacką w Chojnicach”.

 

treść obwieszczenia

 


08.05.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Chojnice i możliwością zapoznania się z jego treścią.

 

treść obwieszczenia

 

załącznik nr 1 - uchwała

 

załącznik nr 2 - uzasadnienie

 


05.05.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią.

 

treść ogłoszenia

 

załącznik nr 1 - uchwała

 

załącznik nr 2 - uzasadnienie

 


26.04.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu otworu wiertniczego – studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie SEKO SA
w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3 oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


19.04.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 19.04.2023 r. znak: OŚ.6220.20.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności produkcyjnych linii ubojowej oraz wybudowanie dodatkowej chłodni półtusz wieprzowych w ZM SKIBA S.A.
Oddział Ubojnia Trzody Chlewnej w Chojnicach na działce nr 5238 przy ul. Droga do Igieł 2 w Chojnicach” oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Chojnicach, na okres 14 dni, treści przedmiotowej decyzji.

 

treść obwieszczenia

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 


14.04.2023 r,.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego.

 

treść obwieszczenia

 


05.04.2023 r,.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


31.03.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego

 

treść obwieszczenia

 


29.03.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i modernizacji budynków oraz rozbudowie infrastruktury technicznej na terenie zakładu produkcyjnego firmy
POLIPOL MEBLE POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., zlokalizowanego w Chojnicach przy ul. Zakładowej 1 na działkach nr
695/20, 696/96, 685/24, 660/30, 684/43, 684/59, 696/30, 684/60, 684/62, 685/27, 687/10, 696/98, 684/47 (obręb Chojnice).

 

treść obwieszczenia

 


21.03.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

treść ogłoszenia

projekt uchwały

załącznik graficzny

 


20.03.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn.:
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice – aktualizacja 2022”.

 

Chojnice - Projekt założeń

Formularz zgłaszania uwag w ramach wyłożenia

 


14.03.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wielewskiej oraz Lichnowskiej w Chojnicach

 

treść obwieszczenia

 


14.03.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wielewskiej oraz Lichnowskiej w Chojnicach

 

treść obwieszczenia

Uchwała nr LI/626/23 Rady Miejskiej W Chojnicach z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwała nr LI/627/23 Rady Miejskiej W Chojnicach z dnia 27 lutego 2023 r.

 


07.03.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


06.03.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji poprzez umieszczenie zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Urzędu Miasta w Chojnicach

 

treść obwieszczenia

 


03.03.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 03.03.2023 r. znak: OŚ.6220.12.2022 decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia pn.:
„Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych”.

 

treść obwieszczenia

 


02.02.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów
funkcjonalnie powiązanych” 
oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


26.01.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

 

- treść ogłoszenia

- projekt uchwały

- prognoza

- załącznik

 


18.01.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu otworu wiertniczego – studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych
na terenie SEKO SA w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3 oraz o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

treść obwieszczenia

 


14.12.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 14.12.2022 r. znak OŚ.6220.12.2022 postanowienia podejmującego zawieszone
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo”
celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych”.

 

treść obwieszczenia

 


25.11.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice i prognozy oddziaływania na środowisko

 

 

- treść ogłoszenia

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 2a

 


25.11.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 25.11.2022 r. znak: OŚ.6220.10.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie 6 sztuk zbiorników na propan ciekły z parownikiem wodnym na potrzeby kotłowni gazowej, działka nr 355/217, obręb 0001 Chojnice, jedn. ewid. 220201_1 w miejscowości Chojnice ul. Droga do Igieł 5”.

 

 

- treść obwieszczenia

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 


18.11.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi (pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką) oraz rozbudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceynowy
do skrzyżowania z ul. Rybacką w Chojnicach” oraz o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

treść obwieszczenia

 


15.11.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 15.11.2022 r. znak: OŚ.6220.13.2022 decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa zbiornika „Południowego” wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

 

treść obwieszczenia

 


15.11.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 15.11.2022 r. znak OŚ.6220.12.2022 postanowienia zawieszającego
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego
wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych”.

 

treść obwieszczenia

 


04.11.2022 r.

 

KOMUNIKAT

 

Gmina Miejska Chojnice działając w oparciu o art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
(Dz. U. 2022 poz. 2036) informuje, iż jest zainteresowana zakupem paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych i zamierza przystąpić do zakupu tego paliwa.

 


18.10.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 11.10.2022 r. wpłynął wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych”.

 

treść obwieszczenia

 


18.10.2022 r.

 

POSTANOWIENIE

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 23 września 2022 r.

 

treść postanowienia

 


12.10.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zbiornika „Południowego” wraz z budową kanalizacji deszczowejoraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się
 co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


06.10.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

treść obwieszczenia

 


06.10.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

treść obwieszczenia

 


05.10.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dnia 30 września 2022 r.
pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie do Strugi Jarcewskiej
 wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych drogi powiatowej nr 2628G w Jarcewie.

 

treść obwieszczenia

 


30.09.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią

 

treść ogłoszenia

 

Uchwała Nr XLIII/564/22

 


28.09.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu w dniu
23 września 2022 r. pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Chojnice na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie
do tych urządzeń wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych
z budowanej drogi gminnej na odcinku Granowo - Lichnowy

 

treść obwieszczenia

 


ZAWIADOMIENIE

 

Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu  zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej,
w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

 

treść komunikatu

 


05.09.2022

 

ZAWIADOMIENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia, że umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą mieszczącego się na terenie zakładu prefabrykacji silikatów ,Dro-bet’.

 


30.08.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Chojnicach postanowieniem z dnia 24 marca 2022r., w sprawie I Ns 627/21 zezwolił Powiatowi Chojnickiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.150 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych) tytułem zobowiązania Powiatu Chojnickiego, stanowiącego zapłatę odszkodowania za utratę prawa własności, w udziale do 1/6 części, nieruchomości oznaczonych jako działka nr 2340/17 o pow. 0,0030 ha oraz działka nr 2340/13 o pow. 0,0079 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym miasta Chojnice, przejętych przez Powiat Chojnicki na potrzeby realizacji inwestycji drogowej, przyznanego decyzją ostateczną Starosty Chojnickiego z 26.08.2021r. w sprawie GE.683.7.2020, przy czym kwota ta ma zostać wypłacona ustalonemu właścicielowi w/w nieruchomości, po okazaniu dowodu własności, bądź spadkobiercom Heleny Dullek, córki Franciszka i Zofii, po okazaniu swych uprawnień, w szczególności prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Termin do odbioru depozytu wynosi 10 lat od upływu 6 miesięcy od obwieszczenia ogłoszenia – po bezskutecznym upływie tego terminu własność depozytu przejdzie na własność Skarbu Państwa.

 


25.08.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa zbiornika „Południowego” wraz z budową kanalizacji deszczowej”
oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


25.08.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia: „Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych”
oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


24.08.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Chojnicach Wydział I Cywilny w sprawie z wniosku Powiat Chojnicki o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15 307,00 zł

 

treść ogłoszenia

 

 


19.07.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 15 lipca 2022 r.
postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki posarskiej w pozwoleniu wodnoprawnym
dla Gminy Chojnice na wykonanie urządzeń wodnych.

 

treść obwieszczenia

 


13.07.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 8 lipca 2022 r.
pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Chojnice na wykonanie urządzeń wodnych 

 

treść obwieszczenia

 


11.07.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

W sprawie zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 23 czerwca 2022 r. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:
rowów chłonno-odparowujących odbierających powierzniowo wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych nowo budowanej publicznej drogi gminnej, ul. Przytorowej w Śliwicach

 

treść obwieszczenia

 


30.06.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

treść obwieszczenia

 


30.06.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

treść obwieszczenia

załącznik

 


30.06.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią

 

treść ogłoszenia

załącznik

 


23.06.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach zawiadamia i podaje do publicznej informacji
w formie obwieszczenia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP :Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Gminy Miejskiej w Chojnicach, Gminy Chojnice.

 

treść obwieszczenia

 


23.06.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią

 

treść ogłoszenia

treść uchwały

 


22.06.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informacje o wydaniu w dniu 22.06.2022 r.
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą
na działkach o nr ew. 698/34; 698/52; 698/56; 699/44 obręb 0001 Chojnice, gmina m. Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie”.

 

treść obwieszczenia

zawiadomienie stron postępowania

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia

 

 


09.06.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji (zezwolenia) na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

treść decyzji

 


08.06.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływania na środowisko

 

treść ogłoszenia

załącznik nr 1 - Strzelecka

załącznik nr 2 - Ustronna

 


06.06.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 maja 2021 r. na wniosek Zarządu Województwa Pomorskiego,
wydał decyzję nr 7zrid/2022/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice".

 

treść obwieszczenia

 


02.06.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływania na środowisko

 

treść ogłoszenia

załącznik nr 1 - Strzelecka

załącznik nr 2 - Ustronna

 


27.05.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 27.05.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozwój działalności TEMIS dzięki implementacji nowatorskiej technologii i wprowadzeniu nowego produktu”.

 

treść obwieszczenia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia

 


19.05.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

treść obwieszczenia

 


10.05.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 698/34; 698/52; 698/56; 699/44 obręb 0001
Chojnice, gmina m. Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


29.04.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozwój działalności TEMIS dzięki implementacji nowatorskiej technologii i wprowadzeniu nowego produktu”
oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


28.04.2022

 

INFORMACJA

 

Urząd Miejski w Chojnicach informuje, iż w dniu 26.04.2022 r. otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach
ocenę obszarową jakości wody do spożycia na terenie miasta Chojnice za 2021 r. Stwierdzono, iż około 37 317 stałych mieszkańców miasta Chojnice (100%)
korzysta z wody z urządzeń wodociągowych nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach.
Jakość wody w urządzeniach wodociągowych jest przydatna do spożycia, nie jest dezynfekowana.

 


31.03.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

 

treść obwieszczenia

 


28.03.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody Pomorskiego dotyczące inwestycji drogowej pn.: "Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice".

 

treść obwieszczenia

 


21.03.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa pomorskiego.

 

treść obwieszczenia

 

 


15.03.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice.

 

treść obwieszczenia

pismo przewodnie

 


OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew.
698/34; 698/52; 698/56; 699/44 obręb 0001 Chojnice, gmina m. Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie”.

 

treść obwieszczenia

 


28.02.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o.

 

treść obwieszczenia

 


24.02.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030

 

treść ogłoszenia

załącznik nr 1 - Strategia rozwoju miasta Chojnice do roku 2030

formularz uwag

 


23.02.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Organizacja i prowadzenie punktu zbiórki katalizatorów w m. Chojnice, na dz. ewid. nr 2044/2, obręb ewidencyjny Chojnice”.

 

treść obwieszczenia

załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 


01.02.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. na działce nr 198/7 przy ulicy Podlesie w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


27.01.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Organizacja i prowadzenia punktu zbiórki katalizatorów”
oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

treść obwieszczenia

 


21.01.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

treść obwieszczenia

 


29.11.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

treść obwieszczenia

 


18.11.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozwój działalności „TEMIS” dzięki implementacji nowatorskiej
technologii i wprowadzeniu nowego produktu" oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:
Firmy „TEMIS” Marek Skajewski, ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice.

 

treść obwieszczenia

 


29.10.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Chojnice, realizowanego na działce o nr ew. 4294, obręb ew. 220201_1.0001 Chojnice”.

 

treść obwieszczenia

załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 


22.10.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski zawiadamia,
że na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., wydał dnia 21 października 2021 r. decyzję nr WIIII.
746.1.31.2021.EW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
„Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowych SN, kontenerowej stacji
transformatorowej oraz linii kablowych nn w celu zasilenia w energię elektryczną
punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, oświetlenia parkingu dworca
oraz budynku usługowego – dworzec kolejowy” na działce nr 660/47 obręb 0001
Chojnice, na terenie zamkniętym.

 

treść obwieszczenia

 


20.10.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.:
„Modernizacja kompostowni w Chojnicach, Gmina Miejska Chojnice, powiat chojnicki”.

 

treść zawiadomienia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

postanowienie

 


18.10.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


09.09.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się stronom postępowania
z zebranym materiałem dowodowym, dotyczącym prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Chojnice realizowanego na działce o nr ew. 4294, obręb ew. 220201_1.0001 Chojnice”,

 

treść obwieszczenia

 


 

12.08.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowych SN,
kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych nn w celu zasilenia w energię elektryczną
punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, oświetlenia parkingu dworca
oraz budynku usługowego – dworzec kolejowy” na działce nr 660/47 obręb 0001
Chojnice, na terenie zamkniętym.

 

treść obwieszczenia

 


12.08.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
"Rozbudowie drogi powiatowej nr 2656G – ul. Wicka Rogali w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 

treść obwieszczenia

 

 


06.08.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
pn: "Budowa nowej instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
przez ich termiczne przekształcanie z wytwarzaniem energii w
kogeneracji przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach przy ul. Leśnej 10”

 

treść obwieszczenia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - charakterystyka

 


28.07.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


15.07.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Gminy Miejskiej Chojnice,
wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja
budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”.

 

treść obwieszczenia

 


05.07.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa drogi do Igieł –ul. Igielska i Igły w Chojnicach”

 

treść obwieszczenia

treść decyzji

 


14.06.2021 r.

 

OGŁOSZENIE


Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ogłasza i ustala następujący sposób i warunki postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko: Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

 

treść ogłoszenia

zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

wyniki I etapu naboru

wyniki II etapu naboru

 


11.06.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wszczęciu postępowania administracyjnego
w celu ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Modernizacji kompostowni w Chojnicach, Gmina Miejska Chojnice, powiat chojnicki”,
realizowanego na terenie działki nr 339/9 w obrębie ewidencyjnym Chojnice.

 

treść zawiadomienia

 


09.06.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
możliwości zapoznania się stronom postępowania z zebranym materiałem dowodowym,
dotyczącym prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej instalacji do unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych przez ich termiczne przekształcanie z wytwarzaniem energii w
kogeneracji przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach przy ul. Leśnej 10”

 

treść obwieszczenia

 


01.06.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
wniosku: Celsium serwis sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej,

 

treść obwieszczenia

 


28.05.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Chojnicach
ogłasza sposób i warunki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Chojnicach.

 

treść ogłoszenia

wyniki I etapu naboru

 


27.05.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


07.05.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:
Zbigniewa Fesnak Skup i sprzedaż surowców wtórnych
ul. Drzymały 18, 89-600 Chojnice

 

treść obwieszczenia

 


 

28.04.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się
 stronom postępowania z zebranym materiałem dowodowym, dotyczącym prowadzonego postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowie drogi do Igieł – ul. Igielska i Igły w Chojnicach”

 

treść obwieszczenia

 


01.04.2021

 

KOMUNIKAT

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania
administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku 
Szpitala Specjalistycznego im. K. J. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
z dnia 05.03.2021 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 08.03.2021 roku)

 

treść obwieszczenia

 


24.03.2021

 

KOMUNIKAT

 

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z dniem 25 marca 2021 roku

wstęp interesantów do Urzędu Miejskiego w Chojnicach odbywa się według następujących zasad:  

 

Treść komunikatu

 


24.03.2021

 

KOMUNIKAT

 

      Burmistrz Miasta Chojnice informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od dnia 25 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku

kasa w Urzędzie Miejskim w Chojnicach będzie nieczynna.

Wszelkie płatności i należności publicznoprawne regulować należy w formie bezgotówkowej,

tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na rachunek bankowy.

 

Treść komunikatu

 

 


05.03.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnice

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku,
dotyczącego prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi do Igieł – ul. Igielska i Igły w Chojnicach”

 

treść obwieszczenia

 


01.02.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

„Utrzymanie porządku i czystości mienia komunalnego”

 

treść ogłoszenia

 


12.01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

 

treść ogłoszenia

 


 

11.01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
na utrzymanie porządku i czystości mienia komunalnego

 

treść ogłoszenia

 


 

14.12.2020

OBWIESZCZENIE

Wojewody Pomorskiego

informuje, że na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszczęto postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
"Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach"
w zakresie rozbudowy istniejącego przejścia pod torami na działce nr 660/47 odręb 0001 w Chojnicach,
na terenie zamkniętym.

 

treść obwieszczenia

 


 

02.10.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Chojnice

o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa - parku maszynowego w Zakladzie Budowy Maszyn "ZREMB CHOJNICE"
Społka Akcyjna na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 5271, zlokalizowanej
przy ulicy Przemyslowej 15 w Chojnicach

 

Treść obwieszczenia

 


 

31.08.2020 r.

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY CHOJNICKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

treść obwieszczenia

 


25.08.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się
z zebranym materiałem dowodowym, dotyczącym prowadzonego postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
"Rozbudowa - parku maszynowego w Zakładzie Budowy Maszyn "ZREMB CHOJNICE"
Spółka Akcyjna na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 5271, zlokalizowanej przy
ulicy Przemysłowej 15 w Chojnicach" i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów
przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

treść obwieszczenia

 


 

14.07.2020 r.

 

KOMUNIKAT

 

Zarządu Województwa Pomorskiego

 

Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy
Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje
spalanie paliw.

 

treść komunikatu

 


 

13.07.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

podaje do publicznej wiadomości informację o
wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie
dostępnym wykazie danych wniosku Zakładu Budowy Maszyn "Zremb-Chojnice"
Spółka Akcyjna ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice

 

treść obwieszczenia

 


 

09.07.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Powszechny Spis Rolny 2020.
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. odbędzie się
Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

 

Powszechny Spis Rolny 2020

 


 

07.07.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice

 

ogłasza listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2020” z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia  na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r.

 

lista laureatów

 


 

29.06.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej.

 

treść obwieszczenia

 


 

18.06.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego budynku cukierni
i piekarni na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 696/103, 696/105,
696/106 i 696/16 zlokalizowanymi przy ul. Grunowo 80 w Chojnicach”.

 

treść obwieszczenia

 


 

17.06.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku informuje społeczeństwo
o wydaniu decyzji nr SKO.460.13.2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie dotyczącej
ustalenia na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniego
obejścia drogowego miasta Chojnice".

 

treść obwieszczenia

 


 

15.06.2020 r.

 

KOMUNIKAT

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego
podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r.

 

treść komunikatu

 


 

10.06.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody pomorskiego w sprawie "Utworzenia transportowych węzłów integracyjnych
wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego
na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (zadanie I),
w zakresie rozbudowy i przebudowy bezkolizyjnego przejścia podziemnego dla pieszych
w kierunku projektowanego dworca autobusowego od strony ul. Nad Dworcem,
wraz z budową dwóch wind", na działce ewidencyjnej nr 660/47 odręb 0001 Chojnice
w m. Chojnice, na terenie zamkniętym.

 

treść obwieszczenia

 


 

20.05.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na "Budowie ciągu pieszo-rowerowego
na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Subisława
do skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Tucholską w Chojnicach
wraz z niezbędną infrastrukturą",


w ramach zadania pn.:
"Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej, budowa dworca
autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w ramach projektu - Utworzenie
transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi
i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - 
Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego".

 

treść obwieszczenia

 


 

08.05.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się stronom postępowania
z zebranym materiałem dowodowym, dotyczącym prowadzonego postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
"Rozbudowa istniejącego budynku cukierni i piekarni na działkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 696/103, 696/105, 696/106 i 696/16
 zlokalizowanymi przy ul. Grunowo 80 w Chojnicach".

 

treść obwieszczenia

 


 

10.04.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

treść obwieszczenia

 


 

10.04.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej

 

treść obwieszczenia

 


 

01.04.2020 r.

 

KOMUNIKAT

 

W Związku z całkowitym zamknięciem Urzędu Miejskiego w Chojnicach dla interesantów,
Wydział Spraw Obywatelskich będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu
przyjmował interesantów w sprawach, w których kontakt osobisty jest nieodzowny:

- zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
(tel. 52-397-18.00 wew. 47)

- odbiór dowodu osobistego (utrata)
(tel. 52-397-18-00 wew. 31)

- wymeldowanie
(tel. 52-397-18-00 wew. 32)

 


 

03.03.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Chojnice

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o
wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie
dostępnym wykazie danych wniosku nt. Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego
"Bagietka" Sp. z o.o.

 

treść obwieszczenia

 


 

25.02.2020 r.

 

INFORMACJA

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
„Utrzymanie porządku i czystości mienia komunalnego”

 

treść ogłoszenia

 


 

21.02.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Chojnickiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

 

treść obwieszczenia

 


 

06.02.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody Pomorskiego


w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
na terenie województwa pomorskiego w okresie od 3 lutego do kwietnia 2020 r.
zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 r.

 

treść obwieszczenia

 


 

31.01.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
na utrzymanie porządku i czystości mienia komunalnego

 

treść ogłoszenia

 


 

29.11.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice
KM.6220.1.2017
Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wniesieniu
w dniu 26.11.2019r. odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Chojnice znak KM.6220.1.2017
z dnia 12.11.2019r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
pn. :”Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”

 

treść obwieszczenia

 


 

13.11.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice
KM.6220.1.2017
Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu
decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.:
"Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice".

 

treść obwieszczenia

 


 

09.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice  
KM.6220.1.2017
Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości o możliwości zapoznania się
stronom postępowania z zebranym materiałem dowodowym, dotyczącym prowadzonego postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
”Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”

realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

 

treść obwieszczenia

 


 

04.09.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice  
KM.6220.1.2017
o przedłużeniu przeprowadzenia  konsultacji społecznych
w ramach oceny oddziaływania na środowisko

 

treść obwieszczenia

 


 

26.08.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. :”Budowa zachodniego obejścia
drogowego miasta Chojnice” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

 

treść obwieszczenia

 


 

30.07.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia
poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
Starostwa Powiatowego w Chojnicach,  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

treść obwieszczenia

 


 

30.07.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości
informację o możliwości zapoznania się stronom postępowania z zebranym materiałem dowodowym,
dotyczącym prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. :”Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”
realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

 

treść obwieszczenia

 


 

24.07.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek Enea Operator Sp. z o.o.
o "budowie linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działki nr 660/47 odręb Chojnice,
na terenie zamkniętym".

 

treść obwieszczenia

 


 

15.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie
wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn.
„Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”
w zakresie lokalizacji przepustów umożliwiających przemieszczanie się płazów.

 

​treść ogłoszenia

 


 

27.05.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez
umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy Miejskiej Chojnice,
Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

treść zawiadomienia

 


 

27.05.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez
umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy Miejskiej Chojnice,
Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

treść zawiadomienia

 


 

23.04.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie
wydania postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską
w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zachodniego
obejścia drogowego miasta Chojnice".

 

treść zawiadomienia

 


 

05.04.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku odnośnie
realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniego obejścia
drogowego miasta Chojnice"

 

treść zawiadomienia

 


 

05.04.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie
zmiany stanu wody na gruncie i kierunku odpłytu wody opadowej
na terenie nieruchomości położonej przy ul. Lichnowskiej w Chojnicach.

 

treść obwieszczenia

 


 

13.03.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się o wszczęciu  w dniu 11 lutego 2019 r. postępowania
administracyjnego z wniosku Polipol Meble Polska spółka z o. o, sp. k.

 

treść obwieszczenia

 


 

11.02.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu chojnickiego

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 


 

28.01.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez
umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Miasta w Czersku , Starostwa Powiatowego w Chojnicach,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

zawiadomienie BIP - CH.34 burmistrz miasta chojnice

zawiadomienie BIP - CH.35 burmistrz miasta chojnice

zawiadomienie BIP - CH.36 burmistrz miasta chojnice

zawiadomienie BIP - CH.37 burmistrz miasta chojnice

zawiadomienie BIP - CH.40  Daniel Folehr

 


 

21.01.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

 

treść obwieszczenia

 


 

11.01.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia
i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie
nr 31 im. dr Jana Łukowicza w Klosnowie

 

treść obwieszczenia

załącznik do obwieszczenia

 


 

09.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia
poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Miasta w Chojnicach,
Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

treść ogłoszenia

 


 

27.11.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Chojnice
na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.

 

treść ogłoszenia

program ochrony środowiska (pdf, 2631 kb)

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: wyłożenie dokumentu do wglądu publicznego

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" wraz z załącznikem