Urząd Miejski w Chojnicach

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
 

W związku ze zmianą przepisów prawa podatkowego z dniem 1 lipca 2019 r., tj.:

1) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 13 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1170 ze zm.),

2) art 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2020 poz. 333 ze zm.),

3) art 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 888 ze zm.)

Minister Finansów z dniem 30 maja 2019 r. określił wzory informacji deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które obowiązują od dnia 1 lipca 2019 r.

Jednocześnie z tym dniem traci moc Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Pom. 2015 poz. 4101).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula Inform_RODO_WF_2019-06-24.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-28 08:13:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

DRUKI DO POBRANIA -  AKTUALNE OD DNIA 01.07.2019 r.

Uwaga! Zmiana druków, informacji i deklaracji na podatki lokalne od dnia 1 lipca 2019 r.
 

DRUKI INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH PROSZĘ POBIERAĆ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
 

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości:

 -    informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  -  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  -  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  -  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników  -   deklaracja na podatek od nieruchomości  - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   IN-1 Szczegóły pliku
Nazwa: IN-1.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:49:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZIN-1 Szczegóły pliku
Nazwa: ZIN-1.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:49:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZIN-2 Szczegóły pliku
Nazwa: ZIN-2.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:49:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZIN-3 Szczegóły pliku
Nazwa: ZIN-3.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:49:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
DN-1 Szczegóły pliku
Nazwa: DN-1.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:49:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZDN-1 Szczegóły pliku
Nazwa: ZDN-1.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:49:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZDN-2 Szczegóły pliku
Nazwa: ZDN-2.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:49:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: PDF

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny:

 -    informacja o gruntach  -  załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  -  załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  -  załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników  -   deklaracja na podatek rolny  - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   IR-1 Szczegóły pliku
Nazwa: IR-1.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:45:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZIR-1 Szczegóły pliku
Nazwa: ZIR-1.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:45:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZIR-2 Szczegóły pliku
Nazwa: ZIR-2.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:45:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZIR-3 Szczegóły pliku
Nazwa: ZIR-3.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:45:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
DR-1 Szczegóły pliku
Nazwa: DR-1.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:45:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZDR-1 Szczegóły pliku
Nazwa: ZDR-1.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:45:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZDR-2 Szczegóły pliku
Nazwa: ZDR-2.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:45:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: PDF

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny:

 -    informacja o lasach  -  załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  -  załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  -  załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników  -   deklaracja na podatek leśny  - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania IL-1 Szczegóły pliku
Nazwa: IL-1.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:52:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZIL-1 Szczegóły pliku
Nazwa: ZIL-1.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:52:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZIL-2 Szczegóły pliku
Nazwa: ZIL-2.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:52:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZIL-3 Szczegóły pliku
Nazwa: ZIL-3.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:52:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
DL-1 Szczegóły pliku
Nazwa: DL-1.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:52:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZDL-1 Szczegóły pliku
Nazwa: ZDL-1.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:52:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: PDF
ZDL-2 Szczegóły pliku
Nazwa: ZDL-2.PDF
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-27 08:52:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: PDF


Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych:

-   deklaracja na podatek od środków transportowych - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 Szczegóły pliku
Nazwa: DT-1_na_2019-converted (1).pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-28 08:05:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
DT-1a Szczegóły pliku
Nazwa: zalacznik-dt-1a-6_(1) (2).pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-06-28 08:05:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

---------------------------------------------------------

Komunikat

Burmistrz Miasta Chojnice informuje iż z dniem 1 stycznia 2017 r. uchylono obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów.
Patrz Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień

 

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz łączne zobowiązanie pieniężne płatne są na indywidualne numery kont podatników, wskazane w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

 

Podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa płatne są w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy:

-------------------------

KONTO BANKOWE - AKTUALNE OD DNIA 01.07.2019 r.

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego od 1 lipca 2019 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdyni Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie

96 1020 2791 0000 7702 0294 3348

 

Urząd Miejski w Chojnicach
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach czynna w godzinach:

poniedziałek  9:00 - 14:00
wtorek  9:00 - 14:00
środa   9:00 - 14:00
czwartek 9:00 - 14:00
piątek  9:00 - 14:00

 

​platnosc-karta-w-urzedzie

---------------------------------------------------------

Interpretacja przepisów prawa podatkowego Szczegóły pliku
Nazwa: Interpretacja podatkowa.pdf
Opis: Interpretacja podatkowa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2010-12-17 07:42:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 

Uchwały obowiązujące na rok 2024

 1. Uchwała Nr LX/731/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
   
 2. Uchwała Nr LX/734/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.|
   
 3. Uchwała Nr LX/732/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
   
 4. Uchwała Nr LX/733/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie opłaty targowej.
   
 5. Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 6. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27  listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym.

 

Uchwały obowiązujące na rok 2023


 

 1.   Uchwała Nr XLVI/584/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie. Szczegóły pliku
  Nazwa: 1. Uchwała nr XLVI584-pod od nieruch.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-12-12 10:31:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.78 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.   Uchwała Nr XLVI/585/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szczegóły pliku
  Nazwa: 2. Uchwała nr XLVI585 - pod od sr trans.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-12-12 10:31:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 2.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.   Uchwała Nr XLVI/586/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego. Szczegóły pliku
  Nazwa: 3. Uchwała nr XLVI586 - cena zyta.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-12-12 10:31:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.   Uchwała Nr XLVI/587/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej. Szczegóły pliku
  Nazwa: 4. Uchwała nr XLVI587 - opłata targowa.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-12-12 10:31:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5.   Uchwała nr LIV/666/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr LIV666 z dnia 29.05.2023 r..pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-06-29 09:13:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6.   Uchwała Nr 181/g/111/P/22 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opłaty targowej. Szczegóły pliku
  Nazwa: RIO -Uchwała nr 181-g111-P-22.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-12-27 15:47:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 1.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7.   Uchwała nr LVIII-712-23 z dnia 18.09.2023 Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała nr LVIII-712-23 z dnia 18.09.2023.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-09-22 11:43:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 2.01 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8.   Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała.XXVI_289_16.2016-11-28_uchylenie_opłata za psy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-12-08 10:33:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym Szczegóły pliku
  Nazwa: u_441_2017.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-30 10:08:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

Uchwały obowiązujące na rok 2022

 1.   Uchwała Nr XXXII/442/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego Szczegóły pliku
  Nazwa: 2.Uchwała nr XXXII-442-21.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-12-09 10:06:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.   Uchwała Nr XXXII/441/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie Szczegóły pliku
  Nazwa: 1.Uchwała nrXXXII-441-21.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-12-09 10:06:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.78 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.   Uchwała Nr XXXII/443/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
  Nazwa: 3.Uchwała nr XXXII-443-21.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-12-09 10:06:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 2.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.   Uchwała Nr XXXII/444/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej Szczegóły pliku
  Nazwa: 4.Uchwała nr XXXII-444-21.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-12-09 10:06:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.97 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5.   Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała.XXVI_289_16.2016-11-28_uchylenie_opłata za psy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-12-08 10:33:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym Szczegóły pliku
  Nazwa: u_441_2017.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-30 10:08:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

Uchwały obowiązujące na rok 2021

 

 1.   Uchwała Nr XXII/301/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XXII_301_20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r..pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-11 13:33:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.   Uchwała Nr XXII/300/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XXII_300_20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r..pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-11 13:33:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.63 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.   Uchwała Nr XXII/302/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XXII_302_20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r..pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-11 13:33:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 1.68 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.   Uchwała Nr XXII/303/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie opłaty targowej. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XXII_303_20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r..pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-11 13:33:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. .   Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała.XXVI_289_16.2016-11-28_uchylenie_opłata za psy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-12-08 10:33:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym Szczegóły pliku
  Nazwa: u_441_2017.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-30 10:08:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

Uchwały obowiązujące na rok 2020

 

 1.   Uchwała Nr XII/152/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XII-152-19.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-03 12:47:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.   Uchwała Nr XII/151/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XII-151-19.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-03 12:47:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.   Uchwała Nr XII/153/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XII-153-19.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-01-03 12:47:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.   Uchwała Nr XVI/217/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie opłaty targowej. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała_XVI_217_20.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-04-28 10:15:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. .   Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała.XXVI_289_16.2016-11-28_uchylenie_opłata za psy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-12-08 10:33:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym Szczegóły pliku
  Nazwa: u_441_2017.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-30 10:08:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

Uchwały obowiązujące na rok 2019

 

 1.   Uchwała Nr XLIX/583/1 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała.XLIX_583_18.2018-11-09_obniżenie_ceny_skupu_żyta.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-01-08 11:31:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.   Uchwała Nr XL/462/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwała 462.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-27 08:14:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.   Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szczegóły pliku
  Nazwa: u 135_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 08:58:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.   Uchwała Nr XIX/193/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej Szczegóły pliku
  Nazwa: u_193_2016.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-30 11:46:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. .   Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała.XXVI_289_16.2016-11-28_uchylenie_opłata za psy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-12-08 10:33:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6.   Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Uchwała obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.) Szczegóły pliku
  Nazwa: u 133_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 08:58:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 1.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym Szczegóły pliku
  Nazwa: u_441_2017.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-30 10:08:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

Uchwały obowiązujące na rok 2018

 

 1.   Uchwała Nr XL/462/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwała 462.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-12-27 08:14:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.     Uchwała Nr XXXIX/442/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego Szczegóły pliku
  Nazwa: u_442_2017.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-30 10:08:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.   Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szczegóły pliku
  Nazwa: u 135_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 08:58:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.   Uchwała Nr XIX/193/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej Szczegóły pliku
  Nazwa: u_193_2016.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-30 11:46:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. .   Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała.XXVI_289_16.2016-11-28_uchylenie_opłata za psy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-12-08 10:33:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6.   Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Szczegóły pliku
  Nazwa: u 133_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 08:58:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 1.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym Szczegóły pliku
  Nazwa: u_441_2017.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2017-11-30 10:08:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

Uchwały obowiązujące na rok 2017

 

 1.   Uchwała Nr XXVI/287/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała.XXVI_287_16.2016-11-28_podatek od nieruchomości.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-12-08 10:32:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.   Uchwała Nr XXVI/288/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała.XXVI_288_16.2016-11-28_podatek rolny.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-12-08 10:32:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.   Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szczegóły pliku
  Nazwa: u 135_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 08:58:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.   Uchwała Nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Szczegóły pliku
  Nazwa: u 132_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 08:58:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5.   Uchwała Nr 291/G111/P/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opłaty targowej. Szczegóły pliku
  Nazwa: SCAN3832_000.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-26 11:11:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. .   Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała.XXVI_289_16.2016-11-28_uchylenie_opłata za psy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-12-08 10:33:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Szczegóły pliku
  Nazwa: u 133_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 08:58:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 1.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

Uchwały obowiązujące na rok 2016

 

 1.   Uchwała Nr XV/134/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie Szczegóły pliku
  Nazwa: u 134_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 08:58:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.   Uchwała Nr XV/136/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego Szczegóły pliku
  Nazwa: u 136_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 08:58:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.   Uchwała Nr XV/135/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
  Nazwa: u 135_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 08:58:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.   Uchwała Nr XV/132/15 w sprawie opłaty targowej Szczegóły pliku
  Nazwa: u 132_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 08:58:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5.   Uchwała Nr XV/133/15 w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Szczegóły pliku
  Nazwa: u 133_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 08:58:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 1.44 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6.   Uchwała Nr XLVII/534/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XLVII.534.14.2014-10-27.pdf
  Opis: Uchwała Nr XLVII.534.14.2014-10-27
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-11-04 10:29:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7.   Uchwała Nr 220/g111/P/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 listopada 2014 r. (orzekająca nieważność § 1 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/534/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień). Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwała rio 220.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-11-26 11:23:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. Uchwała nr XLVII/536/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XLVII.536.14.2014-10-27.pdf
  Opis: Uchwała Nr XLVII.536.14.2014-10-27
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-11-04 10:30:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

      9.  UCHWAŁA Nr 291/G111/P/15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ Szczegóły pliku
Nazwa: SCAN3832_000.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-02-26 11:11:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 

Uchwały obowiązujące na rok 2015

 1.   Uchwała Nr XLVII/533/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XLVII.533.14.2014-10-27.pdf
  Opis: Uchwała Nr XLVII.533.14.2014-10-27
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-11-04 10:28:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.   Uchwała Nr XLVII/535/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XLVII.535.14.2014-10-27.pdf
  Opis: Uchwała Nr XLVII.535.14.2014-10-27
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-11-04 10:29:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.   Uchwała Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XIII.137.11.pdf
  Opis: Uchwała Nr XIII.137.11
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2011-11-21 07:57:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.   Uchwała Nr XIV/152/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XIV.152.11.pdf
  Opis: Uchwała Nr XIV.152.11
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2011-12-06 09:22:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5.   Uchwała Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XIII.138.11.pdf
  Opis: Uchwała Nr XIII.138.11
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2011-11-21 07:57:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6.   Uchwała Nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XIV.153.11.pdf
  Opis: Uchwała Nr XIV.153.11
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2011-12-06 09:23:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7.   Uchwała Nr XLVII/534/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XLVII.534.14.2014-10-27.pdf
  Opis: Uchwała Nr XLVII.534.14.2014-10-27
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-11-04 10:29:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8.   Uchwała Nr 220/g111/P/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 listopada 2014 r. (orzekająca nieważność § 1 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/534/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień). Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwała rio 220.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-11-26 11:23:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9.   Uchwała nr XLVII/536/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XLVII.536.14.2014-10-27.pdf
  Opis: Uchwała Nr XLVII.536.14.2014-10-27
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-11-04 10:30:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. Uchwała Nr XIII/140/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/14/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Szczegóły pliku
  Nazwa: Uchwała Nr XIII.140.11.pdf
  Opis: Uchwała Nr XIII.140.11
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2011-11-21 07:58:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

_____________________________________________________________________

ULGI

 

2023

 

Wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat odroczono lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w okresie od 1 stycznia 2023  r. do 31 grudnia 2023 r. udzielono pomocy publicznej.

 


2022

 

Wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat odroczono lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł  w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzozno znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. udzielono pomocy publicznej.

 


2021

 

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. udzielono pomocy publicznej Szczegóły pliku
Nazwa: Tab_ogł_fin_publ_Pom_Publ_2021.xlsx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-19 12:08:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudnik Maksymilian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

 

Wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Tabl_ogł_fin_publ_umorz_2021.xls
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-19 12:10:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudnik Maksymilian
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: xls

 

Odroczono lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyszającej łącznie 500 zł w okresie od 1 stycznia 2021 r. o 31 grudnia 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Tabl_ogł_fin_publ_inne_ulgi_2021.xlsx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-19 12:12:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudnik Maksymilian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

 


2020

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R. Szczegóły pliku
Nazwa: Tabl_ogł_fin_publ_Umorz_2020.xls
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-11 13:30:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: xls

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R. Szczegóły pliku
Nazwa: Tabl_ogł_fin_publ_Inne_ulgi_2020.xls
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-11 13:30:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: xls

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Szczegóły pliku
Nazwa: Tab_ogł_fin_publ_Pom Publ_2020.xlsx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-11 13:30:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

 


2019

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R.  DO 31 GRUDNIA 2019 R. Szczegóły pliku
Nazwa: ulgi_2019_odroczenie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-19 15:45:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R. Szczegóły pliku
Nazwa: ulgi_2019_zaległości.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-19 15:45:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Szczegóły pliku
Nazwa: ulgi_2019_pomoc_publiczna.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-19 15:45:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


2018

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R.  DO 31 GRUDNIA 2018 R. Szczegóły pliku
Nazwa: umorzenia 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-05-20 09:20:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R. Szczegóły pliku
Nazwa: odroczenia podatków 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-05-20 09:20:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Szczegóły pliku
Nazwa: pomoc 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-05-20 09:20:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


2017

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R.  DO 31 GRUDNIA 2017 R. Szczegóły pliku
Nazwa: Tabl_ogł_fin_publ_umorz_2017.xls
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-25 11:00:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: xls

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. Szczegóły pliku
Nazwa: Tabl_ogł_fin_publ_inne_ulgi_2017.xls
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-25 11:00:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: xls

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Szczegóły pliku
Nazwa: Tablica_Pomoc publiczna_od 01-01-2017 do 31-12-2017.xlsx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-25 11:00:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wysocki Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

 


2016

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R.  DO 31 GRUDNIA 2016 R. Szczegóły pliku
Nazwa: Tabl_ogł_fin_publ_umorz_2016.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-05-16 09:00:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R. Szczegóły pliku
Nazwa: Tabl_ogł_fin_publ_inne_ulgi_2016.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-05-16 09:00:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Szczegóły pliku
Nazwa: Tab.ogł_fin_publ_pom. publ_2016.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-05-16 09:00:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


2015

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2015 R.  DO 31 GRUDNIA 2015 R. Szczegóły pliku
Nazwa: umorzenia 2015.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-05-30 08:38:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Szczegóły pliku
Nazwa: odroczenia podatku 2015.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-05-30 08:38:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Szczegóły pliku
Nazwa: pomoc publiczna 2015.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-05-30 08:38:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


2014

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2014 R.DO 31 GRUDNIA 2014 R. Szczegóły pliku
Nazwa: umorzenia 2014.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-05-06 12:26:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Szczegóły pliku
Nazwa: odroczenia 2014.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-05-06 12:26:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Szczegóły pliku
Nazwa: pomoc publiczna 2014.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-05-06 12:26:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


2013

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2013 R.  DO 31 GRUDNIA 2013 R. Szczegóły pliku
Nazwa: zaległosci podatkowe.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-04-30 08:21:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Szczegóły pliku
Nazwa: odroczenia podatkowe.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-04-30 08:21:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Szczegóły pliku
Nazwa: pomoc publiczna.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-04-30 08:20:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


2012

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Szczegóły pliku
Nazwa: ulgi 1_2012.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-05-07 10:59:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Szczegóły pliku
Nazwa: ulgi2_2012.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-05-07 11:00:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Szczegóły pliku
Nazwa: ulgi3_2012.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-05-07 11:01:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


2011

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2011 R. Szczegóły pliku
Nazwa: umorzenia 2011.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-05-09 12:06:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2011 R. Szczegóły pliku
Nazwa: wykaz - odroczenia lub raty 2011 .pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-03-01 11:13:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Szczegóły pliku
Nazwa: pomoc publiczna 2011.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-05-09 12:06:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


2010

 

  WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DO 31 GRUDNIA 2010 R. Szczegóły pliku
Nazwa: umorzenia2010.pdf
Opis: umorzenia2010
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2011-04-20 07:47:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2010 R. DO 31 GRUDNIA 2010 R. Szczegóły pliku
Nazwa: wykaz - odroczenia lub raty 2010 .pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-03-01 11:13:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Czarnowski Grzegorz
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Szczegóły pliku
Nazwa: SCAN3884_000.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-04-01 12:12:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Lewandowski Aleksander
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf