Urząd Miejski w Chojnicach

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
 

W związku ze zmianą przepisów prawa podatkowego z dniem 1 lipca 2019 r., tj.:

1) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 13 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1170 ze zm.),

2) art 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2020 poz. 333 ze zm.),

3) art 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 888 ze zm.)

Minister Finansów z dniem 30 maja 2019 r. określił wzory informacji deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które obowiązują od dnia 1 lipca 2019 r.

Jednocześnie z tym dniem traci moc Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Pom. 2015 poz. 4101).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

DRUKI DO POBRANIA -  AKTUALNE OD DNIA 01.07.2019 r.

Uwaga! Zmiana druków, informacji i deklaracji na podatki lokalne od dnia 1 lipca 2019 r.
 

DRUKI INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH PROSZĘ POBIERAĆ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
 

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości:

IN-1 -    informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 -  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 -  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 -  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
DN-1 -   deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny:

IR-1 -    informacja o gruntach
ZIR-1 -  załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 -  załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 -  załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
DR-1 -   deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny:

IL-1 -    informacja o lasach
ZIL-1 -  załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 -  załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 -  załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
DL-1 -   deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych:

DT-1 -   deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1a - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

---------------------------------------------------------

Komunikat

Burmistrz Miasta Chojnice informuje iż z dniem 1 stycznia 2017 r. uchylono obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów.
Patrz Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień

 

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz łączne zobowiązanie pieniężne płatne są na indywidualne numery kont podatników, wskazane w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

 

Podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa płatne są w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy:

-------------------------

KONTO BANKOWE - AKTUALNE OD DNIA 01.07.2019 r.

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego od 1 lipca 2019 r.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdyni Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie

96 1020 2791 0000 7702 0294 3348

 

Urząd Miejski w Chojnicach
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach czynna w godzinach:

poniedziałek  9:00 - 14:00
wtorek  9:00 - 14:00
środa   9:00 - 14:00
czwartek 9:00 - 14:00
piątek  9:00 - 14:00

 

​platnosc-karta-w-urzedzie

---------------------------------------------------------

Interpretacja przepisów prawa podatkowego

 

 

Uchwały obowiązujące na rok 2023


 

 1. Uchwała Nr XLVI/584/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
   
 2. Uchwała Nr XLVI/585/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   
 3. Uchwała Nr XLVI/586/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
   
 4. Uchwała Nr XLVI/587/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej.
   
 5. Uchwała Nr 181/g/111/P/22 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opłaty targowej.
   
 6. Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień
   
 7. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym

 

 

Uchwały obowiązujące na rok 2022

 

 1. Uchwała Nr XXXII/442/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
   
 2. Uchwała Nr XXXII/441/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
   
 3. Uchwała Nr XXXII/443/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
 4. Uchwała Nr XXXII/444/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej
   
 5. Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień
   
 6. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym

 

 

Uchwały obowiązujące na rok 2021

 

 1. Uchwała Nr XXII/301/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
   
 2. Uchwała Nr XXII/300/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
   
 3. Uchwała Nr XXII/302/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
 4. Uchwała Nr XXII/303/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie opłaty targowej.
   
 5. Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 6. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym

 

 

Uchwały obowiązujące na rok 2020

 

 1. Uchwała Nr XII/152/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
   
 2. Uchwała Nr XII/151/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
   
 3. Uchwała Nr XII/153/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
 4. Uchwała Nr XVI/217/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie opłaty targowej.
   
 5. Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 6. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym

 

Uchwały obowiązujące na rok 2019

 

 1. Uchwała Nr XLIX/583/1 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
   
 2. Uchwała Nr XL/462/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
   
 3. Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   
 4. Uchwała Nr XIX/193/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej
   
 5. Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 6. Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Uchwała obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.)
   
 7. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym

 

Uchwały obowiązujące na rok 2018

 

 1. Uchwała Nr XL/462/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
   
 2.  Uchwała Nr XXXIX/442/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
   
 3. Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   
 4. Uchwała Nr XIX/193/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej
   
 5. Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 6. Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
   
 7. Uchwała Nr XXXIX/441/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym

 

Uchwały obowiązujące na rok 2017

 

 1. Uchwała Nr XXVI/287/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
   
 2. Uchwała Nr XXVI/288/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
   
 3. Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   
 4. Uchwała Nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
   
 5. Uchwała Nr 291/G111/P/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opłaty targowej.
   
 6. Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 7. Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
   

 

Uchwały obowiązujące na rok 2016

 

 1. Uchwała Nr XV/134/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
   
 2. Uchwała Nr XV/136/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
   
 3. Uchwała Nr XV/135/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
 4. Uchwała Nr XV/132/15 w sprawie opłaty targowej
   
 5. Uchwała Nr XV/133/15 w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
   
 6. Uchwała Nr XLVII/534/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 7. Uchwała Nr 220/g111/P/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 listopada 2014 r. (orzekająca nieważność § 1 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/534/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień).
   
 8. Uchwała nr XLVII/536/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów.

      9. UCHWAŁA Nr 291/G111/P/15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ

 

Uchwały obowiązujące na rok 2015

 1. Uchwała Nr XLVII/533/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
   
 2. Uchwała Nr XLVII/535/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
   
 3. Uchwała Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   
 4. Uchwała Nr XIV/152/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   
 5. Uchwała Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
   
 6. Uchwała Nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
   
 7. Uchwała Nr XLVII/534/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
   
 8. Uchwała Nr 220/g111/P/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 listopada 2014 r. (orzekająca nieważność § 1 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/534/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień).
   
 9. Uchwała nr XLVII/536/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów.
   
 10. Uchwała Nr XIII/140/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/14/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

_____________________________________________________________________

ULGI

 

2021

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. udzielono pomocy publicznej

 

Wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

 

Odroczono lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyszającej łącznie 500 zł w okresie od 1 stycznia 2021 r. o 31 grudnia 2021 r.

 

2020

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

 

2019

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R.  DO 31 GRUDNIA 2019 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2018

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R.  DO 31 GRUDNIA 2018 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2017

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R.  DO 31 GRUDNIA 2017 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2016

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R.  DO 31 GRUDNIA 2016 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2015

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2015 R.  DO 31 GRUDNIA 2015 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2014

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2014 R.DO 31 GRUDNIA 2014 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM 
W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2013

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2013 R. 
DO 31 GRUDNIA 2013 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM 
W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2012

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2012 R.
DO 31 GRUDNIA 2012 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM
W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2011

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2011 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2011 R. DO 31 GRUDNIA 2011 R.
 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

2010

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DO 31 GRUDNIA 2010 R.
 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTORYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT ODROCZONO LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ROCZNIE 500 ZŁ.W OKRESIE OD 1 STYCZNJA 2010 R. DO 31 GRUDNIA 2010 R.


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ