Urząd Miejski w Chojnicach

 

KONTROLE

 

______________________________________________________________

KONTROLA RIO 2019/2020:

11.05.2020

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 kwietnia 2020 r.

29.04.2020

Protokół kontoli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadzonej w okresie od 14.10.2019 do 07.02.2020 r.

______________________________________________________________

30.10.2019

Protokół kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadzonej w okresie od 02.02.2015 do 30.07.2015 r.

______________________________________________________________

21.01.2019

PLAN PRACY WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2019 ROK

______________________________________________________________

11.10.2018 - 06.12.2018 r.

KONTROLA WYKONANA PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI PŁATNIKÓW SKŁADEK W SŁUPSKU

______________________________________________________________

31.01.2018

​INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA OKRES od 01.01 2017 do 31.12.2017

______________________________________________________________

03.01.2018

PLAN PRACY WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2018 ROK

______________________________________________________________

12.07.2017

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

______________________________________________________________

27.01.2017

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2016 do 31.012.2016 przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

______________________________________________________________

28.12.2016

PLAN PRACY WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2017 ROK

______________________________________________________________

13.07.2016

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

_____________________________________________________________

28.01.2016

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

________________________________________________________________

10.12.2015

PLAN PRACY WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2016 ROK

_________________________________________________________________

16.07.2015

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

_________________________________________________________________

27.01.2015

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

_________________________________________________________________

29.12.2014

PLAN PRACY WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2015 rok

_________________________________________________________________

29.07.2014

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

_________________________________________________________________

26.06.2014

Protokół z kontroli RIO przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach
w okresie od 24 luty do 14 marca 2014 - Prawidłowość udzielania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

______________________________________________________________

04.02.1014

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

_________________________________________________________________

13.12.2013

PLAN PRACY WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2014 rok

_________________________________________________________________

18.07.2013

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

 

PLAN PRACY WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2013 rok

__________________________________________________________________

22.01.2013

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

 

Protokół z kontroli RIO w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w 2011r.
Zalecenie pokontrolne RIO 2011

______________________________________________________________

11.07.2012

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

______________________________________________________________

2012.01.25

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

____________________________________________________________________

2011.07.15

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

____________________________________________________________________

2011.01.31

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

____________________________________________________________________

2010.07.12

Informacja o przebiegu i efektach kontroli za okres od 01.01.2010r do 30.06.2010r.
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej

_____________________________________________________________________

Protokół z kontroli NIK w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Zalecenia pokontrolne

_____________________________________________________________________

Protokół z kontroli RIO w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w 2006r.

Zalecenie pokontrolne