Urząd Miejski w Chojnicach

W 2019 roku zostały złożone następujące wnioski w ramach tzw. małych grantów:

wykaz złożonych wniosków

 

KULTURA FIZYCZNA

 

1. Chojnicki Klub Sportowy „Kolejarz” - zadanie pn.: „Cykl spotkań i organizacja festynu sportowego”

treść komunikatu

złożona oferta

ocena celowości

formularz uwag

 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Chojnice – zadanie pod nazwą: „BLACK TUR JAM 2019”

- treść komunikatu

- złożona oferta

- ocena celowości

- formularz uwag

 

3. Stowarzyszenie Chojnicki Alarm Dla Klimatu - zadanie pod nazwą "rowerem z pomocą planecie"

- treść komunikatu

- złożona oferta

- ocena celowości

- formularz uwag