Urząd Miejski w Chojnicach

W 2020 roku zostały złożone następujące wnioski w ramach tzw. małych grantów:

 

wykaz złożonych wniosków - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

- wykaz złożonych wniosków - zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom z społecznym

 

1. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Chojnice - zadanie pn.: Ze sportem za pan brat! – Wędrownicy w podróży

 

treść komunikatu

złożona oferta

ocena celowości

formularz uwag

 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice – zadanie pn. „Obóz wędrowny z programem profilaktyczno-historycznym HISTORIA – TAK, NAŁÓG – NIE”

treść komunikatu

złożona oferta

ocena celowości

formularz uwag