Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

KONKURSY

 

 

16.04.2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w wydziale
Budowlano-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Ogłoszenie o naborze nr OR.2110.3.2019

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


16.04.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w wydziale
Gospodarowania Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim
w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Ogłoszenie o naborze nr OR.2110.2.2019

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


04.04.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowiska dyrektorów
szkół podstawowych nr 5 oraz nr 8

Treść ogłoszenia

Zarządzenie burmistrza Nr 32/2019 z dnia 03.04.2019 r.

 


12.03.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora
w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Ogłoszenie o naborze nr OR.2110.1.2019

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


11.10.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Chojnicach,
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Ogłoszenie o naborze nr OR.2110.5.2018

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


08.10.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta
w Wydziale Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miejskim w Chojnicach,
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Ogłoszenie o naborze nr OR.2110.4.2018

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


26.09.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług
reintegracji zawodowej – Usługa asystencka w ramach realizowanego projektu
„Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie Dyrektor MOPS nr 27 z dn. 26.09.2018 r.

Zarządzenie Dyrektor MOPS nr 28 z dn. 23.10.2018 r.

 


17.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
PODINSPEKTORA  W OŚRODKU PROFILAKTYKI RODZINNEJ
W CHOJNICACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.1110.1.2018

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie do celów rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


12.07.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej –
- Usługa asystencka w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”
 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie Dyrektor MOPS nr 21 z dn. 12.07.2018 r.

Zarządzenie Dyrektor MOPS nr 22 z dn. 12.07.2018 r.

Zarządzenie Dyrektor MOPS nr 26 z dn. 17.08.2018 r.

 


20.06.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Kursów Zawodowych,

w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez
nię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie z dn. 19.06.2018r.

 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia przez podmioty lecznicze w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020

 

13.06.2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia przez podmioty lecznicze w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020

 


13.06.2018 r.

Zarządzenie
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 13.06.2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu usług reintegracji zawodowej - Pośrednik pracy/koordynator straży w ramach
realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!" współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020).

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie dyrektora 17/2018 z dnia 13.06.2018

Zarządzenie dyrektora 20/2018 z dnia 11.07.2018

 


25.05.2018 r.

Zarządzenie
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 25.05.2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kursów Zawodowych
w ramach realizowanego projektu "Stop bezrobociu i wykluczeniu!"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie dyrektora 14/2018 z dnia 25.05.2018 r.

Zarządzenie dyrektora 16/2018 z dnia 13.06.2018 r.

 


21.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO KASJERA
W WYDZIALE FINANSOWYM
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.3.2018

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Wyniki naboru

 


18.05.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
a realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu
"Stop bezrobociu i wykluczeniu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie Dyrektora

 


06.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH
OGŁOSZENIE O NABORZE NR MOPS.1110.1.2018

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

Wyniki naboru

 


09.03.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 9/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 09.03.2018r. 

w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej -
Szkoleń Zawodowych i staży zawodowych w ramach realizowanego projektu "Stop wykluczeniu - start na pracę"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010 (RPO WP 2014-2020).

 


06.03.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs
Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej -
- Kurs języka angielskiego w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora 10/2018 z dnia 3.04.2018 r.

 


08.02.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
ogłasza
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej -
- Szkoleń Zawodowych i staży zawodowych
w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie Dyrektora

 


30.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.2.2018

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


11.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA
W WYDZIALE BUDOWLANO - INWESTYCYJNYM
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.1.2018

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 

 


28.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
REFERENTA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.14.2017

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


28.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
MŁODSZEGO REFERENTA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.13.2017

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


26.10.2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu usług reintegracji zawodowej – trening kompetencji zawodowych
w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”
 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

 

Treść ogłoszenia

Zarządzenie Dyrektor MOPS

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Zarządzenie ws wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania

 


19.10.2017 r.

OGLOSZENIE 0 NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W REFERACIE KULTURY, SPORTU, REKREACJI I WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.12.2017

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


13.10.2017 r.

OGLOSZENIE 0 NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO
SPECJALISTY DO SPRAW KADR I PŁAC
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 
NR 3 W CHOJNICACH, UL. DWORCOWA 6
89-600 CHOJNICE

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

 


06.10.2017 r.

OGLOSZENIE 0 NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
OGLOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.11.2017

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


21.09.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E   O   N A B O R Z E  
z dnia  21 września 2017 roku

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko

referenta do spraw kadr i płac

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (bip.miastochojnice.pl) oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach (www.sp3.chojnice24.pl)
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 


 

14.09.2017

 

Zarządzenie Nr 38/2017
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 13.09.2017r. 

w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego  z zakresu usług reintegracji zawodowej  - Pośrednik pracy/ koordynator staży w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

 


 

Zarządzenie Nr 37/2017
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 13.09.2017r.

w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kurs języka angielskiego, w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).
 


 

Zarządzenie Nr 36/2017
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 13.09.2017r. 

w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego  z zakresu usług reintegracji zawodowej  - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

 


11.09.2017

OGLOSZENIE 0 NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
OGLOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.10.2017

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


11.09.2017

OGLOSZENIE 0 NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
OGLOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.9.2017

 

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


05.09.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E   O   N A B O R Z E  
z dnia  05 września 2017 roku

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko

referenta do spraw kadr i płac

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (bip.miastochojnice.pl) oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach (www.sp3.chojnice24.pl)
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 


 

17.08.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E   O   N A B O R Z E  
z dnia  17 sierpnia 2017 roku

DYREKTOR GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W CHOJNICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO SPECJALISTY DO SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gimnazjum nr 1 w Chojnicach (bip gimnazjum nr 1 chojnice) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (bip.miastochojnice.pl)
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru


 

18.07.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E   O   N A B O R Z E  
z dnia  18 lipca 2017 roku

DYREKTOR GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W CHOJNICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO
REFERENTA DO SPRAW KADR I PŁAC

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gimnazjum nr 1 w Chojnicach (bip gimnazjum nr 1 chojnice) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (bip.miastochojnice.pl)
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Informacja o nieroztrzygnięciu naboru

 


 

23.06.2017

 

Ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej – Kursów Zawodowych,

w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 29/2017

 

25.05.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE BUDOWLANO - INWESTYCYJNYM
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK l, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.8.2017

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


16.05.2017

OGLOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
OGLOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.7.2017

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru


 

28.04.2017

OGLOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI
I SPRAW OBRONNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
OGLOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.6.2017

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


24.04.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA
W WYDZIALE BUDOWLANO - INWESTYCYJNYM
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK l, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.5.2017

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru


 

24.03.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE BUDOWLANO - INWESTYCYJNYM
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK l, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.4.2017

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

 


10.03.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO
KIEROWNIKA DOMU DZIENNEGO POBYTU 

PRZY  MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1110.2.2017

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


09.02.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK l, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.3.2017

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru

 


 

13.01.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE WINDYKACJI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK 1,89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.2.2017

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru


13.01.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE WINDYKACJI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK 1,89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.1.2017

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru


 

06.12.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE FINANSOWYM
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
STARY RYNEK l, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.7.2016

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

Informacja o wynikach naboru


26.09.2016

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Chojnicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent

 

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


31.08.2016

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
WYDZIALE ORGANIZACYJNYM
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
UL. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.6.2016

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru


31.08.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
WYDZIALE ORGANIZACYJNYM
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
UL. STARY RYNEK l, 89-600 CHOJNICE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.5.2016

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

 

treść ogłoszenia
wzór oferty
wzór umowy
wzór sprawozdania
regulamin pracy komisji konkursowej

 


 

08.08.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA
DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru


26.07.2016

OGŁOSZNEIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERNETA
W WYDZIALE PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH I WPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru

 


23.06.2016

 

     OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO
KIEROWNIKA  ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 
PRZY
 MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

 

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

Informacja o wynikach naboru

 


18.05.2016

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko:

 STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru

 


29.04.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko:

dyrektora Szkoły  Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Juliana Rydzkowskiego  w Chojnicach,
ul. 31 Stycznia 21/23, 89-600  Chojnice

 

Treść ogłoszenia

_______________________________________________________________

29.04.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko:

dyrektora Gimnazjum nr 2 w Chojnicach,
ul. Szpitalna 3, 89-600  Chojnice

 

Treść ogłoszenia

_______________________________________________________________

29.04.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko:

dyrektora Szkoły  Podstawowej Nr 3
im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich  w Chojnicach,
ul. Dworcowa 6, 89-600  Chojnice

 

Treść ogłoszenia

_______________________________________________________________

01.03.2016

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH,
UL. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

 

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru

 

 

_______________________________________________________________

 

22.02.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA  WOLNE STANOWISKO REFERENTA 
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICA

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

Informacja o wynikach naboru

 

_____________________________________________________________

20.08.2015

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
PODINSPEKTORA  W OŚRODKU PROFILAKTYKI RODZINNEJ
W CHOJNICACH

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spałniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

____________________________________________________________

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego

 

26.05.2015

Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21.05.2015 roku w sprawie przeprowadzenia procedury konkursowej na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miejskiej Chojnice

 

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

02.06.2015

Zmiana terminu składania ofert

17.06.2015

Odwołanie konkursu

___________________________________________________________

 

23.04.2015

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA W URZĘDZIE MIEJSKIM  W CHOJNICACH

Treść ogłoszenia

 

___________________________________________________________

 

09.04.2015

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko:

dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Chojnicach,
ul. Juliana Tuwima 2, 89-600  Chojnice,

 

Treść ogłoszenia

 ____________________________________________________________

 

30.03.2015

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA
W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W CHOJNICACH

Ogłoszenie o naborze

 

Informacja o wynikach naboru
 

____________________________________________________________

 

17.09.2014

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

ASYSTENTA DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Informacja o wynikach naboru

_________________________________________________________

10.09.2014

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W CHOJNICACH

          ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora

                  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach 

 

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

 

Informacja o wynikach naboru

_________________________________________________________

08.07.2014

ZMIANA OGŁOSZENIA

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza zmianę ogłoszenia o konkursie na kandydatów na stanowisko:

dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II  w Chojnicach,
ul. Młodzieżowa 44, 89-600  Chojnice,

Treść ogłoszenia

_____________________________________________________________

30.06.2014

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko:

dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II  w Chojnicach,
ul. Młodzieżowa 44, 89-600  Chojnice,

Treść ogłoszenia

 

 

____________________________________________________________

 

08.07.2013

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POBORCY W REFERACIE WINDYKACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNICACH

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

14.05.2013

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE MIEJSKIM  W CHOJNICACH  

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

           ____________________________________________________________

09.11.2012

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA CHOJNICKIEGO DOMU KULTURY W CHOJNICACH 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 

______________________________________________________________

12.01.2012

OGŁOSZENIE KONKURSU CELEM WYŁONIENIA OSÓB DO PROWADZENIA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

14.02.2012

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU

 

Oferty konkursowe   

Prywatne Przedszkole Niepubliczne Nr 2 Lucyna i Leszek Machowiak Sp. C. Leszno,

MAC HOUSE Sp. z o.o. Gdańsk,

______________________________________________________________

 

10.01.2012

OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO REFERENTA
W STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


______________________________________________________________

21.03.2011

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA  W OŚRODKU PROFILAKTYKI RODZINNEJ W CHOJNICACH

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

_______________________________________________________________

09.11.2010

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W REFERACIE KULTURY, SPORTU, REKREACJI I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

________________________________________________________________

 01.02.2010

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA OŚRODKA PROFILAKTYKI RODZINNEJ W CHOJNICACH

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 ________________________________________________________________

15.12.2009

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA WYDZIAŁU BUDOWALNO – INWESTYCYJNEGO URZĘDU MIESJKIEGO W CHOJNICACH


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

11.01.2010

Informacja o wynikach naboru

 _____________________________________________________________

11.12.2009

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA OŚRODKA PROFILAKTYKI RODZINNEJ W CHOJNICACH

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 ______________________________________________________________

28.04.2009

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

29.05.2009

Informacja o wynikach naboru

______________________________________________________________

02.03.2009

Konkurs na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej na terenie miasta Chojnice

 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 WZÓR OFERTY

05.05.2009

Informacja

________________________________________________________________

24.02.2009

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE GOSPODARKI PRZESTRZENIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI   

  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

07.04.2009

Informacja o wynikach naboru

________________________________________________________________

24.02.2009

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE   

Informacja o wynikach naboru

_________________________________________________________________

13.02.2009

OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

06.03.2009

 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE STANOWISKO APLIKANTA  STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

13.02.2009

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

_________________________________________________________________

08.01.2009

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE BUDOWALNO – INWESTYCYJNYM  URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNICACH

30.01.2009

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 __________________________________________________________________

 08.01.2009

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWALNO – INWESTYCYJNYM  URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNICACH

30.01.2009

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

_________________________________________________________________

07.01.2009

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA- MŁODSZEGO WYCHOWAWCY W OŚRODKU PROFILAKTYKI RODZINNEJ W CHOJNICACH


26.01.2009

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMOGI FORMALNE

27.01.2009

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

__________________________________________________________________ 

1.12.2008

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

17.12.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMOGI FORMALNE

19.01.2009

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

___________________________________________________________________

17.11.2008

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE BUDOWALNO – INWESTYCYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNICACH

08.12.2008

INFORMACJA O NIEPRZEPROWADZENIU NABORU


____________________________________________________________________

31.10.2008

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

20.11.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

26.11.2008

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

____________________________________________________________________

20.10.2008

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DS. KONSERWACJI ZABYTKÓW W WYDZIALE BUDOWLANO- INWESTYCYJNYM

06.11.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

14.11.2008

Informacja o wynikach naboru

____________________________________________________________________

25.09.2008

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH.

14.10.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

29.10.2008

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

____________________________________________________________________

12.09.2008

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA DO SPRAW ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

02.10.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE NA STANOWISKO REFERENTA DO SPRAW FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

08.10.2008

ISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO REFERENTA DO SPRAW FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

14.10.2008

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DO SPRAW FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

___________________________________________________________________

26.08.2008

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KSIĘGOWY (1/2 ETATU) W GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNICACH

19.09.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

22.09.2008

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

____________________________________________________________________

09.06.2008

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1110-3/08 NA STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA URZEDU MIEJSKIEGO W CHOJNICACH

01.07.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

01.07.2008

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

____________________________________________________________________

25.03.2008

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE FINANSOWYM

10.04.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

17.04.2008

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

____________________________________________________________________

25.03.2008

OGŁOSZENIE O NABORZENA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

14.04.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

22.04.2008

LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

30.04.2008

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

____________________________________________________________________

17.01.2008

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA DO SPRAW KADROWYCH I ADMINISTRACYJNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

13.02.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

20.02.2008

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

_____________________________________________________________________

19.12.2007

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

09.01.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

17.01.2008

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:102090
Treść wprowadził(a): Wysocki Grzegorz, 2019-05-13 11:40:22
Treść wytworzył(a): Grzegorz Czarnowski, 2005-07-03 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-04-16 13:45:01