Urząd Miejski w Chojnicach

Złożone wnioski 

 

W 2016 roku zostały złożone następujące wnioski w ramach tzw. małych grantów:

- wykaz złożonych wniosków

 

 

1. Stowarzyszenie Sabat SzefowychZ sąsiadem po zdrowie” w dniu 14 czerwca 2016 r. 

- treść komunikatu

złożona oferta

- ocena celowości

formularz uwag