Urząd Miejski w Chojnicach

Obsługa interesantów głuchoniemych:

 

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, że od 1 kwietnia 2012 r. osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:

  1. w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
  2. w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 523972194,
  3. w formie mailowej na adres worganizacyjny@miastochojnice.pl
  4. poprzez wysłanie sms-a na nr telefonu 664012869


Pracownik Urzędu skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia termin realizacji świadczenia.Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).