Urząd Miejski w Chojnicach

Petycje

 

29.05.2024 r.

 

Petycja w sprawie działań związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków.

 

 


17.05.2024 r.

 

Petycja w sprawie przejęcia przez miasto dz. 160/57 i/lub zmiany jej przeznaczenia

 

 


11.04.2024 r.

 

Petycja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej..

 

- OR.152.4.2024

- odpowiedź na petycję

 


27.03.2024 r.

 

Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu na ul. Bytowskiej oraz zwiększenia kontroli drogowej.

 

- OR.152.3.2024

- odpowiedź na petycję

 


 

26.03.2024 r.

 

Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Bankowej w Chojnicach.

 

- OR.152.2.2024

- odpowiedź na petycję

 


15.03.2024 r.

 

Petycja w sprawie promocji gminy.

 

- OR.152.1.2024

- odpowiedź na petycję

 


05.01.2024 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2023 przez Burmistrza Miasta Chojnice

 


19.09.2023 r.

 

Petycja od Szulc-Efekt Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Adam Szulc

 

   - OR.152.4.2023

   - odpowiedź na petycję

 


13.09.2023 r.

 

Petycja odnośnie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej.

 

   - OR.152.3.2023

   - odpowiedź na petycję

 


20.06.2023 r.

 

Petycja od Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

   - OR.152.2.2023

   - odpowiedź na petycję

 


05.04.2023 r.

 

Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego.

 

   - OR.152.1.2023

   - odpowiedź na petycję

 


17.01.2023 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022 przez Burmistrza Miasta Chojnice

 


25.10.2022 r.

 

Petycja o uroczyste uczczenie 100. rocznicy uchwalenia pierwszej - Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r.

 

   - OR.152.5.2022

   - odpowiedź na petycję

 


13.05.2022 r.

 

Petycja o uhonorowanie Romana Dmowskiego.

 

   - OR.152.4.2022

   - odpowiedź na petycję

 


04.05.2022 r.

 

Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej i dywersyfikacji

 

   - OR.1431.42.2022

   - odpowiedź na petycję

 


28.04.2022 r.

 

Petycja mieszkańców ulicy Wróblewskiego w Chojnicach

 

   - OR.152.3.2022

   - pismo z dnia 26.04.2022 r.

 


27.04.2022 r.

 

Petycja w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza

 

   - OR.152.2.2022

   - pismo z dnia 07.03.2022 r.

   - odpowiedź na petycję

 


27.04.2022 r.

 

Petycja w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza

 

   - OR.152.1.2022

   - pismo z dnia 17.02.2022 r.

   - odpowiedź na petycję

 


12.01.2022 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 przez Burmistrza Miasta Chojnice

 


23.12.2021 r.

 

Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli

 

   - pismo z dnia 20.12.2021 r.

   - odpowiedź na petycję

 


 

14.12.2021 r.

 

Petycja Strajk Kobiet Chojnice.

 

   - pismo z dnia 06.12.2021 r.

   - odpowiedź na petycję

 


 

28.01.2021 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 przez Burmistrza Miasta Chojnice

 


 

23.12.2020 r.

 

Petycja w sprawie podjęcia uchwały o poszanowaniu praw obywatelskich i konstytucyjnych w naszym regionie w związku z planowanymi przez rząd szczepieniami.

 

   - OR.152.6.2020

   - pismo z dnia 30.12.2020 r.

   - pismo z dnia 04.01.2021 r.

   - odpowiedź na petycję

 


 

10.12.2020 r.

 

Petycja w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 

   - OR.152.5.2020

   - odpowiedź na petycję

 


 

18.09.2020 r.

 

Petycja mieszkańców ulicy Władysława Jagiełły w Chojnicach odnośnie remontu chodnika.

 

   - OR.152.4.2020

   - odpowiedź na pismo

 


 

18.08.2020 r.

 

"Jawność i Transparentność w Gminie"

 

   - OR.1431.78.2020

   - odpowiedź na pismo

 


 

29.04.2020 r.

 

Petycja od lokalnej grupy przedsiębiorców "Chojnicki razem!"

 

   - Pismo z dnia 07.04.2020 r.

 


 

31.03.2020 r.

 

Petycja "Zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne"

 

   - Pismo z dnia 30.03.2020 r.

 


 

27.03.2020 r.

 

Petycja "Stop zagrożeniu zdrowia i życia"

 

   - Pismo z dnia 24.03.2020 r.

   - odpowiedź na petycję

 


 

03.02.2020 r.

 

Petycja o podjęcie prac nad uchwałą w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

   - Pismo z dnia 02.02.2020 r.

   - Pismo z dnia 10.02.2020 r.

   - Pismo z dnia 14.02.2020 r.

   - odpowiedź na petycję

 


 

16.01.2020 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 przez Burmistrza Miasta Chojnice

 


 

04.12.2019 r.

 

Petycja o podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dla rocznego raportu o stanie gminy.

 

   - Pismo z dnia 28.11.2019 r.

   - odpowiedź na petycję

 


 

29.11.2019 r.

 

Petycja o podjęcie uchwały o zasadach i trybie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

 

   - Pismo z dnia 28.11.2019 r.

   - odpowiedź na petycję

 


 

29.10.2019 r.

 

Petycja do organu Jednostki o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.

 

   - Pismo z dnia 15.10.2019 r.

   - odpowiedź na petycję

 


 

03.10.2019 r.

 

Petycja o użytkowanych w Urzędzie numerów służbowych telefonów komórkowych.

 

   - Pismo z dnia 26.08.2019 r.

   - odpowiedź na petycję

 


 

18.06.2019 r.

 

Petycja w sprawie utrzymania czystości na terenie Gminy.

 

   - Pismo z dnia 07.06.2019r.

   - odpowiedź na petycję

 


 

28.05.2019r.

 

Petycja w sprawie zebrania ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze

 

   - Pismo z dnia 28.05.2019r.

   - odpowiedź na petycję

 


 

27.03.2019 r.

 

Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" - edycja 2019.

 

   - Pismo z dnia 8.03.2019 r.

   - dpowiedź na petycję

 


 

27.02.2019 r.

 

Petycja w sprawie linii komunikacyjnej NR 2

 

   - Pismo z dnia 21.02.2019 r.

   - Odpowiedź na petycję

 


 

07.01.2019 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 przez Burmistrza Miasta Chojnice

 


 

24.05.2018 r.

 

Petycja mieszkańców w sprawie organizacji ruchu i sposobu zagospodarowania terenu przy ulicy Młyńskiej

 

   - Pismo z dnia 23.05.2018

 


 

15.02.2018 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Burmistrza Miasta Chojnice

 


 

05.10.2017 r.

 

Petycja w sprawie przyznania prawa do ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych oraz dla osób, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych, złożona w dniu 2.10.2017r. przez Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89

 

   - Pismo z dnia 6.10.2017

   - Pismo z dnia 16.10.2017

   - Pismo z dnia 4.01.2018

 


 

28.07.2017 r.

 

Petycja w sprawie budowy zachodniego obejścia drogowego Chojnic

 

   - Pismo z dnia 28.07.2017

   - Odpowiedź na petycję

 


 

29.06.2017 r.

 

Petycja w sprawie opublikowania na stronie internetowej banera dotyczącego zbliżającej się konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej

 

   - Odpowiedź na petycję