Urząd Miejski w Chojnicach

Złożone wnioski

 

W 2013 roku zostały złożone następujące wnioski w ramach tzw. małych grantów:

  - wykaz złożonych wniosków

 

W terminie 7 dni od daty upublicznienia ofert, każdy może zgłosić do nich uwagi na formularzu przekazując go do Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub na adres e-mail: urząd@miastochojnice.pl

  

KOMUNIKAT O WPŁYNIĘCIU OFERTY DO ZGŁASZANIA UWAG

 

1. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Wspólna Ziemia" - „We will rock you! Cykl koncertów rockowych w Chojnicach.” - 22.02.2013r.

 - treść komunikatu

 - złożona oferta - Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Wspólna Ziemia" 

 - ocena celowości

 - formularz uwag

 

2. Liga Obrony Kraju - Organizacja występów artystycznych, konkursów w akcji MOTO SERCE 2013. - 27.02.2013r.

 - treść komunikatu

 - złożona oferta - Liga Obrony Kraju

 - ocena celowości

 - formularz uwag

 

3. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej - Organizacja "Dnia Kultury Młodzieżowej" - otwartej imprezy dla mlodzieży powiatu chojnickiego w 2013 roku - 22.03.2013r.

 - treść komunikatu

 - złożona oferta - Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej

 - ocena celowości

 - formularz uwag

 

4. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach "Ratujemy zabytki chojnickich kolekcji. Konserwacja zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach" - 18.04.2013r.

 - treść komunikatu

 - złożona oferta - Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach

 - ocena celowości

 - formularz uwag

 

5. Uczniowski Klub Sportowy "Bokser" Chojnice - "Organizacja przygotowań i uczestnictwa      w regionalnych imprezach sportowych.BOKS". - 17.06.2013

 treść komunikatu

 - złożona oferta - Boks

 - ocena celowości

 - formularz uwag

 

6. Uczniowski Klub Sportowy "Bokser" Chojnice - "Organizacja VI Międzynarodowego Turnieju im. Tadeusza Kiedrowskiego". - 15.10.2013

 treść komunikatu

 - złożona oferta

 - ocena celowości

 - formularz uwag

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

  - oferta

  - formularz uwag

 

wstecz