Urząd Miejski w Chojnicach

 

Złożone wnioski na 2021 r.:

 

W 2021 roku zostały złożone następujące wnioski w ramach tzw. małych grantów:
 

wykaz złożonych wniosków – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

wykaz złożonych wniosków – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

1. Chojnickie Towarzystwo Polsko Francuskie - zadanie pn.: „Organizacja i Udział Klubowych Mistrzostwach Polski w Petanque III Liga Strefa Północna”


treść komunikatu

złożona oferta

ocena celowości

formularz uwag

 

2. Stowarzyszenie Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju w Chojnicach – zadanie pn. „Zawody strzeleckie – WAKACJE NA STRZELNICY”
 

treść komunikatu

złożona oferta

ocena celowości

formularz uwag

 

3. Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA – zadanie pn. „Koncert: Podziemia z jazzem”


treść komunikatu

złożona oferta

ocena celowości

formularz uwag