Urząd Miejski w Chojnicach

 

Organizacje pozarządowe miasta Chojnice

 

 

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNE I ZAWODOWE

 

 

1. Chojnickie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast

data rejestracji: 14.09.2007 r., Nr KRS: 0000288663

ul. Dworcowa 20 B, 89 – 600 Chojnice

tel. 602 457 185, e-mail: gosiapzu@wp.pl

Prezes: Henryk Ossowski

 

2. Chojnickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; org. poż. publ.

data rejestracji: 10.05.2007 r., Nr KRS: 0000278694

ul. Jeziorna 53A, 89 – 606 Charzykowy

http: www.wopr.chojnice.pl, e-mail: marek@hackert.pl

tel. 602 115 543

Prezes: Marek Hackert

 

3. Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia

data rejestracji: 2007 r., Nr KRS: 0000049899

ul. 31 Stycznia 14, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 663 613 654, e-mail: marzenaherz@gmail.com

Prezes: Marzena Leszczyńska

 

4. Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” – org. poż. publ.

data rejestracji: 6.03.2002, Nr KRS: 0000096256

ul. Strzelecka 31A, 89 – 600 Chojnice

tel. 600 428 748, e-mail: krystynna@vp.pl

Prezes: Krystyna Szadłowska

 

5. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt; org. poż. publ.

data rejestracji: 13.07.2001 r., Nr KRS: 000026755

ul. Igielska 24, 89 – 600 Chojnice

http: www.przytuliskochojnice.pl; e-mail: przytulisko@gmail.com

tel.  52 397 3102; 500 285 222

Prezes: Zbigniew Jaworski  

 

6. Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach – org. Poż. publ.

data rejestracji: 26.11.2001 r., Nr KRS: 0000061910

ul. Świętopełka 10, 89 – 600 Chojnice

tel. 52 395 0571

http: www.chojnice.bankizywności.pl;  e-mail: bz.chojnice@bankizywnosci.pl

Prezes Zarządu: Arseniusz Finster/Dyrektor: Kinga Przełożna

 

7. Oddział Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody w Chojnicach; org. poż. publ.

data rejestracji: 20.07.2018 r, Nr KRS 0000402492

ul. Szkolna 1, 89-606 Charzykowy

http: 669 149 757; 669 044 538

Prezes: Marek Pałaszyński

 

8. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Chojnicach, org poż. publ.

data rejestracji: 1919 r., Nr KRS 0000225587

ul. Piłsudskiego 13, 89 – 620 Chojnice

tel.  696 874 552; e-mail: or.chojnice@pck.org.pl

Prezes: Rafał Borzyszkowski

 

9. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach; org. poż. publ.

data rejestracji: 17.07.1991 r., Nr KRS: 0000358608

ul. Przemysłowa 3a, 89 – 600 Chojnice

tel. 52 397 1751, e-mail: zk.chojnice@psoni.org.pl

Przewodnicząca: Joanna Warczak

 

10. Chojnickie Stowarzyszenie Diabetyków

data rejestracji: 27.02.2017 r. , Nr Rej: 004

ul. Młodzieżowa 35,  89 – 600 Chojnice (CM „Gemini”)

tel. 666 013 787 , e-mail: promco@interia.pl

Prezes: Zbigniew Ławrynowicz

 

12. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Chojnicach

data rejestracji: 1959 r. KRS 0000109984 (Warszawa)

ul. Mickiewicza 12 a, 89 – 600 Chojnice

tel. 52 397 41 56

Przewodnicząca ZR: Urszula Szuba

 

13. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Chojnicach

data rejestracji:12.10.2001 r.

ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

http: www.pzgchojnice.pl,   e-mail: pzgchojnice@wp.pl

tel. 52 397 34 71

Prezes: Beata Misztal 

 

14. Polski Związek Niewidomych. Koło Powiatowe w Chojnicach; org. poż. publ. 

data rejestracji: 14.03.2002 r., Nr KRS: 0000099691

ul. Mickiewicza 12a, 89 – 600 Chojnice

http: www.pomorski.pzn.org.pl; e-mail: eszymanska6@wp.pl

tel. 724 888 832

Prezes: Elżbieta Szymańska

 

15. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”

Data rejestracji: 29.07.1997 r., Nr KRS: 0000213821

Parszczenica 7/2 89-607 Konarzyny

http: www.wspolnaziemia.org, e-mail: info@wspolnaziemia.org

tel. 660 040 248

Prezes: Radosław Sawicki

 

16. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI”; org. poż. publ.

data rejestracji:  24.10.2002 r., Nr KRS: 0000133779

ul. Sukienników 14, 89 – 600 Chojnice

http: www.sis.chojnice.pl;  e-mail sis@chojnice.pl

tel. 603 961279,

Prezes: Wojciech Adamowicz

 

17. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową i Rodziców po Stracie „Boża Krówka”

data rejestracji: 27.06.2007 r. , Nr KRS: 0000283567

ul. Kościuszki 1/3, 89 – 600 Chojnice

http: www.bozakrowka.org;   e-mail: bozakrowka.pomoc@gmail.com

tel. 509 939 515

Prezes: Aleksandra Czapiewska

 

18. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej z siedzibą w Chojnicach

data rejestracji: 30.06.1992 r. , Nr KRS: 0000062828

ul. Grunwaldzka 1, 89 – 600 Chojnice

tel. 662 236 035; 609 050 450

Prezes: Piotr Stanke

 

19. Stowarzyszenie Taksówkarzy „RADIO TAXI HIT”

data rejestracji: 6.10.1998 r., Nr KRS: 0000107092

ul. Drzymały 12, 89 – 600 Chojnice,

tel. 696 308 317; 52 397 9668

Prezes: Emil Słomiński    

 

20. Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 61 w Chojnicach

data rejestracji: 2003 r. , Nr KRS: 0000078728

ul. Dworcowa 6, 89-620 Chojnice

http: www.sp3.chojnice24.pl;  e-mail: trojkachojnice@poczta.onet.pl

tel. kontakt.: 52 397 4966,

Przewodnicząca Oddziału: Mariola Werra

 

21. Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

data rejestracji: 23.09.2005, Nr KRS: 0000241855       

ul. Wysoka 3, lok. 213, 89-600 Chojnice

http: www.tph.org.pl;  e-mail: poczta@tph.org.pl

tel. 885-253-659

Prezes: Małgorzata Kaczmarek

 

22. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Koło Miejsko – Gminne Chojnice

data rejestracji:12.09.1990, Nr KRS A. RST. 64

ul. Mickiewicza 12 a, lok. 6, 89-600 Chojnice

tel. 664 013 058

Prezes: Piotr Prondzinski

 

23. Związek Kupiectwa Polskiego w Chojnicach

data rejestracji: 9.11.2001 r., Nr KRS: 0000058139

ul. Wysoka 3, 89 – 600 Chojnice

tel. 602 104 996;  e-mail: wojtek@libera.pl

Prezes: Wojciech Libera

 

24. Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Chojnicach

data rejestracji: 1976 r., Nr KRS: 0000175203

ul. Plac Jagielloński 2, 89 – 600 Chojnice

http: www.chojnice.zkwp.pl, e-mail: chojnice@zkwp.pl

tel. 52 397 4806; 668 252 203,

Prezes: Zbigniew Łomiński

 

25. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 22 w Chojnicach

data rejestracji: 18.03.1981 r.

ul. Wysoka 3/ p. 211, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 692 814 356, e-mail: kdziadczyk@wp.pl

Prezes: Ryszard Ciesielski 

 

26. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Chojnice,

org. poż. publ.

data rejestracji: 21.11.2006 r. , Nr KRS: 0000268190

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30A/103, 89-600 Chojnice

tel. 502 180 290

http: www.chojnice.zhp.pl; e-mail: chojnice@zhp.pl  

Komendant Hufca: Wojciech Zygmański

 

27. Związek Inwalidów Wojennych RP Zespół Członków

ul. Młodzieżowa 44 , 89-600 Chojnice 

Przewodniczący Zespołu: Janusz Macioszek

 

29. Stowarzyszenie na Rzecz Lokalnej Przedsiębiorczości

data rejestracji: 29.05.2003 r., Nr KRS: 0000163414

ul. Sportowa 2/74,  89-604 Chojnice

tel. 663 652 224;  e-mail: m.andraszczyk@wp.pl

Prezes: Mirosław Andraszczyk 

 

30. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Chojnicach; org. poż. publ.

data rejestracji: 05.08.1983 r., Nr KRS 0000150507

ul. Mickiewicza 12a, 89-600 Chojnice

e-mail: mchojnice@znp.edu.pl

tel. 52 397 29 11; 666 254 409,

Prezes Zarządu Oddziału: Wiesława Ostrowska

 

31. Stowarzyszenie Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „OPUS”

data rejestracji: 19.03.2003 r., Nr KRS: 0000153333

ul. Gdańska 15B, 89-604 Chojnice

tel. 52 397 4487; 608 032 491, e-mail: opuslux8@o2.pl

Prezes: Zyta Szuca

 

32. Chojnickie Towarzystwo Polsko – Francuskie

data rejestracji: 14.02.2002 r., Nr KRS: 0000091279

ul. Wysoka 3, 89 – 600 Chojnice

http: www.chtpf.com.pl; e-mail: eklesster@gmail.com

tel.  502 088 237

Prezes: Czesław Selke

 

33. Stowarzyszenie „Spróbuj Sam”

data rejestracji: 14.06.2005 r., Nr w KRS: 000236217

Pl. Niepodległości 7, 89 – 600 Chojnice

tel. 512 222 528; e-mail: magdalenacemka@wp.pl

Prezes: Magdalena Cemka

 

34. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – org. poż. publ

data rejestracji: 16.03.2006 r., Nr KRS: 0000253075

ul. Strzelecka 31, 89 – 600 Chojnice

http: www.tpd.chojnice.pl;  e-mail: oliwka1609@#wp.pl

 tel. 508 301 669

Prezes: Regina Szymańska

 

35. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „RAZEM”; org. poż. publ.

data rejestracji: 28.10.2003 r., Nr KRS: 0000177089

ul. Jana Pawła II 11, 89-600 Chojnice

tel. 604 829 820;  e-mail: razemchojnice@wp.pl  

Prezes: Dorota Narloch

 

36. Cech Rzemiosł Różnych

Data rejestracji: 3.11.2017 r.; Nr KRS 0000074259

ul. Cechowa 6, 89 – 600 Chojnice

tel. 52 397 4922;  e-mail: cech_chojnice@wp.pl

Starszy Cechu: Mirosław Janowski

 

37. Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski Chojnice – org. poż. publ.

Data rejestracji: 11.02.2002 r., Nr KRS: 0000086818

ul. Wysoka 3 p. 204, 89 – 600 Chojnice

tel. 692 440 964;  e-mail:  jarof13@wp.pl

Prezes: Jarosław Frączek

 

38. Stowarzyszenie Przyjaciół Chojnickiej Trójki

data rejestracji: 12.07.2010 r., Nr KRS: 0000360862

ul. Sukienników 13, 89 – 600 Chojnice

tel. 52 397 2323  

Prezes: Tomasz Kotlęga

 

39. Stowarzyszenie „Szukam Drogi” – org. Poż. publ.

Data rejestracji: 20.04.2010 r. , Nr KRS: 0000354286

ul. Gdańska 18, 89 – 600 Chojnice

http: www.szukamdrogi.pl,  e-mail: szukamdrogi@op.pl

tel. 52 397 66 25,  

Prezes: Anna Gmurowska

 

40. Stowarzyszenie „Targowisko Młodzieżowa”

data rejestracji: 1.09.2010 r. , Nr w RSP: 27

ul. Wicka Rogali 12, 89 – 600 Chojnice

tel. 508 271 115;  e-mail: m.werochowski@gazeta.pl

Prezes: Maciej Werochowski 

 

41. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

data rejestracji: 14.10.2015 r. , Nr KRS: 0000580023

ul. Strzelecka 68, 89 – 600 Chojnice

http: www.smk-chojnice.pl; e-mail: smkchojnice@wp.pl

tel. 692 091 977

Prezes: Damian Otta

 

43. Towarzystwo Pszczelnicze w Chojnicach

data rejestracji: 23.03.2017r., Nr KRS 0000664790

ul. Wysoka 3, 89 – 600 Chojnice

http: www.towarzystwopszczelnicze.wordpress.com;

tel. 696 730 425; 668 207 178; e-mail: towarzystwopszczelnicze@gmail.com

Prezes: Zbigniew Jażdżewski

 

45. Chrześcijański Ruch Samorządowy Regionu Chojnickiego

data rejestracji: 30.12.2013 r., Nr w RSP: 40

ul. Jana Pawła II 14/34, 89 – 600 Chojnice

tel. 600 991 550;  e-mail: avmilka@tlen.pl

Przedstawiciel: Andrzej Mielke

 

46. Związek Emerytów I Rencistów Pożarnictwa RP Zarząd Koła nr 11 w Chojnicach

data rejestracji: 22.05.2003r. , Nr KRS: 0000159843

ul. Gdańska 51, 89 – 600 Chojnice

tel. 602 867 585, e-mail: florianchojnice@wp.pl

Prezes : Andrzej Górnowicz

 

47. Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych Metalowiec

data rejestracji: 30.05.2014, Nr KRS: 0000511594

ul. Kościerska 11a, 89 – 600 Chojnice

http: www.metalowiec-chojnice.pl;  e-mail: metalowiec@metalowiec-chojnice.pl  

tel. 531 403 050

Prezes: Ryszard Starzyński

 

49. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Okręg Pomorza Środkowego

data rejestracji: 31.10.2011 r., Nr KRS: 0000240974

ul. Leśna 31, 89-600 Chojnice

tel. 660 085 449

http: www.okreg-pomorzasrodkowego.pzhgp.net;  e-mail: tomasz1990chojnice@wp.pl

Prezes: Edward Zemke

 

50. Stowarzyszenie Saperów Morskich Marynarki Wojennej RP

data rejestracji: 23.08.2013 r., Nr w RSP 001

Plac Jagielloński 7A/5, 89 – 600 Chojnice

tel./fax: 5256552630; tel. kom. 692 056 450

http: www.stowarzyszeniesaperow.pl, e-mail: stowsapmors@wp.pl

Prezes: Lech Markiewicz

 

 

51. Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki

data rejestracji: 29.04.2016 r., Nr KRS 0000645532

ul. J. Tuwima 2, 89 – 600 Chojnice

tel. 696 227 344;  e-mail: zsp7@interia.pl

Prezes: Aleksandra Mroczkowska

 

52. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Koło nr 5 w Chojnicach

Nr KRS 0000043188

ul. Warszawska 13, 89 – 600 Chojnice

tel. 695 886 631, e-mail: dlosin@interia.pl

Przewodniczący: Dariusz Łosin

 

53. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”

data rejestracji: 29.10.2008 r., Nr KRS 0000316535

ul. Wysoka 3, 89 – 600 Chojnice

http: www.sandrybrdy.pl;  e-mail: biuro@sandrybrdy.pl

tel. 504 099 862

Prezes: Grażyna Wera – Malatyńska

 

 54. Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach

data rejestracji: 3.03.2016 r. Nr KRS 0000603962

ul. Spółdzielcza 4/8, 89 – 600 Chojnice

tel. 512 222 528, e –mail: magdalenacemka@wp.pl

Prezes: Magdalena Cemka

 

55. Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnicach

data rejestracji: 7.01.2003 r., Nr KRS 0000144201

ul. Gdańska 51, 89 – 600 Chojnice

, http: www.ospchojnice.pl, e-mail: kontakt@ospchojnice.pl

tel. 508 333 998

Prezes: Karol Górnowicz

 

56. Stowarzyszenie  „AKTYWNI 50+”

data rejestracji: 6.12.2016r.,  Nr KRS 02806516532

Stary Rynek 9-10,  89 – 600 Chojnice

tel. 660 493 427;  e-mail: jolasiewert@op.pl  

Prezes: Jolanta Siewert

 

57. Stowarzyszenie „Chojnicki Alarm dla Klimatu”

data rejestracji: 29.04.2019 r., Nr KRS 0000786373

ul. Kościerska 9 lok.114, 89-600 Chojnice

tel. 608 505 301, e-mail: malgorzatadarwish@gmail.com

Prezes: Małgorzata Darwish

 

58. Stowarzyszenie „Chojnice – Tu Bije Moje Serce”

data rejestracji: 14.06.2021r., Nr RSP 25

ul. I Batalionu Strzelców 9, 89-600 Chojnice

tel. 793 949614, e-mail: osiedlekolejarz@o2.pl 

Prezes: Michał Gruchała

 

59. Stowarzyszenie „Rada Seniorów”

data rejestracji: 21.12.2016 r., Nr KRS 0000348628

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

tel. 600 961 243 

Prezes: Edmund Hapka

 

60. Stowarzyszenie „Rada Bractwa Zamkowego”

data rejestracji: 9.10.2020 r., Nr RSP 022

ul. Łużycka 1, 89-600 Chojnice

http: www.zamkisp.pl; e-mail: rb@zamkisp.pl

tel. 608 664 809

Prezes: Marek Urbanowicz

 

61. Towarzystwo Kolejowe w Chojnicach

data rejestracji: 26.02.2018 r., Nr RSP 009

tel. 695 313 202

Osoba uprawniona do kontaktu: Tadeusz Piekut

 

62. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH „Pomerania”

data rejestracji: 9.10.2020 r., Nr RSP 020

ul. Świętopełka 10, 89-600 Chojnice

http: www.pomeraniachojnice.edu.pl/uniwersytet-trzeciego-wieku/;

tel. 530 920 229; e-mail: utw60chojnice@gmail.com  

Przewodnicząca Zarządu: Maria Wróblewska

 

63. Stowarzyszenie „Słyszeć bez granic”

data rejestracji: 5.03.2018 r., Nr KRS 0000721808

ul. Młyńska 23/1, 89- 600 Chojnice

http: www.slyszecbezgranic.pl; e-mail: slyszecbezgranic@slyszecbezgranic.pl

tel. 502 517 661

Prezes: Maria Rekowska

 

64. Klub „Tygodnika Powszechnego” w Chojnicach

data rejestracji: 13.11.2021 r., Nr RSP 006

ul. Modra 7/5, 89 – 600 Chojnice

502 460 970; e-mail: mwozikowski@wp.pl

Przedstawiciel: Marcin Wozikowski

 

65. Stowarzyszenie „Niezależni.pl”

data rejestracji: 18.03.2021r., Nr w RSP 024

ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice

http: www.niezaleznipl.org; e-mail: chojnice@niezalezni.org

tel. 506 573 594

Przedstawiciel: Stanisław Sałata

 

66. Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

data rejestracji: 13.05.2021 r.; Nr w RSP: 019

ul. 31 Stycznia 17, 89-600 Chojnice

tel. 666 111 211;   e-mail: 31chojnice@gmail.com

Przedstawiciel: Hubert Harsz

 

 

FUNDACJE

 

 

1. Fundacja „Szarża Pod Krojantami”

data rejestracji: 16.09.2003 r., Nr KRS 0000171389

Krojanty ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7, 89 -620 Chojnice

tel. kontakt.: 505 126 560, e-mail: krystynakijek@wp.pl

Prezes: Grażyna Winiecka

  

2. Fundacja Palium

data rejestracji: 15.09.2005 r. , Nr KRS: 0000241457

ul. Stary Rynek 2, 89-600 Chojnice

http: www.fundacjapalium.pl; e-mail: biuro@fundacjapalium.pl   

tel. 52 396 0924,

Prezes: Barbara Bonna

 

 3. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej

data rejestracji: 11.09.2007 r., Nr KRS: 0000288269

ul. Wysoka 3, 89 – 600 Chojnice

http: www.fundacja.pomorskie.info,  e-mail: frzchicz@gmail.com

tel. 608 287 831,    

Prezes: Michał Karpiak

 

5. Fundacja Inicjatyw Obywatelskich im. Marcina Fuhrmanna

data rejestracji: 4.09.2008 r. , Nr KRS: 0000311811

ul. Bytowska 126, 89 – 600 Chojnice

tel. 608 889 126;   e-mail: mariuszbrunka@wp.pl

Prezes: Mariusz Brunka

 

6. Fundacja Centrum Dobrej Nowiny

Data rejestracji: 29.08.2017r., Nr KRS 0000692092

ul. Świętopełka 8/1. 89 – 600 Chojnice

http: www.centrumdobrejnowiny.pl; e-mail: kontakt@centrumdobrejnowiny.pl

tel. 506 062 082; 514 974 343  

Prezes: Ewelina Gierszewska

 

7. Fundacja IM MOBILGUM

data rejestracji: 5.10.2018 r.; Nr KRS 0000751921

ul. Prochowa 45, 89 – 600 Chojnice

tel. 736 244 246

Prezes: Marcin Mackun

 

8. Fundacja NEW FUTURE

data rejestracji: 24.11.2020 r.; Nr KRS 0000870416

ul. Dworcowa 28, 89-600 Chojnice

tel. 533 644 866

Prezes: Bartosz Kołatka

 

9. Fundacja Catholic Design

data rejestracji: 8.07.2019 r.; Nr KRS 0000793573

ul. Malinowa 36, 89-600 Chojnice

http: www.dovedesign.org; e-mail: fcd.kontakt@gmail.com

tel. 886 522 709

Prezes: Ewelina Bobeńczyk

 

 

 

STOWARZYSZENIA SPORTOWE

 

 

 

 1. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Roweru „Cyklista”

Data rejestracji: 18.10.2001 r., Nr KRS: 0000048189

ul. Jana Pawła II 3/26, 89 – 600 Chojnice

 tel. 600 356 772, e-mail: cyklista.chojnice@gmail.com

Prezes: Andrzej Beger

 

7. Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930  S. A.

data rejestracji: 12.05.2017 r. , Nr KRS:0000677950

ul. Mickiewicza 12, 89 – 600 Chojnice

http: www.mkschojniczanka.pl, e-mail: sekretariat@mkschojniczanka.pl

tel. 52 397 50 01

Prezes: Jarosław Klauzo

 

2. Chojnicki Klub Sportowy „Kolejarz” Chojnice; org. poż. publ.

data rejestracji: 22.11.2004 r. , Nr KRS: 0000221921

ul. Lichnowska 1, 89-600 Chojnice

http: www.kolejarzchojnice.pl,   e-mail: kolejarz.chojnice@pomorski-zpn.pl

tel. 695 622 330

Prezes: Jacek Zakrzewski  

 

3. Red Devils Futsal Club

data rejestracji: 30.12.2003 r., Nr w RSP: 32

ul.  H. Wagnera 1, 89 600 Chojnice

583  http: www.rdfc.pl; e-mail: biuro@rdfc.pl

tel.  881 923 453  

Prezes: Natalia Dalecka

 

4. Klub Sportowy Boxing Team Chojnice

Data rejestracji: 12.12.2007 r., Nr w RSP: 43

ul. Okrzei 1, 89 – 600 Chojnice

http: www.gruchalateam.pl,  e-mail: avmilka@tlen.pl

tel. 600 991 550 lub 534 001 452

Prezes: Andrzej Mielke

 

5. Klub Sportowy „OSIR”

data rejestracji: 16.01.2007 r., Nr KRS: 0000271703

ul. pl. Niepodległości 6, 89-600 Chojnice

tel. 606 881 005; e-mail: tomkufer@gmail.com

Prezes: Tomasz Skrzyński

 

9. Wojskowy Klub Sportowy „Chojnice”

data rejestracji: 06.03.1998 r. , Nr KRS: 00000229279

ul. Sukienników 13, 89 – 600 Chojnice

tel. 692 814 396;  e-mail: kdziadczyk@wp.pl

Prezes: Ryszard Ciesielski 

 

10. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku KOŁO Nr 129

data rejestracji: 1960 r.; Nr KRS 0000058060

ul. Mickiewicza 12a, 89-600 Chojnice

tel. 697 697 677; e-mail: klosowski31@op.pl

Prezes: Zbigniew Czerwiński

 

11. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Chojnicach

data rejestracji: grudzień 1992 r., Nr KRS: 0000110829

Krojanty Dwór ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7, 89 – 620 Chojnice

e-mail: klinika@krojanty.com.pl;   giezy@o2.pl

tel. 52 398 5656; 604 979 219; 600 105 264

Prezes: Tomasz Winiecki

 

12. Bractwo Strzeleckie im. Józefa Klemensa Piłsudskiego w Chojnicach

data rejestracji: 5.11.2008 r., Nr w RSP: 17

ul. Widokowa 64, 89 – 600 Chojnice

tel. kontakt.: 790 579 380;  e-mail: gorapiotr@wp.pl

Prezes: Mariusz Moga

 

13. Chojnicki Klub Żeglarski; org. poż. publ.

data rejestracji: 1970 r., Nr KRS: 000028038

ul. Rybacka 1, 89 – 606 Charzykowy

http: www.chkz.pl, e-mail: biuro@chkz.pl

tel. 52 39 81 120

Komandor: Krzysztof Pestka

 

14. Ludowy Klub Sportowy Charzykowy; org. poż. publ.

data rejestracji: 14.09.2004 r., Nr KRS: 0000216519

ul. Rybacka 8 89-606 Charzykowy

http: www.lks.charzykowy.pl; e-mail: lks@charzykowy.pl

tel. 692 282 725

Prezes: Andrzej Dalecki

 

15. Chojnicki Klub Kyokushin Karate

Data rejestracji: 8.02.2006 r., Nr w RSP: 35

ul. Szpitalna 3, 89-600 Chojnice

tel. kontakt.: 602  651 188, e-mail: kyu1@o2.pl

Prezes: Adam Janikowski

 

16. Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO

data rejestracji: 24.11.2010 r., Nr w RSP: 56

ul. Ceynowy 8/5, 89 – 600 Chojnice

http: www.aikido.chojnice.pl; e-mail: aikido@chojnice.pl

tel. 501 399 629,

Prezes: Maciej TJ Gostomski

 

18. Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER”

data rejestracji: 21.04.2010 r., Nr w RSP: 54

ul. Młyńska 18, 89 – 600 Chojnice

tel. 602 115 543, e-mail: marek@hackert.pl

Prezes: Marek Hackert

 

19. Stowarzyszenie „Klub Motocyklowy AUROCHS”

data rejestracji: 28.03.2013 r.,  Nr KRS: 0000456646

ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7,  89 – 620 Chojnice

http: www.aurochs.pl; e-mail: aurochs.chojnice@gmail.com

tel. 881 550 502;  602 528 763

Prezes: Rafał Winiecki

 

20. Klub Sportowy „Basket – Transfer” z siedzibą w Chojnicach

data rejestracji: 1.10.2010 r. Nr w RSP: 55

ul. Jarzębinowa 29, 89 – 600 Chojnice

http: www.baskettransfer.com.pl;  e-mail: tomek@baskettransfer.com.pl

tel. 501 166 531,

Prezes: Aleksandra Briegman 

 

21. Chojnickie Towarzystwo Tenisowe

data rejestracji: 25.07.2021, Nr KRS 0000392131

ul. Dworcowa 4, 89 – 600 Chojnice

tel. 504 222 874, e-mail: kortychojnice@wp.pl

Prezes: Marlena Pawlak

 

22. Stowarzyszenie Centrum Sztuk Walki Chojnice

data rejestracji: 29.03.2019 r., Nr KRS 0000778557

ul. Łużycka 1, 89-600 Chojnice

http: www.cswchojnice.pl;  e-miał: danieljetz@gmail.com

tel. 609 139 860

Prezes: Daniel Jetz

 

23. Klub Tańca Sportowego „Piętro Wyżej”

data rejestracji: 9.06.2021r., Nr RSP: 71

ul. Strzelecka 16, 89 – 600 Chojnice

tel. 795 880 329, e-mail: biuro@pietrozwyzej.pl 

Prezes: Jacek Czapiewski

 

 

 

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

 

 

 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”

data rejestracji: 6.06.2002 r., Nr w RSP: 26

ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600 Chojnice

tel. 602 477 13;  e-mail: lajarek1@wp.pl

Prezes: Jarosław Wróblewski

 

2. Uczniowski Klub Sportowy „KET”

data rejestracji: 3.03. 2003 r., Nr W RSP: 28

ul. Rybacka 1, 89 – 606 Charzykowy

tel. kontakt.: 52 398 81 20, e-mail: biuro@chkz.pl

Prezes: Jadwiga Pestka

 

3. Uczniowski Klub Sportowy „Mestwin”

data rejestracji: 19.10.1999 r., Nr  w RSP: 9

ul. Kościerska 11, 89 – 600 Chojnice

e-mail: mestwin@zsp1.chojnice.pl;  mestwin@technikum1.chojnice.pl

tel. 604 185 316 ,

Prezes: Wojciech Rydzkowski

 

4. Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice

data rejestracji: 06.11.2000r., Nr KRS: 0000348221

ul. Młodzieżowa 44, 89 – 600 Chojnice

http: www.osemkachojnice.wordpress.com;  e-mail: marzennaosowicka@gmail.com

tel. 694 408 139,

Prezes: Marzenna Osowicka

  

6. Uczniowski Klub Sportowy „Bokser” Chojnice

data rejestracji: 10.04.2013 r. , Nr w RSP: 34

ul. Młodzieżowa 44, 89 – 600 Chojnice

tel. 502 675 136, e-mail: alicecooper@wp.pl

Prezes: Alicja Plata

 

 

 

 

STOWARZYSZENIA KULTURALNE

 

 

 

1. Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”

data rejestracji: 17.02.2013 r., Nr KRS: 0000151940

ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

tel. 602 332 578;   e-mail: albrzozowa@wp.pl

Przewodniczący: Bogdan Kuffel

 

2. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby”

data rejestracji:24.02..1996 r., Nr KRS: 0000045942

ul. Igielska 8, 89 – 600 Chojnice

tel. 608 391 527; e-mail: kaszuby_chce@poczta.onet.pl

Prezes: Włodzimierz Łangowski

 

3. Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Kaszëbe”

data rejestracji: 30.05.2002 r. , Nr KRS: 0000137698

ul. Sienkiewicza 29, 89-600 Chojnice

tel. 600 535 758

Prezes: Maria Wróblewska

 

4. Stowarzyszenie „LekTURa” – org. poż. publ.

data rejestracji: 30.03.2005 r., Nr KRS: 0000231285

ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

http: www.bibliotekachojnice.pl/category/stowarzyszenie-lektura/ e-mail: lektura.ch@op.pl

tel. 52 397 28 07,

Prezes: Weronika Sadowska

 

6. Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich

data rejestracji: 17.07.2001r., Nr KRS: 0000027656

ul. Nowe Miasto 4-6, 89 – 600 Chojnice

http: www.zs-chojnice.pl,  e-mail: tplo@zs-chojnice.pl

tel. 52 396 01 20

Prezes: Sebastian Matthes

 

7. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum H – E w Chojnicach

rok rejestracji: 26.06.2001, Nr KRS: 0000022739

ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice

http: www.chojnicemuzeum.pl, e-mail: maria.czaplewska@chojnicemuzeum.pl

tel. 52 397 43 92; 52 397 2319 w. 52

Prezes: Andrzej Gąsiorowski 

 

8. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach

data rejestracji: 30.01.2002 r. , Nr KRS: 0000086104

ul. Wysoka 3, lok. 210, 89-600 Chojnice

http: www.kaszubi.pl/o/chojnice; e-mail: jarek.kuklewski@gmail.com

tel. 668 225 030

Prezes: Jarosław Kuklewski

 

9. Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

data rejestracji: 07.12.2004 r., Nr KRS: 0000223335

ul. Podmurna 15, 89 – 600 Chojnice

tel. 669 401 454;  e-mail: kjaruszewski67@wp.pl

Prezes: Kazimierz Jaruszewski

   

13. Stowarzyszenie „Dworek Polski”

data rejestracji: 2.07.2013 r., Nr KRS: 0000468265

ul. Swarożyca 1, 89 – 600 Chojnice

http: www.facebook.com/DworekChojnice;   e-mail: dworekchojnice@gmail.com

tel. 791 507 169,

Prezes: Anna Piekarska

 

14. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej Dzieci i Młodzieży „Młody Muzyk”

data rejestracji: 30.04.2013 r., Nr KRS: 0000459623

ul. Grunwaldzka 6, 89 – 600 Chojnice

tel. 604 551 536 , e-mail: stow.sm@wp.pl

Prezes: Wojciech Daszkowski

 

15. Stowarzyszenie Przyjaciele Tańca „Pierwszy Krok” w Chojnicach

data rejestracji: 8.01.2014 r., Nr KRS: 0000493161

ul. Strzelecka 16, 89 – 600 Chojnice

tel. 792 868 068, e-mail: dance_chojnice@wp.pl

Prezes: Jacek Czapiewski

 

16. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chojnicach

Data rejestracji: 13.01.2015 r., Nr KRS 0000538555

Pl. Kościelny 5, 89 – 600 Chojnice

http: www.chojnice.kolping.org.pl

tel. 600 051 587

Przewodnicząca: Wiesława Koperska

 

17. Stowarzyszenie „Julian” przy Szkole Podstawowej nr 1

Data rejestracji: 27.02.2019 r., Nr KRS 0000774081

ul. 31 Stycznia 21-23, 89-600 Chojnice

tel. 692 342 707;  e-mail: juliansp1chojnice1@wp.pl

Prezes: Karol Buława

 

18. Stowarzyszenie Centrum Kultury PODZIEMIA

Data rejestracji: 25.10.2019 r., Nr KRS 0000810093

Plac Kościelny 5, 89-600 Chojnice

tel. 500 157 864; e-mail:  vioklu63@wp.pl

Prezes: Violetta Klugowska

 

19. Stowarzyszenie Historyczne „PAŁUMIKA”

data rejestracji: 10.11.2020 r.; Nr RSP 023

ul. Ceynowy 3/39, 89-600 Chojnice

tel. 505 533 749; e-mail: stowarzyszeniepalumika@gmail.com

Przedstawiciel: Michał Baranowski