Urząd Miejski w Chojnicach

Historia zmian strony: Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-05-27 12:22:12Wysocki GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-05-27 12:22:05Wysocki GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-05-27 12:21:38Wysocki GrzegorzAktualizacja dokumentu
2018-01-10 08:46:34Lewandowski AleksanderAktualizacja dokumentu
2018-01-10 08:40:13Lewandowski AleksanderAktualizacja dokumentu