Urząd Miejski w Chojnicach

Historia zmian strony: Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-05-27 12:40:38Wysocki GrzegorzAktualizacja dokumentu
2018-01-10 08:45:50Lewandowski AleksanderAktualizacja dokumentu