Urząd Miejski w Chojnicach

Adres:

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chojnice
   ul. Wysoka 3
  tel. 0-52/ 3972594, 3977121
  tel.fax. 0-52/ 3974849
- e-mail: mops.chojnice@wp.pl
- strona www: http://www.mopschojnice.pl/

 

Placówki podległe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Gdańska 18
tel. 0-52/ 3976625

- Dom Dziennego Pobytu w Chojnicach,
ul. Żwirki i Wigury 17a
tel. 0-52/ 3973187

- Noclegownia dla bezdomnych Mężczyzn w Chojnicach,
ul. Małe Osady 2a
tel. 0-52/ 3971208

 

Dyrektor MOPS - Elżbieta Szczepańska

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.15 do godz. 15.00
wtorek od godz. 7.15 do godz. 16.15

Godziny przyjmowania interesantów przez Dyrektora:

wtorek od godz. 10.00 do godz. 13.00

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku ul.Szarych Szeregów 14
za pośrednictwem tut. MOPS


Statut


Podstawa prawna


Zadania