Urząd Miejski w Chojnicach

Nazwa Szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im.Juliana Rydzkowskiego
w Chojnicach

Dane teleadresowe:
- ulica, miasto: 31 Stycznia 21/23, 89- 600 Chojnice
- telefon: (52) 397 50 39
- e-mail: sp1@beep.pl
- http://www.sp1chojnice.szkolnastrona.pl/

Dyrektor Szkoły: Ewa Modrzejewska