Urząd Miejski w Chojnicach


2006-12-20
III/34/06

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz pod zabudowę przemysłową, mieszkaniową i usługową w rejonie ulic: Angowickiej i Targowej.

  Uchwała (doc, 166 kb)
  Miejscowy Plan (doc, 698 kb)
  Załącznik nr 2 (doc, 23 kb)
  Załącznik nr 3 (doc, 25 kb)
 
2006-12-20
III/33/06

w sprawie zmiany uchwał

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-12-20
III/32/06

w sprawie użyczenia nieruchomości

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-12-20
III/31/06

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/12/02 z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach.

  Uchwała (doc, 23 kb)
  Załącznik (doc, 349 kb)
 
2006-12-20
III/30/06

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Załącznik (doc, 29 kb)
 
2006-12-20
III/29/06

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r.

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Załącznik (doc, 567 kb)
 
2006-12-20
III/28/06

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIV/141/03 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Chojnic, w strefie płatnego parkowania.

  Uchwała (doc, 24 kb)
 
2006-12-20
III/27/06

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

  Uchwała (doc, 31 kb)
 
2006-12-20
III/26/06

w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od posiadania psów

  Uchwała (doc, 89 kb)
 
2006-12-20
III/25/06

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.

  Uchwała (doc, 25 kb)
  Załącznik nr 1 (doc, 39 kb)
  Załącznik nr 2 (doc, 161 kb)
  Załącznik nr 3 (doc, 27 kb)
  Załącznik nr 4 (doc, 163 kb)
  Załącznik nr 5 (doc, 166 kb)
  Załącznik nr 6 (doc, 32 kb)
  Uzasadnienie (doc, 33 kb)
 
2006-12-20
III/24/06

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  Uchwała (doc, 20 kb)
 
2006-12-20
III/23/06

w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-12-20
III/22/06

w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-12-06
II/21/06

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-12-06
II/20/06

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-12-06
II/19/06

w sprawie zamiany nieruchomości

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-12-06
II/18/06

w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-12-06
II/17/06

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-12-06
II/16/06

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.

  Uchwała (doc, 23 kb)
  Załącznik nr 1 (doc, 86 kb)
  Załącznik nr 2 (doc, 143 kb)
  Załącznik nr 3 (doc, 143 kb)
  Załącznik nr 4 (doc, 123 kb)
  Załącznik nr 5 (doc, 127 kb)
  Uzasadnienie (doc, 36 kb)
 
2006-12-06
II/15/06

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji

  Uchwała (doc, 24 kb)
 
2006-12-06
II/14/06

w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-12-06
II/13/06

w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

  Uchwała (doc, 24 kb)
 
2006-12-06
II/12/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-12-06
II/11/06

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-12-06
II/10/06

w sprawie upoważnienia Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-12-06
II/9/06

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-12-06
II/8/06

w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnice

  Uchwała (doc, 59 kb)
 
2006-11-24
I/5/06

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-11-24
I/4/06

w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-11-24
I/2/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-11-24
I/1/06

w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach

  Uchwała (doc, 21 kb)
  Załącznik (doc, 32 kb)
 
2006-10-27
XLIX/441/06

w sprawie stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Załącznik (doc, 34 kb)
 
2006-10-27
XLIX/440/06

w sprawie użyczenia pomieszczeń dla Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach.

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-10-27
XLIX/439/06

w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach, w drodze aportu.

  Uchwała (doc, 26 kb)
 
2006-10-27
XLIX/438/06

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/429/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 11 października 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-10-27
XLIX/437/06

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XVII/184/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2004r. w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-10-27
XLIX/436/06

w sprawie Zmiany w budżecie

  Ustawa (doc, 23 kb)
  Załącznik nr 1 (doc, 36 kb)
  Załącznik nr 2 (doc, 114 kb)
  Załącznik nr 3 (doc, 119 kb)
  Uzasadnienie (doc, 25 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/435/06

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych oraz Strategii rozwoju miasta Chojnice

  Uchwała (doc, 24 kb)
  Załącznik (doc, 2,038 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/434/06

w sprawie nadania nazwy projektowanej ulicy

  Uchwała (doc, 725 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/433/06

w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/432/06

w sprawie zamiany nieruchomości

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/431/06

w sprawie nabycia nieruchomości

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/430/06

w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/429/06

w sprawie nabycia nieruchomości

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/428/06

w sprawie nabycia nieruchomości

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/427/06

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi w Chojnicach i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/426/06

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XV/212/2000 z dnia 24 stycznia 2000r. w sprawie określenia obwodu dla publicznego Gimnazjum Nr 2 w Chojnicach, ul. Szpitalna 3

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/425/06

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XV/213/2000 z dnia 24 stycznia 2000r. w sprawie określenia obwodu dla publicznego Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 44

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/424/06

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VI/67/99 z dnia 22 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu dla publicznego Gimnazjum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 7 w Chojnicach, ul. Juliana Tuwima 2.

  Uchwała (doc, 24 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/423/06

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VI/68/99 z dnia 22 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 7w Chojnicach, ul. Juliana Tuwima 2.

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/422/06

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VI/65/99 z dnia 22 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach, ul. Wicka Rogali 18

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/421/06

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VI/64/99 z dnia 22 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach, ul. Dworcowa 6

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/420/06

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VI/63/99 z dnia 22 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 21

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-10-11
XLVIII/419/06

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

  Uchwała (doc, 23kb)
  Załącznik nr 1 (doc, 82 kb)
  Załącznik nr 2 (doc, 198 kb)
  Załącznik nr 3 (doc, 122 kb)
  Załącznik nr 4 (doc, 27 kb)
  Załącznik nr 5 (doc, 114 kb)
  Załącznik nr 6 (doc, 116 kb)
  Załącznik nr 7 (doc, 77 kb)
  Uzasadnienie (doc, 81 kb)
 


2006-09-11
XLVII/418/06

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Nagórnego na działalność Burmistrza Miasta Chojnice.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-09-11
XLVII/417/06

w sprawie zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne.

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Załącznik (doc, 34 kb)
 
2006-09-11
XLVII/416/06

w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-09-11
XLVII/415/06

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę obwodnicy miasta Chojnice.

  Uchwała (doc, 99 kb)
  Załącznik nr 1 (jpg, 1,195 kb)
  Załącznik nr 2 (doc, 21 kb)
  Załącznik nr 3 (doc, 24 kb)
 
2006-09-11
XLVII/414/06

w sprawie zbycia nieruchomości.

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-09-11
XLVII/413/06

w sprawie nadania imienia „PROMYCZEK” Przedszkolu Samorządowemu Nr 4 w Chojnicach.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-09-11
XLVII/412/06

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

  Uchwała (doc, 24 kb)
 
2006-09-11
XLVII/411/06

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.

  Uchwała (doc, 29 kb)
  Załącznik nr 1 (doc, 72 kb)
  Załącznik nr 2 (doc, 99 kb)
  Załącznik nr 3 (doc, 27 kb)
  Załącznik nr 4 (doc, 110 kb)
  Załącznik nr 5 (doc, 110 kb)
  Załącznik nr 6 (doc, 61 kb)
  Załącznik nr 7 (doc, 32 kb)
  Załącznik nr 8 (doc, 114 kb)
  Uzasadnienie (doc, 50 kb)
 
2006-07-12
XLVI/410/06

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Chojnice.

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Załącznik (doc, 26 kb)
 
2006-07-12
XLVI/409/06
w sprawie przyjęcia darowizny

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-07-12
XLVI/408/06

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-07-12
XLVI/407/06
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/487/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie podziału miasta Chojnice na okręgi wyborcze

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Załącznik (doc, 27 kb)
 
2006-07-12
XLVI/406/06
w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Załącznik (doc, 33 kb)
 
2006-07-12
XLVI/405/06

w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-07-12
XLVI/404/06
w sprawie ustalenia udziałów w nieruchomości wspólnej

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-07-12
XLVI/403/06

w sprawie nieruchomości

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-07-12
XLVI/402/06
w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Chojnicki Bank Żywności”

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-07-12
XLVI/401/06
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.

  Uchwała (doc, 27 kb)
  Załącznik 1 (doc, 34 kb)
  Załącznik 2 (doc, 64 kb)
  Załącznik 3 (doc, 26 kb)
  Załącznik 4 (doc, 110 kb)
  Załącznik 5 (doc, 108 kb)
  Załącznik 6 (doc, 32 kb)
  Załącznik 7 (doc, 35 kb)

2006-06-22
XLV/400/06

w sprawie zamiany nieruchomości

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-06-22
XLV/399/06

w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-06-22
XLV/398/06

w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-06-22
XLV/397/06

w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Chojnicach, w drodze aportu

  Uchwała (doc, 25 kb)
 
2006-06-22
XLV/396/06

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Chojnicach

  Uchwała (doc, 21 kb)
  Załącznik 1 (doc, 21 kb)
 
2006-06-22
XLV/395/06
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.

  Uchwała (doc, 27 kb)
  Załącznik 1 (doc, 44 kb)
  Załącznik 2 (doc, 72 kb)
  Załącznik 3 (doc, 26 kb)
  Załącznik 4 (doc, 111 kb)
  Załącznik 5 (doc, 109 kb)
  Załącznik 6 (doc, 37 kb)

2006-05-18
XLIV/394/06
w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-05-18
XLIV/393/06

w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-05-18
XLIV/392/06

w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Miejskiej Chojnice”.

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Strona tytułowa (doc, 35 kb)
  Plan gospodarki odpadami (doc, 807 kb)
 
2006-05-18
XIV/06/391/06

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Chojnice”.

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Strona tytułowa (doc, 265 kb)
  Program ochronu środowiska (doc, 1,190 kb)
 
2006-05-18
XLIV/390/06
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy między władzami miasta a organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie Chojnic.

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Załącznik (doc, 42 kb)
 
2006-05-18
XLIV/389/06
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/311/05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 lipca 2005r. w sprawie ustalenia cen biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach.

  uchwała (doc, 22 kb)
  Załącznik (doc, 100 kb)
 
2006-05-18
XIV/06/388/06

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

  Uchwała (doc, 24 kb)
 
2006-05-18
XLIV/387/06

w sprawie utworzenia targowisk na terenie miasta Chojnice.

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-05-18
XIV/06/386/06

w sprawie sprzedaży akcji Banku Ochrony Środowiska S.A.

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-05-18
XLIV/386/06

w sprawie sprzedaży akcji Banku Ochrony Środowiska S.A.

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-05-18
XLIV/385/06

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.

  Uchwała (doc, 27 kb)
  Załącznik 1 (doc, 45 kb)
  Załącznik 2 (doc, 84 kb)
  Załącznik 3 (doc, 27 kb)
  Załącznik 4 (doc, 117 kb)
  Załącznik 5 (doc, 118 kb)
  Załącznik 6 (doc, 117 kb)
  Uzasadnienie (doc, 62 kb)

2006-04-06
XLII/384/06

w sprawie nabycia nieruchomości 

  uchwała (doc, 21 kb)
 
2006-04-06
XLII/383/06

w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Chojnicach, w drodze aportu 

  uchwała (doc, 22 kb)
 
2006-04-06
XLII/382/06

w sprawie zamiany nieruchomości

  uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-04-06
XLII/381/06
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

  uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-04-06
XLII/380/06

w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Chojnic, w strefie płatnego parkowania

  uchwała (doc, 23 kb)
 
2006-04-06
XLII/379/06
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.

  uchwała (doc, 29 kb)
  załącznik a (doc, 70 kb)
  załącznik b (doc, 95 kb)
  załącznik c (doc, 27 kb)
  załącznik d (doc, 106 kb)
  załącznik e (doc, 107 kb)
  załącznik f (doc, 32 kb)
  załącznik g (doc, 26 kb)
  załącznik h (doc, 60 kb)
 
2006-04-06
XLII/378/06
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za rok 2005 i udzielenia absolutorium z tego tytułu

  uchwała (doc, 22 kb)
  załącznik a (doc, 877 kb)
 
2006-02-27
XLI/377/06

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno-handlową przy ul. Grobelnej w Chojnicach, podjętego Uchwałą Nr XXIII/233/96 Rady Miejskiej w Chojnicach

  Treść uchwały (doc, 24 kb)
 
2006-02-27
XLI/376/06

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/278/05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach.

  Treść uchwały (doc, 24 kb)
 
2006-02-27
XLI/375/06
w sprawie zbycia nieruchomości.

  Treść uchwały (doc, 23 kb)
 
2006-02-27
XLI/374/06

w sprawie zamiany nieruchomości.

  Treść uchwały (doc, 25 kb)
 
2006-02-27
XLI/373/06

w sprawie wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć.

  Treść uchwały (doc, 24 kb)
 
2006-02-27
XLI/372/06

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; pedagogów, psychologów, logopedów.

  Treść uchwały (doc, 25 kb)
  Załącznik (doc, 24 kb)
 
2006-02-27
XLI/371/06

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

  Treść uchwały (doc, 28 kb)
  Załącznik (doc, 77 kb)
 
2006-02-27
XLI/370/06

w sprawie ustanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

  Treść uchwały (doc, 153 kb)
  Załącznik nr 1 (doc, 27 kb)
 
2006-02-27
XLI/369/06

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego.

  Treść uchwały (doc, 23 kb)
 
2006-02-27
XLI/368/06

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

  Treść uchwały (doc, 24 kb)
 
2006-02-27
XLI/367/06

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.

  Treść uchwały (doc, 29 kb)
  Załącznik nr 1 (doc, 70 kb)
  Załącznik nr 2 (doc, 109 kb)
  Załącznik nr 3 (doc, 36 kb)
  Załącznik nr 4 (doc, 99 kb)
  Załącznik nr 5 (doc, 40 kb)
  Uzasadnienie (doc, 69 kb)