Urząd Miejski w Chojnicach

Nazwa Szkoły:
Szkoła Podstawowa Nr 5
im. J.H. Derdowskiego
w Chojnicach

Dane teleadresowe:
- ulica, miasto: Wicka Rogali 18, 89- 604 Chojnice
- telefon:  (52) 397 70 67
- e-mail:  sp5@chojnice.pl
- strona www: www.sp5.chojnice.pl

Dyrektor Szkoły
: Małgorzata Zakaszewska