Urząd Miejski w Chojnicach

Nazwa Placówki:
Żłobek Miejski w Chojnicach

Dane teleadresowe:
- ul. Młodzieżowa 7, 89- 600 Chojnice
- telefon: (52) 397 59 83
http://zlobekchojnice.pl/


Dyrektor Szkoły: Ludmiła Szultka