Urząd Miejski w Chojnicach

 

Oświadczenia Majątkowe:

 

Radni Rady Miejskiej

Antoni Szlanga - Przewodniczący: 2018_początek kadencji20182019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

 

Renata Dąbrowska - Zastępca Przewodniczącego: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2022-korekta  2024_koniec_kadencji

Jan Koperski - Zastępca Przewodniczącego: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

 

Bartosz Bluma: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Alicja Kreft 2019_początek kadencji;  2019_korekta  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Kazimierz Drewek: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Andrzej Gąsiorowski: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Bogumiła Gierszewska-Dorawa: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Zdzisław Januszewski: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Kazimierz Jaruszewski: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Janina Kłosowska: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Janina Kosiedowska:  2021_początek kadencji; 2021  2022  2024_koniec_kadencji

Stanisław Kowalik: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Bogdan Kuffel: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Agnieszka Lewińska: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Sebastian Matthes: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Krzysztof Pestka: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Andrzej Plata: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Iwona Skocka: 2018_początek kadencji;  2018-korekta2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Marek Szank: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

Patryk Tobolski: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021  2022  2024_koniec_kadencji

 

 

Urząd Miejski

Burmistrza Miasta
-Arseniusz Finster: 2017  2018 koniec kadencji
2018 początek kadencji  2018  2018-korekta  2019  2020  2021  2021_korekta  2021_korekta  2022  2024_koniec_kadencji


Oświadczenie Z-cy Burmistrza Miasta
- Adam Kopczyński:  2018_początek_kadencji  2018  2019  2020  2021  2022

 

Oświadczenie Dyrektora Generalnego - Sekretarza Miasta
- Robert Wajlonis: 2017  2018  2019  2020  2021  2022

 

Oświadczenie Skarbnika Miasta
- Wioletta Szreder: 2017  2018  2019  2020  2021  2022

 

Oświadczenie Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich
- Damian Pilacki: 2022_początek  2022

 

Oświadczenie Dyrektora Wydziału Komunalnego
- Jarosław Rekowski: 2017  2018  2019  2020  2021  2022


Oświadczenie Dyrektora Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami 
- Jacek Marczewski: 2017  2018  2019  2020  2021  2022

 

Oświadczenie Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego
- Waldemar Gregus: 2017  2018  2019  2020  2021  2022


Oświadczenie Dyrektora Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia
- Grzegorz Czarnowski: 2017 początek  2017  2018  2019  2020  2021  2022


Oświadczenie Dyrektora Wydziału Finansowego
- Ewa Szymanowicz: 2017  2018  2019  2020  2021  2022

Oświadczenie Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
- Łukasz Prill:  2021_początek  2021  2022

 

Oświadczenie Konserwatora Zabytków Miasta Chojnice
- Marleny Pawlak: 2017  2018  2019  2020  2021  2022

 

Jednostki kultury


Oświadczenie kierownika ChDK - Radosław Krajewicz: 2017  2018  2019  2020  2021  2022

Oświadczenie kierownika Biblioteki - Anna Lipińska: 2017  2018  2019  2020  2021  2022

Jednostki budżetowe

Oświadczenie kierownika MOPS  -  Elżbieta Szczepańska: 2017  2018  2019  2020  2021  2022
Oświadczenie kierownika MOPS działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - Agnieszka Lewińska: 2017  2018  2019  2020  2021  2022
Oświadczenie kierownika MOPS działu Pomocy Społecznej - Dorota Podemska:  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Oświadczenie Starszy Specjalista Pracy Socjalnej MOPS - Aleksandra Pick:  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Oświadczenie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy - Piotr Jachimowski:  2019-początek  2019  2020  2021  2022
Dyrektor Żłobka Miejskiego - Ludmiła Szultka: 2017  2018  2019  2020  2021  2022
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 - Ewa Modrzejewska: 2017  2018  2019  2020  2021  2022
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 - Karol Kołyszko: 2017  2018  2019  2020  2021  2022
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 - Małgorzata Zakaszewska: 2017  2018  2019  2020  2021  2022
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 - Aleksandra Mroczkowska: 2017  2018  2019  2020  2021  2022
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 - Jarosław Gomółka: 2019-początek  2019  2020  2021  2022
Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej - Maria Kortas-Koczur: 2017  2018  2019  2020  2021  2022

Spółki prawa handlowego

Oświadczenie Prezesa Miejskich Wodociągów - Tomasz Klemann: 2017  2018  2019  2020  2021  2022
Oświadczenie Prezesa ZGM - Bogdan Marcinowski: 2021_początek  2021  2022
Oświadczenie Prezesa Parku Wodnego - Żaneta Janowicz: 2017  2018  2019  2020  2021  2022
Oświadczenie Prezesa MZK - Dariusz Sawicki:  2021_początek  2021  2022
Oswiadczenie Prezesa TBS - Jarosław Słomiński: 2017  2018  2019  2020  2021  2022
Oświadczenie Prezesa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór - Marek Jankowski:  2022_początek  2022

___________________________________________________________________________________

 Osoby nie podlegające dalszemu składaniu oświadczeń majątkowych

 

Oświadczenie Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich
Bożena Stopa: 2017  2018  2019  2020  2021  2022_koniec

Oświadczenie Prezesa ZGM:
Zbigniew Odya: 2017  2018  2019  2020  2021_koniec

Oświadczenie Prezesa MZK:
Mieczysław Sabatowski: 2017  2018  2019  2020  2021_koniec

Oświadczenie Prezesa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór:
Lucyna Perlicka: 2017  2018  2019  2020  2021  2022_koniec

Oświadczenie Członka Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór:
Andrzej Sabiniarz: 2017  2018  2019  2020  2021  2022_koniec

Radny Rady Miejskiej
Bogdan Marcinowski: 2018_początek kadencji2018  2019  2020  2021_koniec_kadencji

Radny Rady Miejskiej
Mariusz Brunka: 2018_początek kadencji  2018

Oświadczenie Dyrektora Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia
- Janusz Ziarno: 2017

Oświadczenie Prezesa Parku Wodnego - Mariusz Paluch: 2017

Oświadczenie Skarbnika Miasta
- Krystyna Perszewska: 2017 koniec pracy

Edward Pietrzyk: 2017

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 - Małgorzata Henszke: 2017  2018  2018-koniec