Urząd Miejski w Chojnicach

Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 4

Protokoły z zebrań ogólnych mieszkańców

SMO nr 4 - protokół z zebrania ogólnego 28.03.2011r.

SMO nr 4 - protokół z zebrania ogólnego 16.04.2012r.

SMO nr 4 - protokół z zebrania ogólnego 09.04.2013r.

SMO nr 4 - protokół z zebrania ogólnego 26.03.2014r.

SMO nr 4 - protokół z zebrania ogólnego 23.04.2015r.

SMO nr 4 - protokół z zebrania ogólnego 25.06.2015r.

SMO nr 4 - protokół z zebrania ogólnego_22.10.2015r.

SMO nr 4 - protokół z zebrania ogólnego_17.03.2016r.

SMO nr 4 - protokół z zebrania ogólnego_21.04.2016r.

SMO nr 4 - protokół z zebrania ogólnego_26.04.2018r.

SMO nr 4 - protokół z zebrania ogólnego_17.01.2019r.

 

Protokoły z zebrań Zarządu Osiedla 

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 31.01.2011r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 25.02.2011r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 05.05.2011r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 08.09.2011r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 12.01.2012r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 12.04.2012r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 10.05.2012r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 10.01.2013r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4  07.03.2013r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 04.04.2013r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 15.05.2014r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 04.12.2014r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 05.02.2015r.