Urząd Miejski w Chojnicach

 

Biuletyn nr 62/24 - 4 marca 2024 r.

 


 

Biuletyn nr 61/24 - 29 stycznia 2024 r.

 


 

Biuletyn nr 60/23 - 18 grudnia 2023 r.

 

           - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2024 - 2042.

           - Projekt Budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 rok.

           - rozszerzenie porządku obrad

 


 

Biuletyn nr 59/23 - 20 listopada 2023 r.

 


 

Biuletyn nr 58/23 - 30 października 2023 r.

 


 

Biuletyn nr 57/23 - 18 września 2023 r.

 

           - rozszerzenie porządku obrad

 


 

Biuletyn nr 56/23 - 18 sierpnia 2023 r.

 


 

Biuletyn nr 55/23 - 31 lipca 2023 r.

 


 

Biuletyn nr 54/23 - 26 czerwca 2023 r.

 


 

Biuletyn nr 53/23 - 29 maja 2023 r.

 

           - załącznik do Biuletynu 53/23: "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice aktualizacja 2022"

 


 

Biuletyn nr 52/23 - 24 kwietnia 2023 r.

 

           - załącznik do Biuletynu 52/23: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnice"

 


 

Biuletyn nr 51/23 - 27 marca 2023 r.

 

           - rozszerzenie porządku obrad

 


 

Biuletyn nr 50/23 - 27 lutego 2023 r.

 


 

Biuletyn nr 49/23 - 30 stycznia 2023 r.

 


 

Biuletyn nr 48/23 - 10 stycznia 2023 r.

 


 

Biuletyn nr 47/22 - 19 grudnia 2022 r.

 

           - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2023 - 2037.

           - Projekt Budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 rok.

 


 

Biuletyn nr 46/22 - 7 grudnia 2022 r.

 


 

Biuletyn nr 45/22 - 21 listopada 2022 r.

           - załącznik do Biuletynu 45/22: strategia rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030

 


 

Biuletyn nr 44/22 - 09 listopada 2022 r.

 


 

Biuletyn nr 43/22 - 24 października 2022 r.

 


 

Biuletyn nr 42/22 - 27 września 2022 r.

 


 

Biuletyn nr 41/22 - 22 sierpnia 2022 r.

 


 

Biuletyn nr 40/22 - 18 lipca 2022 r.

 


 

Biuletyn nr 39/22 - 20 czerwca 2022 r.

 


 

Biuletyn nr 38/22 - 6 czerwca 2022 r.

 


 

Biuletyn nr 37/22 - 16 maja 2022 r.

 


 

Biuletyn nr 36/22 - 14 kwietnia 2022 r.

 


 

Biuletyn nr 35/22 - 4 kwietnia 2022 r.

 


 

Biuletyn nr 34/22 - 28 lutego 2022 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) XXXV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 28 lutego 2022 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

 


 

Biuletyn nr 33/22 - 24 stycznia 2022 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 24 stycznia 2022 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 32/21 - 27 grudnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) XXXIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 27 grudnia 2021 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

 


 

Biuletyn nr 31/21 - 22 listopada 2021 r.

 

Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) na sesji Rady Miejskiej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 


 

Biuletyn nr 30/21 - 25 października 2021 r.

 

Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) na sesji Rady Miejskiej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 


 

Biuletyn nr 29/21 - 27 września 2021 r.

 

Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) na sesji Rady Miejskiej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 


 

Biuletyn nr 28/21 - 16 sierpnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) XXIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 16 sierpnia 2021 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

XXIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 27/21 - 14 czerwca 2021 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 14 czerwca 2021 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 26/21 - 10 maja 2021 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) XXVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 10 maja 2021 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

XXVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 25/21 - 29 marca 2021 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) XXVI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 29 marca 2021 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

XXVI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 24/21 - 01 marca 2021 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) XXV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 1 marca 2021 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

XXV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 23/21 - 25 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) XXIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 25 stycznia 2021 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

XXIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 22/20 - 21 grudnia 2020 r.


           - załącznik do Biuletynu 22/20: projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chojnice

 

           - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2021 - 2037

 

           - Projekt Budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 rok

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) XXIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 21 grudnia 2020 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

XXIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 21/20 - 23 listopada 2020 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) XXII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 23 listopada 2020 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

XXII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 20/20 - 26 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) XXI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 26 października 2020 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

XXI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 19/20 - 28 września 2020 r.


           - załącznik do Biuletynu 19/20: "Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Chojnice na lata 2020-2023"

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) XX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 28 września 2020 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.miastochojnice.pl/sesja-rady-miejskiej-na-zywo/.

XX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 18/20 - 24 sierpnia 2020 r.


           - załącznik do Biuletynu 18/20: "Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Chojnice na lata 2020-2023"

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) XIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 24 sierpnia 2020 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.miastochojnice.pl/sesja-rady-miejskiej-na-zywo/.
XIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 17/20 - 22 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) XVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 22 czerwca 2020 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.miastochojnice.pl/sesja-rady-miejskiej-na-zywo/.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice  XVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 22 czerwca 2020 r. odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 16/20 - 11 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) XVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 11 maja 2020 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.miastochojnice.pl/sesja-rady-miejskiej-na-zywo/.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 marca 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 11 maja 2020 r. odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

 


 

Biuletyn nr 15/20 - 23 marca 2020 r.


           - załącznik do Biuletynu 15/20: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnice"

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 marca 2020 r. XVI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 23 marca 2020 r. odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy. Transmisja sesji na żywo będzie dostępna na stronie:https://www.miastochojnice.pl/sesja-rady-miejskiej-na-zywo/

 


 

Biuletyn nr 14/20 - 24 lutego 2020 r.

 


 

Biuletyn nr 13/20 - 13 stycznia 2020 r.

 


 

Biuletyn nr 12/19 - 19 grudnia 2019 r.


           - Projekt Budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 rok


           - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2019 - 2036

 


 

Biuletyn nr 11/19 - 20 listopada 2019 r.

 


 

Biuletyn nr 10/19 - 21 października 2019 r.

 


 

Biuletyn nr 09/19 - 23 września 2019 r.


           - załącznik do biuletynu 9/19: Gminny program rewitalizacji miasta Chojnice do 2023 r.

 


 

Biuletyn nr 08/19 - 26 sierpnia 2019 r.

 


 

Biuletyn nr 07/19 - 24 czerwca 2019 r.


           Pismo Burmistrza Miasta


           Raport o stanie gminy za 2018 rok


           Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem


           Sprawozdanie Burmistrza z realizacji budżetu za 2018 r.


           Bilans z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2018 rok

 


 

Biuletyn nr 06/19 - 06 czerwca 2019 r.

 


 

Biuletyn nr 05/19 - 13 maja 2019 r.

 


 

Biuletyn nr 04/19 - 25 marca 2019 r.

 


 

Biuletyn nr 03/19 - 25 lutego 2019 r.


           - załącznik do biuletynu 3/19: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026

 


 

Biuletyn nr 02/19 - 28 stycznia 2019 r.

 


 

Biuletyn nr 01/18 - 17 grudnia 2018 r.


           - Projekt Budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 rok


           - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2019 - 2033

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III w sprawie zwołania pierwszej sesji 23.11.2018.